Verklaring van AFM.NL

Status toegankelijkheid https://www.afm.nl

Autoriteit Financiele Markten is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 13-12-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Autoriteit Financiele Markten streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website AFM.NL.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Autoriteit Financiele Markten is beschikbaar via de link https://afm.nl/nl-nl/over-afm/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Autoriteit Financiele Markten gepubliceerde informatie blijkt dat de website AFM.NL gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Autoriteit Financiele Markten is gevorderd met de toegankelijkheid van AFM.NL en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 30-11-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Autoriteit Financiele Markten .
Functie: Bestuurslid intern bedrijf.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 13-12-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via redactie@afm.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van Autoriteit Financiele Markten

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-07-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website AFM.NL : voldoet gedeeltelijk

De website AFM.NL is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Autoriteit Financiele Markten dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.afm.nl/~/profmedia/files/afm/toegankelijkheid/handmatige-scan
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 08-10-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Autoriteit Financiele Markten dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op bijna elke geïnspecteerde pagina wordt een smalle afbeelding getoond boven de footer. Deze afbeelding heeft als tekst alternatief “blur”. Deze afbeelding voegt geen extra inhoud toe aan de website en is dus een sfeerafbeelding. Een sfeerafbeelding heeft voor blinde of slechtziende bezoekers geen meerwaarde en kan dus een lege alternatieve tekst bevatten zodat deze niet voorgelezen wordt door voorleessoftware. Op de pagina https://www.afm.nl/nl-nl/consumenten/themas/waarschuwing wordt bij de qoute een icoon getoond. Dit icoon duidt aan de tekst ernaast belangrijk is, echter is de alternatieve tekst bij dit icoon niet goed. De alternatieve tekst van dit icoon moet vertellen waarvoor het icoon dient .

  • Gevolg:

   Er worden foutieve alternatieve teksten op de afbeelding bij zowel de consumenten als de professionals nieuwsberichten getoond. Teksten worden niet of verkeerd voorgelezen aan blinde of slechtziende bezoekers.

  • Alternatief:

   Op website niet beschikbaar.

  • Maatregel:

   Nieuwbouw website.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Onderaan een nieuwsbericht zoals op https://www.afm.nl/nl-nl/consumenten/nieuws/2020/okt/signalen-dubieuze-partijensignalenmonitor- najaar-2020 staan gerelateerde nieuwsberichten. Deze heeft de titel ‘Gerelateerde nieuwsberichten’. Deze staat niet gekoppeld aan de nieuwsberichten er onder. Dit kan bijvoorbeeld gedaan worden door een aria-labelledby te plaatsen op de berichten. Verder staan er op het mieuwsoverzicht, https://www.afm.nl/nl-nl/consumenten/nieuws , diverse nieuwsartikelen waarbij elk item los wordt gezien door voorleessoftware. Deze items tonen eerst de alternatieve teksten van de afbeeldingen die bij deze nieuwsartikelen horen, daarna is de link selecteerbaar. Het gehele blok is ook niet aanklikbaar.

  • Gevolg:

   Beperkte werking van doorklik/selectie functionaliteit.

  • Alternatief:

   Op website niet beschikbaar.

  • Maatregel:

   Nieuwbouw website.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 3. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Bijvoorbeeld het e-mailadres invulveld in het contact formulier op de pagina https://www.afm.nl/nl-nl/professionals/contact wordt er geen gebruik gemaakt van autocomplete. Lees meer over autocomplete op: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Attributes/autocomplete Ook bevat de zoekfunctie geen label.

  • Gevolg:

   Invoervelden worden niet automatisch aangevuld.

  • Alternatief:

   Op website niet beschikbaar.

