Verklaring van Zuiderwaterlinie

Status toegankelijkheid https://www.zuiderwaterlinie.nl/

Zuiderwaterlinie is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: C - eerste maatregelen genomen ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 16-12-2020

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Zuiderwaterlinie streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Zuiderwaterlinie.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Zuiderwaterlinie is beschikbaar via de link https://www.zuiderwaterlinie.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: eerste maatregelen genomen

Zuiderwaterlinie verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website Zuiderwaterlinie te laten voldoen aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Zuiderwaterlinie is gevorderd met de toegankelijkheid van Zuiderwaterlinie en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De geplande datum waarop de website volledig zal voldoen: niet opgegeven.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 18-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Zuiderwaterlinie .
Functie: regisseur a.i..

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 16-12-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@zuiderwaterlinie.nl

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via info@zuiderwaterlinie.nl

Aanvullende informatie van Zuiderwaterlinie

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website Zuiderwaterlinie : eerste maatregelen genomen

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website Zuiderwaterlinie is onderzocht.

 • Niet Oké. de actualiteit, volledigheid en/of juistheid van de beschikbare onderzoeksresultaten zijn ontoereikend

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de homepage (https://www.zuiderwaterlinie.nl/) staat links boven aan het logo van Zuiderwaterlinie Noord-Brabant. Het img-element heeft de alternatieve tekst 'Zuiderwaterlinie'. De tekst 'Noord-Brabant' ontbreekt. Dit is belangrijke informatie, dit moet ook in de alternatieve tekst vermeld worden. Op pagina https://www.zuiderwaterlinie.nl/1001-ontdekkingen/dagje-uit staan meerdere resultaten voor dagjes uit. Elk resultaat heeft een afbeelding. Deze afbeeldingen zijn hier meer decoratief. De afbeeldingen hebben een alternatieve tekst. Deze komt vaak overeen met de tekst eronder, bijvoorbeeld 'Stedelijk Museum Breda'. Decoratieve afbeeldingen hoeven geen alternatieve tekst te hebben. Voorleessoftware kan de afbeeldingen dan negeren. Er moet dan wel een leeg alt-attribuut in het img-element blijven staan (alt=””). Op de homepage (https://www.zuiderwaterlinie.nl/) staat onderaan de pagina een kaart. Op deze kaart worden vestingsteden en bezienswaardigheden getoond. De kaart valt onder een uitzondering van DigiToegankelijk. Deze kaart is bedoeld voor navigatie, de essentiële informatie moet dan op een toegankelijke wijze verstrekt worden. Dit kan bijvoorbeeld door adressen te tonen in tekst. Nu wordt een adres zichtbaar als er op een item in de kaart wordt geklikt. Dit is geen toegankelijk alternatief, omdat de kaart zelf niet toegankelijk is. De items waar op geklikt kan worden hebben bijvoorbeeld geen rol die door software bepaald kan worden (succescriterium 4.1.2) en de focusvolgorde klopt niet (2.4.3). Het kan een oplossing zijn om naast de kaart een lijst met adressen te tonen.

  • Oorzaak:
   • Het img-element heeft niet de volledige alternatieve tekst
   • Decoratieve afbeeldingen hebben een tekst
   • Items op de kaart op de homepage hebben geen rol die door software bepaald kan worden en de focusvolgorde klopt niet
  • Gevolg:

   Niet alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:
   • Doorgegeven aan leverancier als technisch issue
   • De Zuiderwaterlinie controleert decoratieve afbeeldingen op alt-attributen
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2021
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.zuiderwaterlinie.nl/inschrijven-nieuwsbrief staat een formulier. Onder de vraag 'Waar ligt uw interesse?' staat een groep checkboxen. Deze checkboxen zijn niet aan de vraag erboven gekoppeld. Software kan de relatie niet bepalen. Dit kan opgelost worden door een fieldset om de groep checkboxen heen te plaatsen en de vraag in een legend element te plaatsen. Op pagina https://www.zuiderwaterlinie.nl/11-vestingsteden/gemeentelijke-monumenten/vestingwallen-den-bosch staan onderaan de pagina drie items onder 'Ontdek in de buurt'. Deze items ('Bolwerk Sint-Jan' etc) zijn opgemaakt met h3-elementen. Er staat geen content onder deze tekst, het zijn dus geen koppen. Deze moeten daarom niet worden opgemaakt als koppen. Op deze pagina is de eerste alinea ('De meeste vestingwerken in Den Bosch...') opgemaakt als h4-kop. Dit is geen kop, maar een paragraaf. Deze kan dus beter met een paragraaf element worden opgemaakt. Op pagina https://www.zuiderwaterlinie.nl/1001-ontdekkingen/dagje-uit staan onder de resultaten paginanummers. Het huidige paginanummer heeft een andere kleur. Deze informatie door presentatie is niet door software te bepalen. Dit kan opgelost worden door een verborgen tekst als 'Huidige pagina' toe te voegen.

