Verklaring van Magazine Onbeperkt meedoen

Status toegankelijkheid https://magazines.rijksoverheid.nl/vws/onbeperktmeedoen

Ministerie van VWS is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 08-08-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Ministerie van VWS streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Magazine Onbeperkt meedoen.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Ministerie van VWS is beschikbaar via de link https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register?w=vws

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Ministerie van VWS gepubliceerde informatie blijkt dat de website Magazine Onbeperkt meedoen gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Ministerie van VWS is gevorderd met de toegankelijkheid van Magazine Onbeperkt meedoen en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 22-06-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Ministerie van VWS .
Functie: MT-lid DMO.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 08-08-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via dienstpostbusonbeperktmeedoen@minvws.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Ministerie van VWS

Deze website maakt gebruik van de magazinefunctionaliteit van het Platform Rijksoverheid Online (PRO) van DPC. Voor technisch onderzoek wordt verwezen naar het onderzoeksrapport voor dit platform. 

Verklaring van Demomagazine Platform Rijksoverheid Online

Hierin staat vermeld: DPC is een project gestart om te kijken op welke wijze de magazines doorontwikkeld gaan worden, ook wat betreft toegankelijkheid. Nu afwijkingen oplossen kan daarom een desinvestering zijn.

Dat betekent ook dat in deze verklaring opgenomen data geen indicatie bieden wanneer afwijkingen zijn opgelost. 

De volgende in de toegankelijkheidsonderzoeken gevonden afwijkingen zijn opgelost:

SC 1.1.1 Afbeeldingen zijn voorzien van een goed testalternatief daar waar relevant. 

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Magazine Onbeperkt meedoen : voldoet gedeeltelijk

De website Magazine Onbeperkt meedoen is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Ministerie van VWS dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.eentegeneenzaamheid.nl/app/uploads/2022/06/Onderzoek-magazines-Ministerie-van-Volksgezondheid-Welzijn-en-Sport-WCAG2.1-AA.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 09-11-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://www.platformrijksoverheidonline.nl/documenten/rapport/2020/08/07/toegankelijkheidsonderzoek-demomagazine-april-2020
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 11-04-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Ministerie van VWS dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Het logo van de Rijksoverheid heeft geen goed tekstalternatief. Een logo is informatief en heeft een goed beschrijvend tekstalternatief nodig waar minimaal de tekst van het logo in voorkomt. Bijvoorbeeld “Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport”. Als het logo ook een link is kan eventuele extra informatie over waar de link naar verwijst in het title-attributen van de link komen. Dit is hier wel goed gedaan. Dit komt op meerdere pagina's voor.

  • Gevolg:

   Een gebruiker met een visuele beperking krijgt geen goed beeld van het betreffende logo.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Alle belangrijke niet-tekstuele content zoals afbeeldingen, knoppen en formulier invoervelden, moeten een tekstueel alternatief of naam hebben.

   Op welke datum de maatregel uiterlijk is uitgevoerd, is nog onbekend i.v.m. doorontwikkeling van de techniek van de PRO-magazines.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 2. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Focus op de links “Kiosk van Onbeperkt meedoen!” (oranje naar wit) en “Onbeperkt meedoen! 02” (zwart naar paars) is alleen te zien door een kleurverschil.

  • Gevolg:

   Als informatie alleen wordt overgebracht door kleurverschillen, dan kan deze informatie mogelijk niet waargenomen worden door slechtziende of kleurenblinde bezoekers.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Visueel element toevoegen.

   Op welke datum de maatregel uiterlijk is uitgevoerd, is nog onbekend i.v.m. doorontwikkeling van de techniek van de PRO-magazines.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 3. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://magazines.rijksoverheid.nl/vws/onbeperktmeedoen (chrome kleine oranje tekst) hebben de oranje teksten een te laag contrast van 3,2:1 met de witte achtergrond. Dit moet minimaal 4,5:1 zijn. Op pagina https://magazines.rijksoverheid.nl/vws/onbeperktmeedoen/2021/02/index staat oranje tekst op een foto. Deze tekst heeft op sommige plekken een te laag contrast van 1,4:1 tot 2,9:1. Omdat dit grote tekst betreft (>24 px) moet het contrast hier minimaal 3,0:1 zijn. Dit geldt ook voor de witte teksten.

  • Gevolg:

   Mensen die slechtziend zijn kunnen moeite hebben om tekst te lezen als het contrast van de tekst op de achtergrond te laag is.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Contrast verhogen.