  • Maatregel:

   Nieuwbouw website.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 4. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   De meeste links in de website, zoals die in een sidebar op de contactpagina, https://www.afm.nl/nl-nl/professionals/contact , bevatten maar één enkele aanduiding dat deze klikbaar zijn. De gestelde norm is dat een klikbaar element minimaal twee aanduidingen moet bevatten, zoals bijvoorbeeld een kleurverandering en een onderlijn. De coronamelding op de hoofdpagina van de website ( https://afm.nl/ ) heeft een kruisje, deze heeft zelfs geen aanduiding van hover.

  • Gevolg:

   Klikbare links minder makkelijk vindbaar.

  • Alternatief:

   Op website niet beschikbaar.

  • Maatregel:

   Nieuwbouw website.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 5. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Op een beeldresolutie van 320 pixels hoog en 256 pixels breed is het mogelijk om horizontaal te scrollen op de volgende pagina’s: https://www.afm.nl/nl-nl/consumenten/nieuws/2020/okt/signalen-dubieuze-partijensignalenmonitor-najaar-2020 https://www.afm.nl/nl-nl/consumenten/nieuws https://www.afm.nl/nl-nl/consumenten

  • Gevolg:

   Scrollen is noodzakelijk om informatie te verkrijgen.

  • Alternatief:

   Op website niet beschikbaar.

  • Maatregel:

   Nieuwbouw website.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 6. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   De volgende punten voldoen niet, horen een minimale contrast ratio te hebben van 3.1: ● Het kopje Professionals op de homepage, https://www.afm.nl/,heeft een contrast ratio van 2.28 ● De witte tekst op de blauwe achtergrond, de coronamelding, heeft een contrast ratio van 2.23 ● Data bij het laatste nieuws, https://www.afm.nl/nl-nl/consumenten, heeft een contrast ratio van 2.55

  • Gevolg:

   Teksten en knoppen niet goed leesbaar

  • Alternatief:

   Op website niet beschikbaar.

  • Maatregel:

   Nieuwbouw website.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 7. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

   • Regelhoogte (regelafstand) naar ten minste 1,5 keer de lettergrootte;
   • Afstand tussen alinea's naar ten minste 2 keer de lettergrootte;
   • Letterafstand (spatiëren van letters) naar ten minste 0,12 keer de lettergrootte;
   • Spatiëren van woorden naar ten minste 0,16 keer de lettergrootte. Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze eigenschappen voor tekststijl in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.
  • Oorzaak:

   Dit gaat op meerdere plekken fout op de website. Op de pagina: https://www.afm.nl/nl-nl/consumenten/nieuws bevinden zich drie nieuwsartikelen. Deze nieuwsartikelen hebben een regelhoogte van 1,2 keer de gedefinieerde lettergrootte. Dit is ook het geval op de tekst in de Iframe, de blokteksten op https://www.afm.nl/nl-nl/werken-bij-afm en de tekst onder het twitterplaatje op https://www.afm.nl/nl-nl/professionals , Ook op https://www.afm.nl/nl-nl/consumenten/nieuws/2020/okt/signalen-dubieuze-partijensignalenmonitor-najaar-2020 is de afstand tussen diverse alinea’s 18px terwijl de lettergroottes 18px is, dit moet op zijn minst 36px zijn, deze situatie is ook gevonden op https://www.afm.nl/nl-l/consumenten/nieuws/2020/juli/crowdfundingplatform-houdt-stand-corona ,

  • Gevolg:

   Teksten op de website zijn minder makkelijk leesbaar.

  • Alternatief:

   Op website niet beschikbaar.

  • Maatregel:

   Nieuwbouw website

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 8. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

   • Sluiten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de aanwijzer hover of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt;
   • Aanwijsbaar: Wanneer een aanwijzer hover aanvullende content kan activeren, dan kan de aanwijzer over de aanvullende content worden bewogen zonder dat deze verdwijnt;
   • Aanhouden: De aanvullende content blijft zichtbaar totdat de oorzaak voor de hover of focus is verwijderd, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is. Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.
  • Oorzaak:

   Als men op alle pagina’s in de navigatie navigeert met toetsenbord of muis, dan klapt er een submenu open. Dit menu is niet te ontsnappen met een knop zoals escape.