  • Oorzaak:
   • Checkboxen zijn niet aan de vraag erboven gekoppeld
   • Tekst is opgemaakt als kop, waar dat beter een paragraafelement kan zijn
   • Slechts een wijziging in kleur voor de huidige pagina is niet voldoende om door software bepaald te worden
  • Gevolg:

   Informatie, structuur, en relaties overgebracht door presentatie kunnen door niet altijd software bepaald worden of zijn niet altijd beschikbaar in tekst.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:
   • Doorgegeven aan de leverancier als technisch issue
   • De Zuiderwaterlinie controleert pagina's op gebruik van koppen
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2021
 3. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.zuiderwaterlinie.nl/inschrijven-nieuwsbrief staat een formulier. In dit formulier staan invoervelden waar informatie over de gebruiker ingevuld moet worden. Het doel van deze velden kan niet programmatisch bepaald worden. Dit is nodig, zodat hulpsoftware het formulier deels automatisch kan invullen of zodat er icoontjes getoond kunnen worden om te helpen bij het invullen. Dit kan opgelost worden door het autocomplete-attribuut te gebruiken in de invoervelden met de juiste waarden. Voor het veld voor het e-mailadres bijvoorbeeld autocomplete=”email”. Informatie over de velden waar het autocomplete-attribuut voor gebruikt kan worden en de bijbehorende waarden staat op pagina https://www.w3.org/TR/WCAG21/#input-purposes.

  • Oorzaak:

   Het autocomplete-attribuut in de invoervelden is niet altijd gebruikt (met de juiste waarden).

  • Gevolg:

   Het doel van een invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software niet altijd bepaald worden.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Doorgegeven aan de leverancier als technisch issue

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2021
 4. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.zuiderwaterlinie.nl/inschrijven-nieuwsbrief staat een formulier. De randen van de invoervelden worden aangegeven met een lichtgrijze stippellijn. Het contrast van deze randen is te laag ten opzichte van de achtergrond (1,3:1). Het contrast moet minstens 3:1 zijn. Dit is van belang voor slechtzienden, zij moeten de velden kunnen onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Het kleurcontrast rond de invoervelden is te laag.

  • Gevolg:

   De visuele weergave heeft niet altijd een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Doorgegeven aan de leverancier als technisch issue

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2021
 5. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op meerdere pagina's staat een menu, zie bijvoorbeeld pagina https://www.zuiderwaterlinie.nl/contact. Als er over de onderdelen van het menu wordt gegaan met de muis of als deze toetsenbordfocus krijgen, klapt het menu uit. Deze content die onder hover of focus verschijnt moet volgens dit succescriterium aan drie voorwaarden voldoen. Aan twee van de drie voorwaarden wordt nu voldaan. De content is ‘aanwijsbaar’, dit wil zeggen dat er met de muis over de content heen kan worden gegaan zonder dat deze verdwijnt. De content voldoet ook aan ‘aanhouden’, dit wil zeggen dat de content zichtbaar blijft totdat de muis of toetsenbordfocus wordt verplaatst. De content voldoet echter niet aan ‘sluiten’. Dit betekent dat de content niet weggehaald kan worden zonder de muis of focus te verplaatsen. Dit moet bijvoorbeeld kunnen met de Escape toets.

  • Oorzaak:

   Content kan niet weggehaald worden zonder de muis of focus te verplaatsen.

