Invulassistent Toegankelijkheidsverklaring

Overheidsinstanties moeten een toegankelijkheidsverklaring publiceren voor iedere website en app waarvoor zij verantwoordelijk zijn. In de verklaring staat in hoeverre de website of app al aan de eisen voldoet. Er staat ook in welke maatregelen de instantie neemt om de toegankelijkheid te verbeteren, inclusief een planning.

Invulassistent

Met de invulassistent stel je een toegankelijkheidsverklaring op die voldoet aan de eisen. Verzamel eerst de informatie die je nodig hebt. De verklaring kan het beste worden ingevuld door een medewerker die ervaring heeft met formele verantwoording. Je hebt een account nodig om verklaringen te kunnen opstellen.  

Verklaring overdragen

Het kan nodig zijn om een verklaring over te dragen aan iemand anders. Bijvoorbeeld als de medewerker die de verklaring beheerde niet meer bij de organisatie werkt. Je kunt de verklaring in dat geval overdragen aan een nieuwe medewerker.

Register

Overheidsinstanties kunnen hun verklaring publiceren in het centrale register. Zij hoeven dan alleen een stukje code op de eigen website te plaatsen. Deze code toont een toegankelijkheidslabel dat automatisch verwijst naar de actuele verklaring in het register.