  • Gevolg:

   Op website is lastig terug te keren naar bovenliggende onderdelen.

  • Alternatief:

   Op website niet beschikbaar.

  • Maatregel:

   Nieuwbouw website.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 9. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Nadat het formulier op de contactpagina op https://www.afm.nl/nl-nl/professionals/contact foutief is gevalideerd veranderen de labels van kleur. De combinatie van de achtergrondkleur, met de blauwe labelkleur wordt niet geaccepteerd. Dit geldt ook voor de verzendknop onderaan dit formulier. Op de contactpagina bevindt zich rechts bovenaan een sidebar. Deze sidebar bevat een titel met een achtergrond kleur. Deze combinatie wordt niet geaccepteerd. Ook het kruimelpad met de roze achtergrond en de witte tekst wordt niet geaccepteerd. De aanbieder checker in de sidebar bevat een titel met een kleur en een achtergrond kleur, deze kleuren op elkaar zijn niet toegankelijk. Hierin wordt een invulveld aangeboden, de tekst die hierin staat op een witte achtergrond. Dit wordt ook niet geaccepteerd.

  • Gevolg:

   De zoekfunctie, formulieren, aanbieder checker en het kruimelpad zijn slecht zichtbaar.

  • Alternatief:

   Op website niet beschikbaar.

  • Maatregel:

   Nieuwbouw website.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 10. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Op alle onderzochte pagina’s is er een hamburgermenu beschikbaar op een ingezoomd beeldformaat. Deze navigatie is niet te bedienen met het toetsenbord en wordt onjuist opgelezen door spraaksoftware. Ook wordt het corona venster meerdere malen gelezen na het openen en sluiten van de navigatie. Daarbij wordt er ook niet aangegeven dat de navigatie wordt geopend of gesloten. Op de pagina https://www.afm.nl/nl-nl/werken-bij-afm speelt een video af dat afkomstig is van youtube. Dit is geen probleem. Echter is er geen mogelijkheid om de video te pauzeren en te resumeren. Op https://www.afm.nl/nl-nl/consumenten/controleer-je-aanbieder/overzicht-waarschuwingen staat er onder elk onderdeel een knop om meer items te tonen. Ook al is het met het toetsenbord mogelijk te navigeren naar de betreffende knoppen, echter wordt er niet duidelijk aangegeven d.m.v. een outline of hover effect dat deze knop aanklikbaar is. Wel wordt dit verteld door voorleessoftware.

  • Gevolg:

   Er is slecht te navigeren op de website.

  • Alternatief:

   Op website niet beschikbaar.

  • Maatregel:

   Nieuwbouw website

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 11. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

   • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
   • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op https://www.afm.nl/nl-nl/consumenten/nieuws staan in het rechtervlak diverse nieuwsberichten met daarbij een afbeelding met tekst als titel van het nieuwsbericht. Deze nieuwsbericht titels worden niet op een andere manier aangetoond dan visueel. Dit is op te lossen door titels toe te voegen of de afbeeldingen te voorzien van een alternatieve tekst waarin wordt aangegeven wat de tekst is die deze afbeelding bevat. Op https://www.afm.nl/nl-nl/verslaglegging/jaarverslag bevindt zich een afbeelding dat een link is naar een jaaroverzicht uit 2019. Ook al geeft de voorleessoftware goed aan dat dit gaat om een link en waar deze voor dient, wordt de tweede tekst dat in deze afbeelding staat (ga direct naar het jaaroverzicht) niet uitgesproken.

  • Gevolg:

   Bepaalde content is alleen visueel zichtbaar.

  • Alternatief:

   Op website niet beschikbaar.