  • Gevolg:

   Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord blijf de aanvullende content niet altijd zichtbaar totdat de oorzaak voor de hover of focus is verwijderd, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Doorgegeven aan de leverancier als technisch issue

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2021
 6. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.zuiderwaterlinie.nl/1001-ontdekkingen/dagje-uit staan onder de resultaten paginanummers. Het cijfer van de huidige pagina staat op een blauw-groene achtergrond. Het contrast is 2,6:1, dit is te laag. Het contrast moet minstens 4,5:1 zijn. Op pagina https://www.zuiderwaterlinie.nl/11-vestingsteden/gemeentelijke-monumenten/vestingwallen-den-bosch staat een paragraaf onder de kop 'Op avontuur bij de vestingwerken in 's-Hertogenbosch'. Het contrast van de witte tekst op de achtergrond is te laag (4:1). Het contrast van kleine tekst moet minstens 4,5:1 zijn.

  • Oorzaak:

   Het kleurcontrast in paginanummers en bepaalde paragrafen is niet hoog genoeg.

  • Gevolg:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft niet altijd een contrastverhouding van ten minste 4,5:1.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:
   • Doorgegeven aan de leverancier als technisch issue
   • De Zuiderwaterlinie controleert paragrafen op kleurcontrast
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2021
 7. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als er wordt ingezoomd met 200% bij een resolutie van 1024x768, is er een knop om het menu te openen. Als het menu geopend is, is de pagina erachter niet meer zichtbaar. Als er met het toetsenbord wordt genavigeerd, gaat de focus wel verder naar items op de pagina achter het menu. Dit is niet de bedoeling. In het menu staan drie items die uitgeklapt kunnen worden. De status (ingeklapt of uitgeklapt) is niet door software te bepalen. Zie bijvoorbeeld pagina https://www.zuiderwaterlinie.nl/.

  • Oorzaak:

   De status van het menu (ingeklapt of uitgeklapt) is niet door software te bepalen.

  • Gevolg:

   Tekst kan niet altijd zonder hulptechnologie tot 200 procent schalen zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Doorgegeven aan de leverancier als technisch issue

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2021
 8. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de homepage (https://www.zuiderwaterlinie.nl/) staan onder 'Tips uit de linie' een aantal items ('Sluizencomplex Benedensas' etc). Als er met de muis overheen wordt gegaan, verschijnt er tekst. Dit is niet mogelijk met het toetsenbord. Op pagina https://www.zuiderwaterlinie.nl/1001-ontdekkingen/dagje-uit kan er bij 'Filter op' een gebied worden gekozen. Dit is niet mogelijk met het toetsenbord.

  • Oorzaak:

   Het is niet mogelijk om met het toetsenbord om tekst bij een aantal items zichtbaar te maken, en er kan niet altijd met het toetsenbord gefilterd worden.

  • Gevolg:

   Niet alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Doorgegeven aan de leverancier als technisch issue

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2021
 9. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.zuiderwaterlinie.nl/ staat een video van YouTube ('Ontdek de Zuiderwaterlinie'). In deze mediaspeler is het mogelijk om tekentoetsen te gebruiken voor de bediening. Er kan bijvoorbeeld ‘k’ gebruikt worden voor pauze en ‘m’ voor het geluid uitzetten. Dit kan problemen opleveren met spraaksoftware. Een oplossing is om de parameter ‘disablekb=1’ in de URL in het src-attribuut van het iframe element te zetten. De bediening met deze toetsen wordt dan uitgeschakeld (het is dan nog wel mogelijk om de video te bedienen met de tabtoets en de spatiebalk).

  • Oorzaak:

   Tekentoetsen kunnen worden gebruikt voor de bediening

  • Gevolg:

   Er is geen mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Doorgegeven aan de leverancier als technisch issue

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2021
 10. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de pagina's voor het eerst bezocht worden, is er een cookiemelding zichtbaar, deze valt over andere content heen. De toetsenbordfocus moet dan eerst naar deze cookiemelding toe gaan. Dat is nu niet het geval.

  • Oorzaak:

   De toetsenbordfocus gaat niet eerst naar de cookiemelding toe.

