Verklaring van Regionale Energie Strategie

Status toegankelijkheid https://www.resrotterdamdenhaag.nl/

BAR-organisatie is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: C - eerste maatregelen genomen ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 29-04-2022

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

BAR-organisatie streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Regionale Energie Strategie.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van BAR-organisatie is beschikbaar via de link https://www.barendrecht.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: eerste maatregelen genomen

BAR-organisatie verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website Regionale Energie Strategie te laten voldoen aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver BAR-organisatie is gevorderd met de toegankelijkheid van Regionale Energie Strategie en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De geplande datum waarop de website volledig zal voldoen: 01-01-2023.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 15-05-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van BAR-organisatie .
Functie: Teamleider Energietransitie en klimaatadaptie.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 29-04-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via e-mailadres webteam@bar-organistie.nl of bel via telefoonnummer 14 0180.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van BAR-organisatie

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-01-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website Regionale Energie Strategie : eerste maatregelen genomen

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website Regionale Energie Strategie is onderzocht.

 • Niet Oké. de actualiteit, volledigheid en/of juistheid van de beschikbare onderzoeksresultaten zijn ontoereikend

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.resrotterdamdenhaag.nl/ staat naast het blauwe vlak met kop "Samenwerking" een illustratie. De afbeelding heeft het tekstalternatief "Uitsnede Leaflet RES Participatie-proces". Dit tekstalternatief omschrijft onvoldoende de afbeelding. Geadviseerd wordt om het title-attribuut te verwijderen en het alt-attribuut aan te passen, bijvoorbeeld: "Bekijk interactieve infographic over de samenwerking". Zo wordt ook voldaan aan succescriterium 2.4.4. Er zijn andere oplossingen mogelijk.

   Op pagina https://www.resrotterdamdenhaag.nl/partijen/organisatiestructuur/ staat onderaan een infographic. Het alt-attribuut van deze afbeelding is leeggelaten, waardoor een tekstalternatief mist. Het is noodzakelijk om de informatie die in de infographic staat terug te laten komen als tekstalternatief.

   Op pagina https://www.resrotterdamdenhaag.nl/partijen/ staan een aantal decoratieve afbeeldingen. Het alt-attribuut geeft geeft de bestandsnaam van de afbeelding weer en is geen juist tekstalternatief. Het is bij een decoratieve afbeelding beter om het alt-attribuut leeg te laten, zodat hulpsoftware het zal negeren. Ook wordt geadviseerd om het title-attribuut op de afbeeldingen te verwijderen. Hetzelfde probleem doet zich voor op pagina https://www.resrotterdamdenhaag.nl/techniek/.

   Op pagina https://www.resrotterdamdenhaag.nl/online-res-magazine-onze-toekomst/ staat bovenaan een decoratieve afbeelding. Het alt-attribuut geeft niet weer wat er in de afbeelding gebeurt. Het is bij een decoratieve afbeelding beter om het alt-attribuut leeg te laten, zodat hulpsoftware het zal negeren.

   Op pagina https://www.resrotterdamdenhaag.nl/proces/stappenplan/ staat een infographic. In het geval van een infographic moet er een toegankelijk tekstalternatief zijn die een goede omschrijving geeft van deze infographic. Dit is hier niet het geval, de onderstaande tekst is niet voldoende om als toegankelijk tekstalternatief te fungeren. Ook zijn een aantal van de PDF-documenten getest en hieruit is gebleken dat deze ook niet voldoen aan de eisen om als toegankelijk tekstalternatief door te gaan. Hetzelfde geldt voor de infographic onderaan de pagina en de infographic op https://www.resrotterdamdenhaag.nl/context/maatschappij/.

   Op pagina https://www.resrotterdamdenhaag.nl/context/maatschappij/ staat naast het citaat een foto van een kerk. Deze foto heeft het tekstalternatief "Maatschappij-quote-kerk". De vorm van de tekstalternatief maakt dat dit onvoldoende is voor deze afbeelding. Daarnaast zou het beter zijn om deze afbeelding decoratief te maken door het alt-attribuut leeg te laten (alt=""). Hierdoor kan hulpsoftware deze afbeelding overslaan.

   Op pagina https://indd.adobe.com/view/68a2c174-966f-4309-8254-b8a2c329c0f3 staat een interactieve infographic. Deze infographic bevat meerdere img-elementen (de donkerrode knoppen) die allemaal een leeg alt attribuut hebben, terwijl ze wel een doel hebben. De SVG met de link onderaan de infographic mist ook een tekstalternatief. Tenslotte mist ook de infographic zelf een tekstalternatief.

