Verklaring van www.westerwolde.nl

Status toegankelijkheid https://www.westerwolde.nl

Gemeente Westerwolde is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 15-12-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Westerwolde streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.westerwolde.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Westerwolde is beschikbaar via de link https://www.westerwolde.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Westerwolde gepubliceerde informatie blijkt dat de website www.westerwolde.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Westerwolde is gevorderd met de toegankelijkheid van www.westerwolde.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 03-10-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Westerwolde .
Functie: Burgemeester.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 15-12-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via gemeente@westerwolde.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van Gemeente Westerwolde

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-06-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website www.westerwolde.nl : voldoet gedeeltelijk

De website www.westerwolde.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Westerwolde dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://audit.wcag.nl/rapporten/eenmeting/audit?_id=62a192a3e744aedf672672d8
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 12-09-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Westerwolde dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Niet-tekstuele content heeft geen tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient.

  • Oorzaak:

   Afbeelding die informatie overdraagt heeft een tekstalternatief dat niet juist beschrijft wat er op de afbeelding te zien is.

  • Gevolg:

   Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van schermlezers zoals voorleessoftware of een brailleleesregel.

  • Alternatief:

   We werken op dit moment aan het toegankelijk maken van pdfjes. Er is dus nog geen alternatief.

  • Maatregel:

   Beschrijf in het tekstalternatief wat er op de afbeelding te zien is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 2. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Niet-tekstuele content heeft geen tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient.

  • Oorzaak:

   Afbeelding die informatie overdraagt heeft een tekstalternatief dat niet juist beschrijft wat er op de afbeelding te zien is.

  • Gevolg:

   Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van schermlezers zoals voorleessoftware of een brailleleesregel.

  • Alternatief:

   We werken op dit moment aan het toegankelijk maken van pdfjes. Er is dus nog geen alternatief.

  • Maatregel:

   Beschrijf in het tekstalternatief wat er op de afbeelding te zien is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 3. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Attributen zijn niet gebruik volgens specificatie.

  • Gevolg:

   Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van hulptechnologieën zoals voorleessoftware of een brailleleesregel.

  • Alternatief:

   Geen alternatief. Dit wordt zo snel mogelijk via een ticket bij de webleverancier opgelost.

  • Maatregel:

   Zorg dat de code kan parsen. Zorg dat de waarden van ID-attributen uniek zijn, zorg voor volledige begin- en eindtags en zorg dat elementen op een geldige plek in de code staan. De webleverancier stelt hiervoor een ticket op.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2022
 4. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Niet-tekstuele content dat puur decoratief is wordt niet genegeerd door hulptechnologie.

  • Oorzaak:

   Afbeelding die puur decoratief is kan niet worden genegeerd door hulptechnologie.

  • Gevolg:

   Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van schermlezers zoals voorleessoftware of een brailleleesregel.

  • Alternatief:

   We werken op dit moment aan het toegankelijk maken van pdfjes. Er is dus nog geen alternatief.

  • Maatregel:

   Zorg dat hulptechnologie afbeeldingen die puur decoratief zijn kan negeren. Markeer deze afbeelding als Artifact.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 5. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties die door presentatie worden overgebracht kunnen niet goed door software worden bepaald. De informatie, structuur en relaties zijn niet beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Tabelkoppen zijn niet juist opgemaakt met een tabelkop-markering.

  • Gevolg:

   Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van schermlezers zoals voorleessoftware of een brailleleesregel.

  • Alternatief:

   We werken op dit moment aan het toegankelijk maken van pdfjes. Er is dus nog geen alternatief.

  • Maatregel:

   Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van schermlezers zoals voorleessoftware of een brailleleesregel.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 6. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Tekst die een kop is, is niet opgemaakt met een kop-markering.

  • Gevolg:

   Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van schermlezers zoals voorleessoftware of een brailleleesregel.

  • Alternatief:

   We werken op dit moment aan het toegankelijk maken van pdfjes. Er is dus nog geen alternatief.

  • Maatregel:

   Gebruik de juiste markering voor koppen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 7. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Tabelkoppen zijn niet juist opgemaakt met een tabelkop-markering.

  • Gevolg:

   Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van schermlezers zoals voorleessoftware of een brailleleesregel.

  • Alternatief:

   We werken op dit moment aan het toegankelijk maken van pdfjes. Er is dus nog geen alternatief.