  • Gevolg:

   Als een webpagina sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus niet altijd in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid niet altijd behouden blijft.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Doorgegeven aan de leverancier als technisch issue

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2021
 11. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.zuiderwaterlinie.nl/1001-ontdekkingen/dagje-uit staan onder de resultaten paginanummers. Dit zijn links naar andere pagina's met resultaten. De namen van deze links die software kan bepalen zijn '2', '3' etc. Het linkdoel is niet duidelijk genoeg. Dit kan opgelost worden door bijvoorbeeld een verborgen tekst toe te voegen als 'Ga naar pagina..'.Het viel ook op dat er op deze pagina bij elk resultaat dubbele links zijn. Dit kan hinderlijk zijn voor mensen die met het toetsenbord navigeren. Zij moeten dan bij elk item twee keer langs een link naar dezelfde pagina navigeren.

  • Oorzaak:
   • Het linkdoel is niet altijd duidelijk genoeg
   • Dubbele links
  • Gevolg:

   Het doel van een link kan niet altijd bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Doorgegeven aan de leverancier als technisch issue

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2021
 12. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als er op de homepage (https://www.zuiderwaterlinie.nl/) wordt genavigeerd met het toetsenbord, is het een tijd niet zichtbaar waar de focus zich bevindt (als de top van de pagina in beeld is en het menu onderaan staat). Na de skiplink gaat de focus over een aantal links (van het menu) die niet zichtbaar zijn op de pagina. Dit is niet de bedoeling. Het moet altijd zichtbaar zijn waar de focus zich bevindt. Op pagina https://www.zuiderwaterlinie.nl/11-vestingsteden/gemeentelijke-monumenten/vestingwallen-den-bosch staat een slider onder 'Plan je dagje uit bij de vestingwerken in Den Bosch'. Als er met het toetsenbord wordt genavigeerd, is het een tijd niet zichtbaar waar de toetsenbordfocus zich bevindt. De focus gaat dan langs onderdelen van de slider die niet in beeld zijn. Dit is niet de bedoeling, het moet altijd zichtbaar zijn waar de focus zich bevindt.

  • Oorzaak:

   De focus gaat soms langs onderdelen die niet in beeld zijn.

  • Gevolg:

   Niet elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Doorgegeven aan de leverancier als technisch issue

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2021
 13. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op meerdere pagina's staat het logo van Zuiderwaterlinie links boven aan. Dit is een link naar de homepage. De link heeft als linktekst 'Zuiderwaterlinie'. De 'naam' van de link die software kan bepalen moet de zichtbare tekst bevatten. De tekst 'Noord-Brabant' ontbreekt nu. Dit is van belang voor mensen die spraaksoftware gebruiken. Zie bijvoorbeeld pagina https://www.zuiderwaterlinie.nl/inschrijven-nieuwsbrief.

  • Oorzaak:

   De naam van de link die software kan bepalen bevat niet de gehele tekst.

  • Gevolg:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam niet altijd de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Doorgegeven aan de leverancier als technisch issue

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2021
 14. SC 3.2.2 - Bij input [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.zuiderwaterlinie.nl/1001-ontdekkingen/dagje-uit staat boven de resultaten een select-element. Als er een optie wordt geselecteerd, worden de resultaten aangepast en verplaatst de toetsenbordfocus zich naar het begin van de pagina. Dit is een contextwijziging. Dit kan desoriënterend zijn voor gebruikers (bijvoorbeeld voor blinden). Het kan een oplossing zijn om een knop te plaatsen naast het select-element waarmee de optie wordt bevestigd en doorgevoerd. Na het klikken op een knop mag er wel een contextwijziging zijn zoals het verplaatsen van de toetsenbordfocus.

  • Oorzaak:

   De toetsenbordfocus verplaatst zich bij het selecteren van een optie en veroorzaakt zo een contextwijziging.

  • Gevolg:

   Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt soms een contextwijziging waarbij de gebruiker niet altijd geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van dit component.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Doorgegeven aan de leverancier als technisch issue

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2021
 15. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.zuiderwaterlinie.nl/inschrijven-nieuwsbrief staat een formulier. Als er geen (juist) e-mailadres wordt ingevuld en het formulier wordt verzonden, verschijnt de melding 'Dit is een verplicht veld.' of 'Vul hier een geldig e-mailadres in.'. Dit zijn geen foutmeldingen, maar een instructies. Er blijkt niet uit dat er een fout is gemaakt. Een foutmelding is iets als 'U heeft geen (geldig) e-mailadres ingevuld'.