  • Maatregel:

   Nieuwbouw website.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 12. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Op een kleiner scherm, ingezoomd op 200% komt op alle pagina’s het hamburgermenu naar voren. Deze is enigszins te besturen met het toetsenbord, maar niet goed genoeg. Zodra deze openstaat ligt de focus niet goed genoeg om direct naar de inhoud te gaan. Daarnaast is het niet mogelijk om uit het hamburgermenu te gaan. Tevens heeft de navigatiebalk een blauwe subnavigatie wanneer men hierover heen gaat met de focus. Echter dient dit scherm ook op elk moment gesloten te kunnen worden. Verder, wanneer er op de pijl omlaag wordt gedrukt, blijven wij in hetzelfde sub navigatiemenu hangen terwijl de pagina omlaag scrolt. Tevens op https://www.afm.nl/nl-nl/consumenten/controleer-je-aanbieder/overzicht-waarschuwingen kan er niet op meer of minder weergeven gedrukt worden.

  • Gevolg:

   Website minder makkelijk bedienbaar.

  • Alternatief:

   Op website niet beschikbaar.

  • Maatregel:

   Nieuwbouw website.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 13. SC 2.2.1 - Timing aanpasbaar [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: De gebruiker kan de tijdslimiet uitzetten voordat die wordt bereikt; of
   • Aanpassen: De gebruiker mag de tijdslimiet aanpassen voordat deze is verstreken over een bereik van ten minste tien keer de standaardinstelling; of
   • Verlengen: De gebruiker wordt gewaarschuwd voor de tijd afloopt en krijgt ten minste 20 seconden om de tijdslimiet met een eenvoudige handeling te verlengen (bijvoorbeeld, ""druk op de spatiebalk""), en de gebruiker mag de tijdslimiet ten minste tien keer verlengen; of
   • Real-time uitzondering: De tijdslimiet is onderdeel van een realtime gebeurtenis (een veiling bijvoorbeeld) en er is geen alternatief voor de tijdslimiet mogelijk; of
   • Essentiële uitzondering: De tijdslimiet is essentieel en verlenging zou de activiteit ongeldig maken; of
   • 20 uur uitzondering: De tijdslimiet is langer dan 20 uur.
  • Oorzaak:

   Op de pagina https://www.afm.nl/nl-nl/werken-bij-afm staat een video header. Deze header geeft wel de mogelijkheid om de video te pauzeren. Echter wordt niet aangegeven hoe.

  • Gevolg:

   Video kan niet worden gepauzeerd.

  • Alternatief:

   Op website niet beschikbaar.

  • Maatregel:

   Nieuwbouw website.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 14. SC 2.2.2 - Pauzeren, stoppen, verbergen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

   • Bewegen, knipperen, scrollen: Voor bewegende, knipperende of scrollende informatie die (1) automatisch start, (2) langer dan vijf seconden duurt, en (3) parallel met andere content wordt getoond, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen, tenzij de beweging, knippering of scrolling, onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is en
   • Automatisch actualiserend: Voor elke soort automatisch actualiserende informatie die (1) automatisch start en (2) parallel met andere content wordt gepresenteerd, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen of de frequentie van de actualisering in te stellen, tenzij de automatische actualisering onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is.
  • Oorzaak:

   Op de pagina https://www.afm.nl/nl-nl/werken-bij-afm staat een video header. Deze header geeft wel de mogelijkheid om de video te pauzeren. Echter wordt niet aangegeven hoe. Verder staat op https://www.afm.nl/nl-nl/werken-bij-afm een slider met diverse personen.

  • Gevolg:

   Deze slider kan niet gepauzeerd worden, gestopt of verborgen. Ook is deze niet te besturen met de pijltoetsen.

  • Alternatief:

   Op website niet beschikbaar.