   In het PDF-document https://www.resrotterdamdenhaag.nl/wp-content/uploads/2020/03/RES-Rotterdam-Den-Haag-Regionale-Prioriteiten-01072019.pdf staan een aantal informatieve afbeeldingen. Deze missen allemaal een tekstalternatief waardoor deze afbeeldingen als “Afbeelding” worden voorgelezen door hulpsoftware. Verder staat bovenaan een decoratieve afbeelding zonder tekstalternatief. Hier is het juist de bedoeling dat de afbeelding genegeerd wordt. Dit kan gedaan worden door deze afbeelding te markeren als <Artefact>. Ten slotte zijn de logo’s op pagina 1 niet als afbeelding getagd en worden daarom genegeerd. Op pagina 1 moet dit logo wel een afbeelding worden en een goed tekstalternatief krijgen. Op de vervolgpagina’s is dat niet nodig en zelfs niet gewenst, omdat dit daar de leesvolgorde kan onderbreken.

  • Gevolg:

   Website niet goed toegankelijk voor 'voorlees' programma's.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Alt-tekst aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 2. SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.resrotterdamdenhaag.nl/proces/ staan twee Vimeo-videospelers. In beide video’s mist een ondertiteling, dus bezoekers met een gehoorbeperking worden uitgesloten van de gesproken tekst in de video. Zorg ervoor dat de ondertiteling precies overeenkomt met de gesproken tekst en op het juiste moment getoond wordt. Dezelfde video’s komen terug op pagina https://www.resrotterdamdenhaag.nl/ (video’s over RES 1.0). De resterende video’s op deze pagina voldoen wel aan dit succescriterium.

  • Gevolg:

   Bezoekers met een gehoorbeperking kunnen de video's niet goed begrijpen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Video's voorzien van ondertiteling

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 3. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.resrotterdamdenhaag.nl/inwoners/ staat een video met visuele informatie. Deze informatie is niet beschikbaar voor bezoekers met een visuele beperking en dus moet hier een alternatief voor komen. Dit kan door deze informatie in het audiospoor op te nemen of een apart audiospoor toe te voegen met deze auditieve informatie (de zogenaamde audiodescriptie). Ook mag voor dit succescriterium nog een volledig uitgeschreven transcript worden aangeboden waar deze en alle andere belangrijke informatie uit de video in wordt beschreven. Voor succescriterium 1.2.5 is dit laatste echter niet meer toegestaan. Dus voor het voldoen aan niveau AA is dat geen reële optie. Hetzelfde probleem doet zich voor in de video’s op pagina https://www.resrotterdamdenhaag.nl/ en https://www.resrotterdamdenhaag.nl/proces/.

  • Gevolg:

   Bezoeker met een visuele beperking missen informatie uit de video.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   nvt

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 4. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.resrotterdamdenhaag.nl/inwoners/ staat een video met visuele informatie. Deze informatie is niet beschikbaar voor bezoekers met een visuele beperking en dus moet hier een alternatief voor komen. Dit kan door deze informatie in het audiospoor op te nemen of een apart audiospoor toe te voegen met deze auditieve informatie (de zogenaamde audiodescriptie). Voor dit succescriterium is een media-alternatief niet meer toegestaan. Hetzelfde probleem doet zich voor in de video’s op pagina’s https://www.resrotterdamdenhaag.nl/ en https://www.resrotterdamdenhaag.nl/proces/.

  • Gevolg:

   Bezoekers met een visuele beperking missen informatie uit het filmpje.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   audiodescriptie

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 5. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Als pagina https://www.resrotterdamdenhaag.nl/ op de herschaalde versie van de website wordt bekeken (mobiel) dan verschijnt onder de kop "Welkom bij energiestrategie regio Rotterdam Den Haag" de zin die start met "Op weg naar een...". Dit is een intro-tekst, maar is nu in de code onterecht opgemaakt met een h4-element. Het is belangrijk dat deze tekst als standaard tekst (p-element) wordt gecodeerd en eventueel met CSS groter vorm wordt gegeven.

   Op pagina https://www.resrotterdamdenhaag.nl/proces/documenten/ staan uitklapbare blokken. Als bijvoorbeeld de kop “Onderbouwing RES 1.0” wordt uitgeklapt verschijnen er koppen die zijn opgemaakt met een strong-element. Een strong-element wordt enkel gebruikt om ergens de nadruk op te leggen. In dit geval gaat het om een kop, dus moet deze opgemaakt worden met een heading-element. Dit probleem komt op meer plekken op deze pagina voor.