  • Maatregel:

   Gebruik de juiste markering voor tabellen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 8. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties die door presentatie worden overgebracht kunnen niet goed door software worden bepaald. De informatie, structuur en relaties zijn niet beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Tekst die een kop is, is niet opgemaakt met een kop-markering.

  • Gevolg:

   Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van schermlezers zoals voorleessoftware of een brailleleesregel.

  • Alternatief:

   We werken op dit moment aan het toegankelijk maken van pdfjes. Er is dus nog geen alternatief.

  • Maatregel:

   Gebruik de juiste markering voor koppen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 9. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties die door presentatie worden overgebracht kunnen niet goed door software worden bepaald. De informatie, structuur en relaties zijn niet beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Tekst die een kop is, is niet opgemaakt met een kop-markering.

  • Gevolg:

   Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van schermlezers zoals voorleessoftware of een brailleleesregel.

  • Alternatief:

   We werken op dit moment aan het toegankelijk maken van pdfjes. Er is dus nog geen alternatief.

  • Maatregel:

   Gebruik de juiste markering voor koppen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 10. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties die door presentatie worden overgebracht kunnen niet goed door software worden bepaald. De informatie, structuur en relaties zijn niet beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Tekst die een tabel is, is niet opgemaakt met een tabel-markering.

  • Gevolg:

   Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van schermlezers zoals voorleessoftware of een brailleleesregel.

  • Alternatief:

   We werken op dit moment aan het toegankelijk maken van pdfjes. Er is dus nog geen alternatief.

  • Maatregel:

   Gebruik de juiste markering voor tabellen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 11. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Tekst die een tabel is, is niet opgemaakt met een tabel-markering.

  • Gevolg:

   Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van schermlezers zoals voorleessoftware of een brailleleesregel.

  • Alternatief:

   We werken op dit moment aan het toegankelijk maken van pdfjes. Er is dus nog geen alternatief.

  • Maatregel:

   Gebruik de juiste markering voor tabellen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 12. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties die door presentatie worden overgebracht kunnen niet goed door software worden bepaald. De informatie, structuur en relaties zijn niet beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Tekst die een kop is, is niet opgemaakt met een kop-markering.

  • Gevolg:

   Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van schermlezers zoals voorleessoftware of een brailleleesregel.

  • Alternatief:

   We werken op dit moment aan het toegankelijk maken van pdfjes. Er is dus nog geen alternatief.

  • Maatregel:

   Gebruik de juiste markering voor koppen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 13. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Er wordt alleen kleur gebruikt om informatie over te brengen.

  • Gevolg:

   Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die blind, slechtziend of kleurenblind zijn.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Gebruik aanvullend ook een andere manier die niet bestaat uit alleen kleur.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 14. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen.

  • Oorzaak:

   Er wordt alleen kleur gebruikt om informatie over te brengen.

  • Gevolg:

   Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die blind, slechtziend of kleurenblind zijn.

  • Alternatief:

   We werken op dit moment aan het toegankelijk maken van pdfjes. Er is dus nog geen alternatief.

  • Maatregel:

   Gebruik aanvullend ook een andere manier die niet bestaat uit alleen kleur.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 15. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen.

  • Oorzaak:

   Er wordt alleen kleur gebruikt om informatie over te brengen.

  • Gevolg:

   Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die blind, slechtziend of kleurenblind zijn.

  • Alternatief:

   We werken op dit moment aan het toegankelijk maken van pdfjes. Er is dus nog geen alternatief.

  • Maatregel:

   Gebruik aanvullend ook een andere manier die niet bestaat uit alleen kleur.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 16. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen.

  • Oorzaak:

   Er wordt alleen kleur gebruikt om informatie over te brengen.

  • Gevolg:

   Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die blind, slechtziend of kleurenblind zijn.

  • Alternatief:

   We werken op dit moment aan het toegankelijk maken van pdfjes. Er is dus nog geen alternatief.

  • Maatregel:

   Gebruik aanvullend ook een andere manier die niet bestaat uit alleen kleur.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 17. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Tekst heeft een contrastverhouding dat is lager dan 4,5

  • Oorzaak:

   Tekst heeft niet genoeg contrast.

  • Gevolg:

   Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die slechtziend of kleurenblind zijn.