  • Maatregel:

   Nieuwbouw website

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 15. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op alle pagina’s bevindt zich een zoekbalk waarnaar genavigeerd kan worden. Echter, wanneer men, zelfs wanneer het zoekscherm niet open staat, kan men navigeren met de focus naar de sluitknop van dit scherm. Dit scherm geeft aan in de voorleessoftware: Sluiten, maar geeft niet aan wat er precies wordt gesloten of waar deze bij hoort. Op de pagina https://www.afm.nl/nl-nl/consumenten/nieuws staan vier verschillende nieuwsartikelen. Deze nieuwsartikelen bevatten een afbeelding waarna genavigeerd kan worden met de tabtoets. De voorleessoftware leest op: Vrouw met tas, bezochte link. Gekeken naar dat dit een sfeerafbeeldingen is en de alternatieve tekst hiervan leeg zou moeten zijn, dient het gehele blok eenmalig te selecteren zijn waarin wordt aangegeven waar de link naartoe refereert.

  • Gevolg:

   Onduidelijke en slechte navigatie website.

  • Alternatief:

   Op website niet beschikbaar.

  • Maatregel:

   Nieuwbouw website en training redactie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 16. SC 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

  • Oorzaak:

   Op de pagina https://www.afm.nl/nl-nl/professionals staat een coronamededeling. De lees meer link en de sluit functionaliteit geven niet aan dat deze hierbij horen. Op alle pagina’s is er een zoekfunctie beschikbaar. Deze is zogezegd “Verborgen” met het icoontje van een vergrootglas. Dit is onduidelijk voor sommige bezoekers. Verder, zodra deze openstaat geeft de placeholder aan dat de zoektekst kan worden ingevuld. Echter wordt dit niet gezien als label en er is ook geen label zichtbaar of beschikbaar voor voorleessoftware. Dit is ook het geval op https://www.afm.nl/nl-nl/consumenten/nieuws .

  • Gevolg:

   Koppen kloppen niet en labels missen.

  • Alternatief:

   Op website niet beschikbaar.

  • Maatregel:

   Nieuwbouw website.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 17. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Op de pagina https://www.afm.nl/nl-nl/professionals/contact , nadat er genavigeerd is met de tabtoets tussen verschillende invoervelden, worden deze blauw. Echter, wanneer wij terug navigeren, is het niet meer duidelijk waarop wij staan d.m.v. een kader. Op elke pagina, na het navigeren met de tabtoets door het navigatiemenu, verdwijnt de focus naar het sluit scherm van de zoekfunctionaliteit. Aangezien deze niet zichtbaar is, weet men hierdoor niet waar de focus op dat moment zich bevindt.

  • Gevolg:

   Onduidelijke navigatie.

  • Alternatief:

   Op website niet beschikbaar.

  • Maatregel:

   Nieuwbouw website.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 18. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Op https://www.afm.nl/nl-nl/consumenten/nieuws staan een aantal links in de iframe die niet aangeven waar de links daadwerkelijk naar toe leiden. Op https://www.afm.nl/nl-nl/consumenten/nieuws staat een pagination waarin de knoppen alleen aangeven welk getal de knop bevat, echter geeft het niet aan dat hiermee naar de volgende artikelen kan worden genavigeerd. Op https://www.afm.nl/nl-nl/verslaglegging/jaarverslag staat een afbeelding met tekst, waarin niet dezelfde tekst in de aria-label attribuut staat als op de afbeelding.

  • Gevolg:

   Onduidelijke navigatie.

  • Alternatief:

   Op website niet beschikbaar.

  • Maatregel:

   Nieuwbouw website

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 19. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Fouten worden op de contactpagina, https://www.afm.nl/nl-nl/consumenten/contact , automatisch ontdekt, dit is goed. Echter is de foutmelding voor bijvoorbeeld het e-mailadres veld niet compleet. Wanneer er bij dit veld een foutief e-mailadres wordt ingevuld, moet er worden aangegeven dat deze fout is met een voorbeeld hoe deze wel voldoet. Een juiste foutmelding voor dit veld kan zijn: Het veld E-mailadres* is verkeerd ingevuld, maak a.u.b. gebruik van een geldig e-mailadres. (bijv. email@adres.nl ). Wanneer dit veld leeg is, moet dit ook worden aangegeven.