   Op pagina https://www.resrotterdamdenhaag.nl/online-res-magazine-onze-toekomst/ wordt verschillende keren gebruik gemaakt van een strong-element om een dikgedrukt stuk tekst aan te geven. Als een stuk tekst enkel als dikgedrukt weergegeven moet worden zonder hier de nadruk op te leggen kan dit beter in de CSS gestyled worden. Ook op deze pagina worden koppen weergegeven met strong-elementen, dit moeten heading-elementen (bijvoorbeeld h2) zijn. Hetzelfde gebeurt op pagina https://www.resrotterdamdenhaag.nl/kansen-en-knelpunten-op-site-np-res/, bij de kop “Link naar adviezen kansen en knelpunten op site Nationaal programma RES”. Dit probleem komt op meerdere pagina's voor.

   Op pagina https://www.resrotterdamdenhaag.nl/context/maatschappij/ staat een citaat met tekst "We moeten het samen doen, met oog voor ieders belangen.". Dit is te herkennen aan de schuingedrukte tekst en het icoontje erboven. Voor gebruikers van hulpsoftware is niet door code te bepalen dat het om een citaat gaat. Geadviseerd wordt om deze tekst op te nemen in een blockquote-element. Andere oplossingen zijn ook mogelijk.

   Het PDF-document https://www.resrotterdamdenhaag.nl/wp-content/uploads/2021/04/RES-1.0-Regio-Rotterdam-Den-Haag.pdf is niet getagd. Dit wil zeggen dat er geen structuur is aangegeven in het bestand door middel van tags. Hulpsoftware (zoals een screenreader) kan hierdoor niet bepalen wat koppen, lijsten en dergelijke zijn en zal afbeeldingen negeren. Als het bestand correct getagd wordt, kan hulpsoftware beter de structuur en relaties bepalen. Bij koppen kan dan bijvoorbeeld worden voorgelezen dat dit koppen zijn. In veel gevallen kan dit probleem worden opgelost door het document vanuit het bronbestand (meestal in Word of InDesign) opnieuw te exporteren naar PDF, maar dan inclusief tags of labels. Omdat nu de tags ontbreken, kunnen andere succescriteria zoals 1.1.1 en 1.3.2 niet onderzocht worden. Let daarom op dat bij het oplossen van dit probleem nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan.

   In het PDF-document https://www.resrotterdamdenhaag.nl/wp-content/uploads/2020/03/RES-Rotterdam-Den-Haag-Regionale-Prioriteiten-01072019.pdf komt het regelmatig voor dat stukken tekst spaties missen. Ook zijn alle koppen opgemaakt met een p-tag. Aangezien het hier om koppen gaat, moeten deze getagd worden met een heading-tag. Ook zijn verschillende onderdelen in dit document helemaal niet getagd, zoals punt 6 op pagina 12 en 13. Verderop op pagina’s 7, 8 en 9 staan een aantal tabellen. Hiervan is de opmaak niet juist. De titel (bijvoorbeeld “Algemeen/Overkoepelend (1/3)”) staat in een TH, maar een TH is bedoeld als kop voor een rij of kolom (bijvoorbeeld “Hoofd-activiteit”, “Toelichting”, “Typische activiteiten – concreet” en “Verdere opmerkingen (ambitie/inhoud)”). De afbeeldingen van de tabellen op pagina 7,8 en 9 maken op dit moment geen deel uit van deze tabel. Deze problemen komen ook verder in het document voor. De tabel op pagina 12 is niet juist getagd. Alle onderdelen zijn als TH getagd. Voor dit geval zou een oplossing zijn een lijst te maken in plaats van een tabel. Voor meer informatie over tabellen in een PDF-document, zie https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Techniques/pdf/PDF6. De manier waarop de afbeelding op pagina’s 11, 20 en 27 is getagd maakt de figuur niet inzichtelijker. Het is beter om de afbeelding in zijn geheel als één figure te taggen en deze te voorzien van een tekstalternatief.

  • Gevolg:

   Een voorleesprogramma kan de tekst niet goed lezen als de opmaak van de tekst niet klopt.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Kopteksten en andere teksten correct opmaken

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 6. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   De bedoeling van dit succescriterium is om te garanderen dat gebruikers de informatie in een logische volgorde kunnen gebruiken en de betekenis niet verloren gaat.