   Op welke datum de maatregel uiterlijk is uitgevoerd, is nog onbekend i.v.m. doorontwikkeling van de techniek van de PRO-magazines.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 4. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Als de content wordt bekeken bij een breedte van 320 pixels, staan in de colofon lange woorden (url’s) die als de content wordt bekeken bij een breedte van 320 pixels niet worden afgebroken.

  • Gevolg:

   Tekst is hierdoor niet volledig te lezen.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Kortere url opnemen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 5. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Focusindicator heeft niet altijd voldoende contrast.

  • Oorzaak:

   De stippellijnen die te zien zijn als een element focus heeft hebben niet altijd voldoende contrast met de achtergrond.

  • Gevolg:

   Iemand die met een toetsenbord of stemcommando's door de site navigeert kan niet altijd goed zien welk element focus heeft en kan moeizamer navigeren.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Focusindicator voldoende contrast geven.

   Op welke datum de maatregel uiterlijk is uitgevoerd, is nog onbekend i.v.m. doorontwikkeling van de techniek van de PRO-magazines.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 6. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De skiplink verwijst niet altijd naar de eerste unieke content op de pagina.

  • Oorzaak:

   De skiplink is niet op de juiste wijze geïmplementeerd.

  • Gevolg:

   Blinde bezoekers en toetsenbordgebruikers kunnen blokken met herhalende content nu niet eenvoudig overslaan en moeten onnodig veel moeite doen om bij de hoofdcontent te komen.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Skiplink altijd laten verwijzen naar de eerste unieke content.

   Op welke datum de maatregel uiterlijk is uitgevoerd, is nog onbekend i.v.m. doorontwikkeling van de techniek van de PRO-magazines.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 7. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De tabvolgorde is niet altijd logisch.

  • Oorzaak:

   Als de inhoudsopgave is geopend dan kan deze worden gesloten met de escape-toets. Als je vervolgens verder navigeert met de tabtoets opent de inhoudsopgave weer met de focus op het volgende element is de inhoudsopgave.

  • Gevolg:

   Dit is zeer onhandig en verwarrend voor bezoekers die met het toetsenbord navigeren.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   De tabvolgorde bij het gebruik van de inhoudsopgave logisch maken.

   Op welke datum de maatregel uiterlijk is uitgevoerd, is nog onbekend i.v.m. doorontwikkeling van de techniek van de PRO-magazines.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 8. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Sommige pagina's zijn niet op meerdere manieren te vinden.

  • Oorzaak:

   Er is niet meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina’s te vinden. De enige manier is door middel van het menu.

  • Gevolg:

   Bezoekers met verschillende beperkingen kunnen nu moeite hebben om deze pagina's te vinden.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Een sitemap maken of opnemen in de inhoudsopgave.

   Op welke datum de maatregel uiterlijk is uitgevoerd, is nog onbekend i.v.m. doorontwikkeling van de techniek van de PRO-magazines.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 9. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Toetsenbordfocus is niet altijd zichtbaar.

  • Oorzaak:

   Ook als de inhoudsopgave niet is geopend kun je met de tabtoets door de navigatie erin tabbel. De focus is dan echter niet zichtbaar. De radiobuttons van de poll hebben geen zichtbare toetsenbordfocus. De focus op de knop om de inhoudsopgave te openen is niet voldoende zichtbaar. In het editieoverzicht (kiosk) hebben de knoppen naar andere magazines en overige edities geen zichtbare focus in alle browsers.

  • Gevolg:

   Bezoekers die gebruik maken van het toetsenbord kunnen niet goed navigeren.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Zorgen dat de toetsenbordfocus altijd goed zichtbaar is.

   Op welke datum de maatregel uiterlijk is uitgevoerd, is nog onbekend i.v.m. doorontwikkeling van de techniek van de PRO-magazines.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 10. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://magazines.rijksoverheid.nl/vws/onbeperktmeedoen heeft het logo geen goede toegankelijkheidsnaam. De toegankelijkheidsnaam is nu “Naar de kiosk van magazine Onbeperkt meedoen!” en is niet gelijk aan de zichtbare tekst.

  • Gevolg:

   Dit is de naam waarmee mensen die spraaksoftware gebruiken dit element kunnen aanduiden en dus bedienen. Met spraaksoftware kunnen mensen niet 'lezen' dat het VWS-logo in beeld staat, maar krijgen alleen de functie van het logo (link naar de kiosk).

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Opnemen 'Logo ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport' in de toegankelijkheidsnaam van het logo.

   Op welke datum de maatregel uiterlijk is uitgevoerd, is nog onbekend i.v.m. doorontwikkeling van de techniek van de PRO-magazines.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Ministerie van VWS heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209