Met ingang van 1 juli geldt het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Deze wet eist een toegankelijkheidsverklaring, die begin 2019 met een nieuwe invulassistent kan worden opgesteld.

Voor meer informatie, kunt u terecht op www.digitoegankelijk.nl.