   In het PDF-document https://www.resrotterdamdenhaag.nl/wp-content/uploads/2020/03/RES-Rotterdam-Den-Haag-Regionale-Prioriteiten-01072019.pdf zijn de afbeeldingen van de tabellen op pagina 7,8 en 9 buiten de tabel geplaatst, dus maken die op dit moment geen onderdeel uit van deze tabel. Op pagina 12 wordt de tabel pas na de onderliggende tekst voorgelezen.

  • Gevolg:

   Bezoekers die gebruik maken van een voorleesprogramma kunnen in de war raken omdat de volgorde niet klopt.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Informatie in goede volgorde zetten

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 7. SC 1.3.3 - Zintuiglijke eigenschappen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://indd.adobe.com/view/68a2c174-966f-4309-8254-b8a2c329c0f3 staat een interactieve infographic. Op pagina https://www.resrotterdamdenhaag.nl/context/maatschappij/ staat de instructie “Klik in de afbeelding op de rode buttons voor uitleg”. Op pagina https://www.resrotterdamdenhaag.nl/faq/ wordt regelmatig verwezen naar deze pagina, door middel van de instructie “klik in de illustratie op de rode buttons voor toelichting”. In beide gevallen is dit niet voldoende om een gebruiker die bijvoorbeeld blind is te voorzien van een goede instructie voor deze knoppen.

   In het PDF-document https://www.resrotterdamdenhaag.nl/wp-content/uploads/2021/04/RES-1.0-Regio-Rotterdam-Den-Haag.pdf staan op pagina 2 een aantal verwijzingen naar links die gebruikt kunnen worden (linksbovenaan de pagina). Deze instructie mist belangrijke informatie, die iemand die bijvoorbeeld blind is, kan missen. De term “button” is niet voldoende. Iemand die blind is, heeft aan deze instructie dus niets om te begrijpen wat hij moet doen.

   Verwijzingen naar kleur of vorm komen op meerdere plaatsen voor, ook buiten de steekproef van dit onderzoek.

  • Gevolg:

   Bezoekers met een (visuele) beperking weten niet goed wat ze moeten doen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Achterliggende tekst aanpassen zodat personen met een visuele beperking weten wat ze moeten doen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 8. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Mensen die slechtziend zijn, kunnen moeite hebben om tekst te lezen als het contrast van de tekst op de achtergrond te laag is.

   Op pagina https://www.resrotterdamdenhaag.nl/ staat bovenaan een carrousel. In deze carrousel staat witte tekst met een afwisselende achtergrond van afbeeldingen. Regelmatig komt het voor dat er te weinig contrast is tussen de tekst en de achtergrond. Een oplossing zou zijn door de tekst te voorzien van een zwarte rand, zodat er genoeg contrast is. Dit probleem komt ook op andere pagina’s voor die bovenaan een banner hebben met witte tekst en een afbeelding als achtergrond.

   Op pagina https://www.resrotterdamdenhaag.nl/inwoners/ staat een donkerrood tekstvlak met daarin een donkerblauwe link (“praatplaat”). Het contrast is hier te laag (1,3:1).

   Op pagina https://www.resrotterdamdenhaag.nl/proces/stappenplan/ staat onderaan een infographic. De oranje/beige vlakken met witte tekst hebben te weinig contrast (1,9:1).

   Op pagina https://www.resrotterdamdenhaag.nl/partijen/organisatiestructuur/ staat onderaan een infographic. Het gele vlak met witte tekst heeft te weinig contrast (1,8:1).

   Op https://www.resrotterdamdenhaag.nl/context/maatschappij/ staat onderaan een infographic. De witte tekst met gele achtergrond heeft te weinig contrast (1,8:1). Ook de blauwe tekst “aan strategie” heeft te weinig contrast ten opzichte van de lichtblauwe achtergrond (3,4:1).

   Op pagina https://www.resrotterdamdenhaag.nl/nieuws/ staat onderaan de pagina een paginatie. De niet-huidige pagina (De roze/paarse tekst “2”) heeft te weinig contrast (4,4:1).

   In het PDF-document https://www.resrotterdamdenhaag.nl/wp-content/uploads/2021/04/RES-1.0-Regio-Rotterdam-Den-Haag.pdf staat op pagina 8 een infographic met daarin de tekst “3,2TWh”. Deze kleurencombinatie geeft te weinig contrast (2,4:1). Op pagina 9 staat een infographic. De witte tekst met paarse achtergrond heeft te weinig contrast (3,9:1). Op pagina 11 heeft de gele knop met witte tekst te weinig contrast (1,9:1). Contrastproblemen in de infographics en knoppen komen vaker voor in dit document. Op pagina 26 heeft de groene tekst “energie-efficiëntie” te weinig contrast ten opzichte van de rode achtergrond (2,3:1). Dit probleem komt vaker voor op deze pagina en ook op andere pagina’s in dit document.

