Verklaring van Werk in Zicht

Status toegankelijkheid https://www.werkinzicht.nl/

Werk in Zicht is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 10-08-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Werk in Zicht streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Werk in Zicht.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Werk in Zicht is beschikbaar via de link https://www.werkinzicht.nl/digitale-toegankelijkheid/

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Werk in Zicht gepubliceerde informatie blijkt dat de website Werk in Zicht gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Werk in Zicht is gevorderd met de toegankelijkheid van Werk in Zicht en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 03-12-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Werk in Zicht .
Functie: Communicatie adviseur.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 10-08-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via marcella.molenaar@groningen.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Werk in Zicht

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-09-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Werk in Zicht : voldoet gedeeltelijk

De website Werk in Zicht is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Werk in Zicht dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.werkinzicht.nl/wp-content/uploads/2021/12/werkinzicht.nl-testresultaten-WCAG2.1.docx
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 29-09-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Werk in Zicht dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Het logo van de website heeft de zichtbare tekst “Werk in Zicht”. Deze afbeelding heeft geen tekstalternatief. Op deze afbeelding ontbreekt het alt-attribuut.

  • Gevolg:

   Wanneer de voorleessoftware deze afbeelding tegenkomt, wordt de bestandsnaam van de afbeelding voorgelezen. Dit zorgt voor een onprettige en ontoegankelijke ervaring voor een blinde gebruiker

  • Alternatief:

   Geef deze afbeelding een alt-attribuut waarin de volledige tekst van het logo in terugkomt.

  • Maatregel:

   Alt-tekst toevoegen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2022
 2. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Deze video heeft geen audiodescriptie of media-alternatief.

  • Gevolg:

   Een blinde gebruiker weet niet wat er in beeld komt.

  • Alternatief:

   Geef deze video’s een media-alternatief of een audiodescriptie.

  • Maatregel:

   Geef deze video’s een media-alternatief of een audiodescriptie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2022
 3. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   In deze video komen teksten in beeld die niet toegankelijk zijn voor mensen met visuele beperkingen

  • Gevolg:

   Een blinde gebruiker wet niet dat er informatie in beeld komt.

  • Alternatief:

   Een blinde gebruiker wet niet dat er informatie in beeld komt.

  • Maatregel:

   Deze informatie moet in een audiodescriptie voorkomen. Dit is een (alternatief) geluidsspoor dat alle belangrijke visuele informatie in geluid overbrengt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2022
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   In de footer van de website staan twee kopjes van hetzelfde niveau (h3) onder elkaar: “Contact” en “Volg ons (..)”.

  • Gevolg:

   Een kop dient content onder zicht te hebben (tekst of iets anders) of een kop van een lager niveau. Wanneer er een kop zonder inhoud staat, kan een blinde gebruiker indruk krijgen dat hij content mist.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Een kop dient content onder zicht te hebben (tekst of iets anders) of een kop van een lager niveau. Wanneer er een kop zonder inhoud staat, kan een blinde gebruiker indruk krijgen dat hij content mist.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2022
 5. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Dit is geen logische volgorde van tags.

  • Gevolg:

   Er worden tags voorgelezen die niets met elkaar te maken hebben

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Zet de elementen in volgorde waarin ze visueel voorkomen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2022
 6. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Op deze website worden geen autocomplete-attributen gebruikt op de invoervelden die persoonlijke gegevens van gebruiker verzamelen

  • Gevolg:

   Autocomplete zorgt ervoor dat browsers, maar ook hulpsoftware, ondersteuning kunnen geven bij het invullen van deze invoervelden. Dit kan door bijvoorbeeld de invoervelden al automatisch in te vullen.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Voeg bijvoorbeeld onderstreping toe om duidelijk te maken dat het om een link gaat.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2022
 7. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Op deze pagina worden links in tekst alleen met een verschil in kleur aangegeven. Hierdoor kan het voor sommige bezoekers niet duidelijk zijn dat hier een link staat.

  • Gevolg:

   Slechtzienden en kleurenblinden kunnen missen dat hier een link staat.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Voeg bijvoorbeeld onderstreping toe om duidelijk te maken dat het om een link gaat

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2022
 8. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Op de homepagina zijn de kleurcontrast issues aangetroffen

  • Gevolg:

   Tekst die niet voldoet aan de minimale eis is slecht leesbaar voor kleurenblinde en slechtziende bezoekers

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Zorg voor een minimaal contrast van 4,5:1 voor normale tekst en 3,0:1 voor tekst groter dan 24px en vetgedrukt

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2022
 9. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

   • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
   • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op de pagina staat een afbeelding van tekst. Deze tekst is onderdeel van de afbeelding en is daardoor voor bezoekers niet aan te passen aan voor hen geschikt gebruik.

  • Gevolg:

   Slechtzienden kunnen deze informatie missen, omdat ze de tekst niet naar wens kunnen aanpassen zoals vergroten of de kleuren aanpassen.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Plaats teksten met HTML of bied een tekstalternatief.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2022
 10. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   In de derde stap van het contactformulier staan invoervelden met grijze achtergrond. Het kleurcontrast is 1,4:1. Dit komt op meerdere pagina’s voor. Zie screenshot 5.

  • Gevolg:

   Als de grenzen van een interactief element onvoldoende contrast hebben, kan een gebruiker met visuele beperkingen deze grenzen missen.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Dit moet minimaal 3,0:1 zijn

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2022
 11. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   In de cookiebanner staan twee knoppen en een link die niet met toetsenbord te bedienen zijn.

  • Gevolg:

   Deze interactieve elementen zijn niet beschikbaar voor toetsenbord gebruikers en voor hulpsoftware.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Zorg ervoor dat alle functionaliteit die beschikbaar is voor gebruikers met een muis ook met toetsenbord te bedienen is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2022
 12. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:

   In de footer van de website staat een inschrijfformulier. De invoervelden in dit formulier hebben geen labels. De placeholderteksten kunnen niet als labels worden gezien omdat ze verdwijnen zodra de gebruiker begint te typen.

  • Gevolg:

   Een invoerveld zonder zichtbare label kan meerdere groepen bezoekers verwarren, omdat ze niet begrijpen wat hier ingevuld moet worden.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Geef deze invoervelden zichtbare labels.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2022
 13. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Op deze pagina komen dubbele id’s voor (“mobile-menu” en id’s die in svg’s gebruikt worden). Dit komt op meerdere pagina’s voor.

  • Gevolg:

   Wanneer id’s meerdere keren op een pagina voorkomen kan hulpsoftware de code niet goed interpreteren.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Zorg voor unieke id’s op de pagina.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2022
 14. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Het logo van de website heeft de zichtbare tekst “Werk in Zicht”. Deze afbeelding fungeert als een link naar de homepagina van deze website

  • Gevolg:

   De voorleessoftware kan niet aan zijn gebruiker vertellen wat hier staat.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Zorg ervoor dat alle interactieve elementen toegankelijke namen krijgen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Werk in Zicht heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209