  • Alternatief:

   Gebruik genoeg contrast voor tekst. Tekst moet een contrastverhouding van minimaal 4,5:1 hebben.

  • Maatregel:

   We werken op dit moment aan het toegankelijk maken van pdfjes. Er is dus nog geen alternatief.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 18. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Tekst heeft een contrastverhouding dat is lager dan 4,5:1.

  • Oorzaak:

   Tekst heeft niet genoeg contrast.

  • Gevolg:

   Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die slechtziend of kleurenblind zijn.

  • Alternatief:

   We werken op dit moment aan het toegankelijk maken van pdfjes. Er is dus nog geen alternatief.

  • Maatregel:

   Gebruik genoeg contrast voor tekst. Tekst moet een contrastverhouding van minimaal 4,5:1 hebben.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 19. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Tekst heeft een contrastverhouding dat is lager dan 4,5:1.

  • Oorzaak:

   Tekst heeft niet genoeg contrast.

  • Gevolg:

   Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die slechtziend of kleurenblind zijn.

  • Alternatief:

   We werken op dit moment aan het toegankelijk maken van pdfjes. Er is dus nog geen alternatief.

  • Maatregel:

   Gebruik genoeg contrast voor tekst. Tekst moet een contrastverhouding van minimaal 4,5:1 hebben.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 20. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Afbeelding van tekst wordt gebruikt om informatie over te brengen.

  • Oorzaak:

   Afbeelding van tekst wordt gebruikt om informatie over te brengen.

  • Gevolg:

   Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die tekst willen aanpassen naar eigen voorkeuren zoals bezoekers die slechtziend zijn.

  • Alternatief:

   We werken op dit moment aan het toegankelijk maken van pdfjes. Er is dus nog geen alternatief.

  • Maatregel:

   Gebruik geen afbeelding van tekst maar echte tekst.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 21. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Deel van een afbeelding die vereist is om de content te begrijpen heeft een contrastverhouding dat lager is dan 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren.

  • Oorzaak:

   Er is niet genoeg contrast gebruikt in delen van een afbeelding die belangrijk zijn om de content te begrijpen..

  • Gevolg:

   Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die slechtziend of kleurenblind zijn.

  • Alternatief:

   We werken op dit moment aan het toegankelijk maken van pdfjes. Er is dus nog geen alternatief.

  • Maatregel:

   Gebruik genoeg contrast voor delen van een afbeelding die belangrijk zijn om de content te begrijpen. Grafische objecten moeten een contrastverhouding van minimaal 3:1 hebben.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 22. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Deel van een afbeelding die vereist is om de content te begrijpen heeft een contrastverhouding dat lager is dan 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren.

  • Oorzaak:

   Er is niet genoeg contrast gebruikt in delen van een afbeelding die belangrijk zijn om de content te begrijpen..

  • Gevolg:

   Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die slechtziend of kleurenblind zijn.

  • Alternatief:

   We werken op dit moment aan het toegankelijk maken van pdfjes. Er is dus nog geen alternatief.

  • Maatregel:

   Gebruik genoeg contrast voor delen van een afbeelding die belangrijk zijn om de content te begrijpen. Grafische objecten moeten een contrastverhouding van minimaal 3:1 hebben.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 23. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Deel van een afbeelding die vereist is om de content te begrijpen heeft een contrastverhouding dat lager is dan 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren.

  • Oorzaak:

   Er is niet genoeg contrast gebruikt in delen van een afbeelding die belangrijk zijn om de content te begrijpen..

  • Gevolg:

   Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die slechtziend of kleurenblind zijn.

  • Alternatief:

   We werken op dit moment aan het toegankelijk maken van pdfjes. Er is dus nog geen alternatief.

  • Maatregel:

   Gebruik genoeg contrast voor delen van een afbeelding die belangrijk zijn om de content te begrijpen. Grafische objecten moeten een contrastverhouding van minimaal 3:1 hebben.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 24. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Mechanisme om blokken content die op meerdere pagina's worden herhaald te omzeilen is niet beschikbaar.

  • Oorzaak:

   De koppenstructuur in het document is niet toereikend om blokken met content te kunnen omzeilen.

  • Gevolg:

   Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van schermlezers zoals voorleessoftware of een brailleleesregel.

  • Alternatief:

   We werken op dit moment aan het toegankelijk maken van pdfjes. Er is dus nog geen alternatief.