   In het PDF-document https://www.resrotterdamdenhaag.nl/wp-content/uploads/2020/03/RES-Rotterdam-Den-Haag-Regionale-Prioriteiten-01072019.pdf staat op pagina 1 een blauwe kop met witte achtergrond. Het contrast is hier te laag (3,2:1). Deze kleurencombinatie wordt vaker in dit document gebruikt, ook in de infographic op pagina 4. Het grijze onderschrift en de datum hebben ook te weinig contrast (4,0:1). Op pagina 11 staat een infographic, het blok met de tekst “Vraag/aanbod” en bijhorende blokken (wit/lichtpaars) hebben te weinig contrast (1,5:1). Op pagina 16 staan staan in de linkerkolom een paar vlakken met rode tekst met een blauwe achtergrond, het contrast is hier te laag (1,3:1). Deze combinatie komt ook op andere pagina’s voor. Op pagina 27 staat een infographic, het blok met de tekst “Beleid” en bijhorende blokken hebben te weinig contrast (1,8:1).

  • Gevolg:

   Bezoekers met een visuele beperking kunnen moeite hebben met de tekst lezen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Contrast aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 9. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Als de website wordt bekeken bij een resolutie van 1024 bij 768 pixels en als ingezoomd wordt tot 200%, is niet alle content of functionaliteit meer beschikbaar.

   Linksonderaan pagina https://www.resrotterdamdenhaag.nl/ staat een witte knop die on-hover naar boven uitklapt (“Instellingen”). Deze verdwijnt bij het herschalen.

   Op pagina https://www.resrotterdamdenhaag.nl/proces/stappenplan/ staat een verschuifbare infographic. Bij het herschalen valt links en rechts een stuk van deze infographic weg.

  • Gevolg:

   Bezoekers met een visuele beperking die willen inzoomen missen content.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aanpassen zodat functionaliteit behouden wordt, ook bij inzoomen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 10. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Bij succescriterium 1.4.4 is beschreven dat er verlies van content en/of functionaliteit is bij het inzoomen met 200% en een resolutie van 1024x768 pixels. Dezelfde problemen treden ook op bij dit succescriterium, waarbij is getest bij een breedte van 320 pixels (of 1280 pixels en 400% ingezoomd). Deze problemen zijn hier niet nogmaals beschreven, zie voor de beschrijving succescriterium 1.4.4. Bij het oplossen van deze problemen moet er dus op gelet worden dat dit ook gaat voldoen voor dit succescriterium.

  • Gevolg:

   Bezoekers die ingezoomd op de website willen, missen functionaliteit op bepaalde gebieden. Hierdoor wordt navigeren op de website moeilijker.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aanpassen van functionaliteit zodat deze blijft werken, ook bij inzoomen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 11. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Niet-tekstuele elementen hebben voldoende contrast nodig. Met name voor slechtziende gebruikers is dit belangrijk, om de verschillende elementen op een webpagina goed van elkaar te kunnen onderscheiden en te kunnen gebruiken.

   Op pagina https://www.resrotterdamdenhaag.nl/partijen/organisatiestructuur/ staat onderaan een infographic. De zwarte pijlen, die essentieel zijn voor het kunnen begrijpen van de infographic, hebben te weinig contrast ten opzichte van de donkerblauwe achtergrond (2,6:1).

   Op pagina https://www.resrotterdamdenhaag.nl/context/maatschappij/ staat een infographic. De gele lijn, die een soort van pad weergeeft, heeft te weinig contrast ten opzichte van de grijze achtergrond (1,2:1).

   In het PDF-document https://www.resrotterdamdenhaag.nl/wp-content/uploads/2021/04/RES-1.0-Regio-Rotterdam-Den-Haag.pdf staan op alle pagina’s bovenaan 4 grijze icoontjes die bediend kunnen worden. Er is hier te weinig contrast (2,2:1 bij de schaduw). Verder staat op pagina 6 een infographic met daarin een staafdiagram (“(Verwachte) verwarmingsvraag gebouwde omgeving”). De kleuren die hier worden gebruikt hebben te weinig contrast (oranje: 2,6:1; beige: 1,4:1; grijs/blauw: 2,2:1). Ook in het diagram op pagina 8 worden kleuren gebruikt met te weinig contrast ten opzichte van de achtergrond. Dit probleem komt ook op andere pagina’s in het document voor. Zorg ervoor dat alle onderdelen van een afbeelding, die relevant zijn om de afbeelding te begrijpen, genoeg contrast hebben.