  • Oorzaak:

   Er verschijnen alleen instructies bij het foutief invullen van het e-mailadres.

  • Gevolg:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd, maar de fout wordt niet altijd tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Doorgegeven aan de leverancier als technisch issue

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2021
 16. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.zuiderwaterlinie.nl/1001-ontdekkingen/dagje-uit staat boven de resultaten een select element. Hiermee kunnen de resultaten gesorteerd worden. Dit element heeft geen zichtbaar label, deze moet er komen.

  • Oorzaak:

   Het select element heeft geen zichtbaar label

  • Gevolg:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden niet altijd labels of instructies geleverd.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Doorgegeven aan de leverancier als technisch issue

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2021
 17. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pagina https://www.zuiderwaterlinie.nl/1001-ontdekkingen/dagje-uit geeft meerdere parser errors voor het ontbreken van spaties tussen attributen. Parser errors kunnen problemen veroorzaken met hulpsoftware. Een voorbeeld op regel 382 van de code is: alt="Stedelijk Museum Breda"title="© Stedelijk Museum Breda".

  • Oorzaak:

   Er ontbreken spaties tussen attributen

  • Gevolg:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen niet altijd volledige begin- en eindtags, zijn elementen niet altijd genest volgens hun specificatie, bevatten elementen soms dubbele attributen en zijn niet alle ID's uniek.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Doorgegeven aan de leverancier als technisch issue

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2021
 18. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.zuiderwaterlinie.nl/ staat een video ('Ontdek de Zuiderwaterlinie'). Deze staat in een iframe element. Dit iframe element heeft geen naam die door software kan worden bepaald. Dit kan opgelost worden door een title-attribuut te plaatsen in het iframe element met daarin een beschrijving (bijvoorbeeld 'Video: Ontdek de Zuiderwaterlinie').

   Op pagina https://www.zuiderwaterlinie.nl/11-vestingsteden/gemeentelijke-monumenten/vestingwallen-den-bosch staat onder 'Plan je dagje uit bij de vestingwerken in Den Bosch' een slider. Er zijn twee knoppen om naar vorige en volgende slides te gaan. Deze knoppen hebben geen naam die door software bepaald kan worden. Ook kan de juiste rol niet worden bepaald. Er zijn button-elementen gebruikt, maar er is gebruik gemaakt van role=”presentation”. Hierdoor hebben deze knoppen niet meer de rol 'knop'.

  • Oorzaak:
   • Het iframe element heeft geen naam die door software kan worden bepaald.
   • Sommige knoppen hebben geen naam die door software bepaald kan worden. Ook kan de juiste rol niet worden bepaald.
  • Gevolg:

   Niet voor alle componenten van de gebruikersinterface kunnen de naam (name) en rol (role), door software bepaald worden.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Doorgegeven aan de leverancier als technisch issue

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2021

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Er is geen budget voor toegankelijkheid
  • Beschrijving van het issue:

   We kunnen op korte termijn niet aan alle criteria voldoen, omdat er onvoldoende budget ter beschikking is.

  • Oorzaak:

   Onvoldoende budget ter beschikking

  • Gevolg:

   We kunnen op korte termijn niet aan alle criteria voldoen, omdat er onvoldoende budget ter beschikking is.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   We voldoen op lange termijn aan de criteria.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2021

Onevenredige last

De maatregelen die Zuiderwaterlinie heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Als een overheidsinstantie vindt dat sprake is van een onevenredige last, dan wordt dat in de toegankelijkheidsverklaring aangegeven bij de afwijkingen. De overheidsinstantie dient dan wel een toegankelijke alternatief te bieden, bijvoorbeeld door van een PDF-bestand ook een toegankelijke tekstversie aan te bieden, of door in plaats van digitale dienstverlening fysieke ondersteuning te bieden. Ook wanneer volledige digitale toegankelijkheid (nog) niet haalbaar is moet de content van de website of mobiele applicatie in elk geval zo toegankelijk mogelijk worden gemaakt.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209