  • Maatregel:

   Markeer de teksten die bedoeld zijn als koppen met de kop-markering.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 25. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Document heeft geen titel.

  • Oorzaak:

   Er is geen titel ingevuld.

  • Gevolg:

   Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van schermlezers zoals voorleessoftware of een brailleleesregel en bezoekers met een cognitieve beperking, bezoekers die gemakkelijk afgeleid zijn en bezoekers met een leerstoornis.

  • Alternatief:

   We werken op dit moment aan het toegankelijk maken van pdfjes. Er is dus nog geen alternatief.

  • Maatregel:

   Geef documenten een titel die het onderwerp of doel van van het document beschrijft.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 26. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Er is geen titel ingevuld.

  • Gevolg:

   Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van schermlezers zoals voorleessoftware of een brailleleesregel en bezoekers met een cognitieve beperking, bezoekers die gemakkelijk afgeleid zijn en bezoekers met een leerstoornis.

  • Alternatief:

   We werken op dit moment aan het toegankelijk maken van pdfjes. Er is dus nog geen alternatief.

  • Maatregel:

   Geef documenten een titel die het onderwerp of doel van van het document beschrijft.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 27. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Hoofdstukken zijn niet op meerdere manieren te vinden.

  • Oorzaak:

   Er zijn geen bladwijzers gebruikt in het document.

  • Gevolg:

   Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van schermlezers zoals voorleessoftware of een brailleleesregel en bezoekers met een cognitieve beperking.

  • Alternatief:

   We werken op dit moment aan het toegankelijk maken van pdfjes. Er is dus nog geen alternatief.

  • Maatregel:

   Zorg voor verschillende manieren om een hoofdstuk te bereiken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 28. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Hoofdstukken zijn niet op meerdere manieren te vinden.

  • Oorzaak:

   Er zijn geen bladwijzers gebruikt in het document.

  • Gevolg:

   Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van schermlezers zoals voorleessoftware of een brailleleesregel en bezoekers met een cognitieve beperking.

  • Alternatief:

   We werken op dit moment aan het toegankelijk maken van pdfjes. Er is dus nog geen alternatief.

  • Maatregel:

   Zorg voor verschillende manieren om een hoofdstuk te bereiken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 29. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De specificatie van de code wordt niet juist gevolgd.

  • Oorzaak:

   Attributen zijn niet gebruik volgens specificatie.

  • Gevolg:

   Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van hulptechnologieën zoals voorleessoftware of een brailleleesregel.

  • Alternatief:

   Geen alternatief. Dit wordt zo snel mogelijk via een ticket bij de webleverancier opgelost.

  • Maatregel:

   Zorg dat de code kan parsen. Zorg dat de waarden van ID-attributen uniek zijn, zorg voor volledige begin- en eindtags en zorg dat elementen op een geldige plek in de code staan. De webleverancier stelt hiervoor een ticket op.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2022
 30. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De specificatie van de code wordt niet juist gevolgd.

  • Oorzaak:

   Attributen zijn niet gebruik volgens specificatie.

  • Gevolg:

   Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van hulptechnologieën zoals voorleessoftware of een brailleleesregel.

  • Alternatief:

   Geen alternatief. Dit wordt opgelost in de sprint van 20 september tot 4 oktober.

  • Maatregel:

   Zorg dat de code kan parsen. Zorg dat de waarden van ID-attributen uniek zijn, zorg voor volledige begin- en eindtags en zorg dat elementen op een geldige plek in de code staan. Dit wordt opgelost door webleverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2022

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Medewerkers beschikken over ontoereikende kennis en/of vaardigheden
  • Beschrijving van het issue:

   Medewerkers die Word bestanden schrijven weten nog niet allemaal voldoende van digitale toegankelijkheid.

  • Oorzaak:

   Er is niet voldoende aandacht voor geweest binnen de gehele organisatie.

  • Gevolg:

   Hierdoor zijn niet alle documenten die online staan toegankelijk.

  • Alternatief:

   We werken op dit moment aan het toegankelijk maken van pdfjes. Er is dus nog geen alternatief. Ook komt er een werkgroep die zich met toegankelijkheid bezig gaat houden.

  • Maatregel:

   De werkgroep toegankelijkheid gaat kijken of medewerkers getraind kunnen worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2023

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Westerwolde heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209