  • Gevolg:

   Bezoekers met een visuele beperking kunnen delen nu niet goed lezen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Contrast aanpassen naar richtlijnen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 12. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

   • Sluiten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de aanwijzer hover of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt;
   • Aanwijsbaar: Wanneer een aanwijzer hover aanvullende content kan activeren, dan kan de aanwijzer over de aanvullende content worden bewogen zonder dat deze verdwijnt;
   • Aanhouden: De aanvullende content blijft zichtbaar totdat de oorzaak voor de hover of focus is verwijderd, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is. Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.
  • Oorzaak:

   Op alle pagina's staat boven aan een menu. Als er over de onderdelen van het menu wordt gegaan met de muisaanwijzer of als deze toetsenbordfocus krijgen, klapt het menu uit. Deze content die onder hover of focus verschijnt moet volgens dit succescriterium aan drie voorwaarden voldoen. Het voldoet nu alleen aan de voorwaarde 'Aanhouden', want de content verdwijnt als de muisaanwijzer of toetsenbordfocus ergens anders naartoe gaat. De content voldoet niet aan de voorwaarde 'Sluiten', want er is geen manier om deze extra content te verbergen zonder de muisaanwijzer of toetsenbordfocus te verplaatsen. Dit zou bijvoorbeeld kunnen met de Escape-toets. De content voldoet ook niet aan de voorwaarde 'Aanwijsbaar', want de gebruiker kan niet met de aanwijzer over de deze content bewegen zonder dat dit verdwijnt. https://www.resrotterdamdenhaag.nl

  • Gevolg:

   Bezoekers worden beperkt in het navigeren.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zorgen dat het uitklapmenu aan alle 3 de voorwaardes voldoet

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 13. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Op de herschaalde versie van de website veranderd het hoofdmenu in een zogenaamd 'hamburgermenu'. Dit is te herkennen aan het icoon met de drie streepjes. Het hamburgermenu is niet te openen met het toetsenbord, waardoor het menu niet voor toetsenbordgebruikers beschikbaar is als ze inzoomen of het scherm verkleinen.

   Op pagina https://www.resrotterdamdenhaag.nl/inwoners/ staat een knop die een video opent. Deze knop krijgt geen toetsenbordfocus en kan daardoor niet bediend worden met het toetsenbord. Hierdoor kan de video niet afgespeeld worden.

   Op pagina https://www.resrotterdamdenhaag.nl/proces/ staan een aantal video’s. Deze video’s zijn niet te bedienen met het toetsenbord (focus blijft op pagina erachter).

   Op pagina https://indd.adobe.com/view/68a2c174-966f-4309-8254-b8a2c329c0f3 staat een interactieve infographic. De bedienbare knoppen zijn niet toetsenbordtoegankelijk.

  • Gevolg:

   Bezoekers die het toetsenbord gebruiken om te navigeren kunnen niet bij alle content komen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Knoppen en menu's aanpassen zodat er wel genavigeerd kan worden via het toetsenbord.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 14. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
   • Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);
   • Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.
  • Oorzaak:

   Op https://www.resrotterdamdenhaag.nl/ kan een dialoogvenster (lightbox) met een video geopend worden door te klikken op de knop "Bekijk de video". Dit is een Vimeo video. In deze videospeler is het mogelijk om sneltoetsen van één karakter te gebruiken voor de bediening. Iemand kan bijvoorbeeld de letter K gebruiken om de video te pauzeren en weer te starten of de letter M om het geluid te dempen en weer aan te zetten. Ook andere sneltoetsen kunnen actief zijn. Het probleem is hier dat deze sneltoetsen ook actief zijn als de toetsenbordfocus op een ander element binnen de video staat. Dit kan problemen opleveren voor mensen die met spraakbediening werken en waarbij deze letters kunnen voorkomen in de woorden die uitgesproken worden. Ook kan dit problemen opleveren voor mensen die per ongeluk een toets op het toetsenbord indrukken. Bij deze Vimeo-videospeler kan dit opgelost worden door de parameter keyboard=false toe te voegen aan de URI van de video in de HTML-code. De bediening met deze toetsen wordt dan uitgeschakeld, maar het is dan nog wel mogelijk om de video te bedienen met het toetsenbord. Zie ook de Engelstalige pagina https://vimeo.zendesk.com/hc/en-us/articles/360001494447-Using-Player-Parameters.