  • Gevolg:

   Foutmeldingen worden niet correct weergegeven.

  • Alternatief:

   Op website niet beschikbaar.

  • Maatregel:

   Nieuwbouw website.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 20. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:

   Er wordt geen label aangeboden bij de zoekfunctie.

  • Gevolg:

   Onduidelijke navigatie.

  • Alternatief:

   Op website niet beschikbaar.

  • Maatregel:

   Nieuwbouw website

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 21. SC 3.3.3 - Foutsuggestie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

  • Oorzaak:

   Fouten worden op de contactpagina, https://www.afm.nl/nl-nl/consumenten/contact , automatisch ontdekt, dit is goed. Echter is de foutmelding voor bijvoorbeeld het e-mailadres veld niet compleet. Wanneer er bij dit veld een foutief e-mailadres wordt ingevuld, moet er worden aangegeven dat deze fout is met een voorbeeld hoe deze wel voldoet. Een juiste foutmelding voor dit veld kan zijn: Het veld E-mailadres* is verkeerd ingevuld, maak a.u.b. gebruik van een geldig e-mailadres. (bijv. email@adres.nl ). Wanneer dit veld leeg is, moet dit ook worden aangegeven.

  • Gevolg:

   Onduidelijke navigatie.

  • Alternatief:

   Op website niet beschikbaar.

  • Maatregel:

   Nieuwbouw website.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 22. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Er worden meerdere gelijke parse fouten geconstateerd op meerdere pagina’s. Zie bijvoorbeeld: https://validator.w3.org/nu/?doc=https%3A%2F%2Fwww.afm.nl%2Fnl-nl%2Fover-afm% 2Fcontact%2Fbestanden

  • Gevolg:

   De content bevat geen volledige begin- en eindtags en elementten niet goed genest volgens specificaties.

  • Alternatief:

   Op website niet beschikbaar.

  • Maatregel:

   Nieuwbouw website.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 23. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op alle geïnspecteerde pagina’s, wanneer deze worden bekeken op een kleiner formaat scherm, staat linksboven aan een element (hamburger icoon) waarmee de navigatie kan worden geopend. Dit element heeft geen naam en geen rol. Wanneer de navigatie wordt geopend, verschuift het scherm en veranderd dit element (hamburger icoon) in een kruis. Hiermee kan de navigatie weer gesloten worden. Ook dit kruis heeft geen naam en rol.

  • Gevolg:

   Navigatie heeft geen naam of rol, daarom is navigatie moeilijk.

  • Alternatief:

   Op website niet beschikbaar.

  • Maatregel:

   Nieuwbouw website.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 24. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   Bij de zoekfunctie onderaan de navigatie is het verplicht om minimaal één character in te moeten vullen. Echter wordt dit nergens aangegeven en wordt dit na het valideren van de zoekopdracht ook nergens teruggekoppeld. Hier is geen gebruik gemaakt van aria-live of role om de statusberichten mee te delen aan gebruikers Op de contact pagina; https://www.afm.nl/nl-nl/consumenten/contact wordt er geen gebruik gemaakt van een aria-live om aan te geven dat het formulier veranderingen / foutmeldingen bevat.

  • Gevolg:

   Onvoldoende statusberichten na actie op website.

  • Alternatief:

   Op website niet beschikbaar.

  • Maatregel:

   Nieuwbouw website.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Anders (in onderstaand tekstvak benoemen en toelichten)
  • Beschrijving van het issue:

   Op dit moment is een nieuwe website in ontwikkeling die wel volledig compliant wordt aan de norm.

  • Oorzaak:

   Verouderd CMS, zowel technisch als ontwerp.

  • Gevolg:

   Voldoet niet aan de norm.

  • Alternatief:

   Niet voorhanden.

  • Maatregel:

   Nieuwe website en CMS zijn in ontwikkeling.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022

Onevenredige last

De maatregelen die Autoriteit Financiele Markten heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209