   Dit probleem komt op meerdere pagina's voor, bijvoorbeeld op: https://www.resrotterdamdenhaag.nl/inwoners/.

  • Gevolg:

   Dit kan problemen opleveren voor mensen die met spraakbediening werken en waarbij deze letters kunnen voorkomen in de woorden die uitgesproken worden.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   video aanpassen zodat het voor alle gebruikers toegankelijk is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 15. SC 2.2.2 - Pauzeren, stoppen, verbergen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

   • Bewegen, knipperen, scrollen: Voor bewegende, knipperende of scrollende informatie die (1) automatisch start, (2) langer dan vijf seconden duurt, en (3) parallel met andere content wordt getoond, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen, tenzij de beweging, knippering of scrolling, onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is en
   • Automatisch actualiserend: Voor elke soort automatisch actualiserende informatie die (1) automatisch start en (2) parallel met andere content wordt gepresenteerd, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen of de frequentie van de actualisering in te stellen, tenzij de automatische actualisering onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.resrotterdamdenhaag.nl/ staat bovenaan een carrousel met afbeeldingen die elkaar automatisch afwisselen. Dit is bewegende content en moet daarom gepauzeerd, gestopt of verborgen kunnen worden. Dit is nu niet het geval, wat hinderlijk kan zijn voor mensen met een cognitieve beperking. Zij kunnen moeite hebben met het lezen van de andere content op de pagina als er bewegend beeld is. Een oplossing zou zijn om een pauze-knop aan de carrousel toe te voegen.

  • Gevolg:

   Hinderlijk voor mensen met een cognitieve beperking

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Carrousel aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 16. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   Op de onderzochte pagina’s is geen mechanisme aanwezig om blokken met herhalende content (zoals het menu) te omzeilen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een skiplink. Dit is de eerste link op een pagina die verwijst naar de unieke inhoud van die pagina. De skiplink mag verborgen zijn, maar moet zichtbaar worden als de focus erop staat. Dit is van belang voor mensen die het toetsenbord gebruiken om te navigeren. Zij hoeven dan niet steeds op iedere pagina door herhalende content te navigeren met het toetsenbord.

  • Gevolg:

   Bezoekers die het toetsenbord gebruiken om te navigeren hebben extra onnodige handelingen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zo aanpassen dat er goed genavigeerd kan worden met het toetsenbord.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 17. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Voor PDF-documenten geldt dat zij een goede titel in de bestandseigenschappen nodig hebben en dat deze documenttitel wordt getoond in plaats van de bestandsnaam. De volgende PDF-documenten voldoen niet aan beide voorwaarden: https://www.resrotterdamdenhaag.nl/wp-content/uploads/2021/04/RES-1.0-Regio-Rotterdam-Den-Haag.pdf en https://www.resrotterdamdenhaag.nl/wp-content/uploads/2020/03/RES-Rotterdam-Den-Haag-Regionale-Prioriteiten-01072019.pdf. Dit kan worden aangepast in de bestandseigenschappen van de PDF of het bronbestand.

   De infographic op https://indd.adobe.com/view/68a2c174-966f-4309-8254-b8a2c329c0f3 wordt geladen in diverse iframes. Een pagina die binnen een andere pagina wordt getoond door middel van een iframe moet ook een paginatitel hebben. Dit kan door een title-element toe te voegen binnen de headsectie van het iframe-element. De huidige titel de pagina in het iframe is "publication". Dit omschrijft onvoldoende het doel of inhoud van de pagina.

   Het volgende is niet afgekeurd, maar kan wel worden verbeterd:

   Het is beter om de naam van de organisatie achteraan de paginatitel te zetten. Op dit moment staat er alleen "Energiestrategie". Dit geeft mogelijk onvoldoende informatie. Verder is het beter om het scheidingsteken (|) te gebruiken. Het koppelteken (-) wordt namelijk door screenreaders vaak voorgelezen als "minteken".

  • Gevolg:

   Bezoekers die gebruik maken van een voorleesprogramma weten niet waar de PDF's over gaan.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Documenttitel aanpassen van de PDF's zodat duidelijk is waar het bestand over gaat.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 18. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   De bedoeling van dit succescriterium is om te garanderen dat gebruikers de informatie in een logische volgorde kunnen gebruiken. Het gaat hier om de sequentiële (stap voor stap) volgorde waarin de tabfocus verspringt wanneer de gebruiker met het toetsenbord navigeert. Deze volgorde moet kloppen met de betekenis van de content. Hierdoor krijgen gebruikers de mogelijkheid zich een mentaal beeld te vormen van de content.

   Op pagina https://www.resrotterdamdenhaag.nl/ kan een dialoogvenster (lightbox) geopend worden met een video door te klikken op de knop "Bekijk de video". Als de knop wordt geactiveerd moet de focus verplaatst worden naar de lightbox. Zolang de lightbox geopend is moet de focus ook in de lightbox blijven. Als de lightbox gesloten wordt moet de focus terug gaan naar het element dat de lightbox heeft geopend (de knop). Aan geen van deze criteria wordt momenteel voldaan. Dit probleem komt op meerdere pagina's voor waar lightboxen worden gebruikt.

  • Gevolg:

   Bezoekers kunnen de informatie nu niet in een logische volgorde gebruiken.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zorgen dat de focus op de goede momenten op de goede plekken terecht komt

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 19. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Voor gebruikers met een beperking is het nodig dat het doel van elke link duidelijk is. Zij kunnen bijvoorbeeld door middel van het volgen van links door een webpagina navigeren of via hulpsoftware een lijst met alle links op een pagina opvragen.

   Op alle pagina’s staat onderaan een cookiemelder. De link met de tekst “Lees meer” mist een context. De omliggende tekst heeft geen relatie met de link dus mag niet als context gebruikt worden. Een oplossing zou zijn om de relevante context en de link in een p-element te plaatsen. In dezelfde cookiemelder staat de link “Alle cookies”, het is echter niet duidelijk wat het linkdoel is, namelijk het accepteren van deze cookies. Het is beter om de linktekst aan te passen naar bijvoorbeeld “Alle cookies accepteren”, zoals dat bij de vorige knop wel het geval is. https://www.resrotterdamdenhaag.nl/

   Op pagina https://www.resrotterdamdenhaag.nl/ staat de link "Bekijk de video". Het linkdoel wordt bepaald door de linktekst en de linkcontext. Links kunnen maar op enkele manieren context krijgen van andere content. Een link die onder een kop of andere tekst staat heeft niet automatisch context met de bovenstaande content. Het gevolg is dat het doel van deze link alleen uit de linktekst moet worden gehaald en dat is nu niet duidelijk. Elke link die een andere bestemming heeft moet een uniek linkdoel hebben. Over welke video het gaat is niet uit de context van de link te bepalen. Geadviseerd wordt om de links te voorzien van verborgen tekst die de titel van de video geeft.

   Op pagina https://www.resrotterdamdenhaag.nl/ staat een link met tekst "Naar samenvatting". Voor ziende gebruikers is het door de achtergrond-afbeelding duidelijk dat het gaat om de samenvatting van "RES 1.0 Regionale Energiestrategie Rotterdam Den Haag". Op dit moment is deze afbeelding decoratief en heeft geen tekstalternatief. Het linkdoel van de link "Naar samenvatting" is hierdoor onvoldoende duidelijk voor gebruikers die de achtergrond-afbeelding niet kunnen zien. Geadviseerd wordt om de link te voorzien van extra informatie.

   Op pagina https://www.resrotterdamdenhaag.nl/context/maatschappij/ staat een link met een infographic. De afbeelding heeft geen tekstalternatief en het linkdoel is ook niet op een andere manier te bepalen. Hierdoor is het niet voor alle gebruikers duidelijk wat deze link doet. Dit zou toegevoegd kunnen worden in het alt-attribuut van de afbeelding. Hierdoor wordt ook voldaan aan succescriterium 1.1.1.

   Op pagina https://indd.adobe.com/view/68a2c174-966f-4309-8254-b8a2c329c0f3 staat een interactieve infographic. Deze infographic bevat meerdere img-elementen (de donkerrode knoppen) die allemaal een leeg alt attribuut hebben, terwijl ze wel een doel hebben. De SVG met de link onderaan de infographic mist ook een linkdoel.

   Op pagina https://www.resrotterdamdenhaag.nl/online-res-magazine-onze-toekomst/ staat bovenaan een link met een datum. Het linkdoel hiervan is niet duidelijk, het linkt naar een pagina met een overzicht van alle berichten met die datum. Zorg ervoor dat dit duidelijk wordt gecommuniceerd naar de gebruiker. Hetzelfde gebeurt op pagina’s https://www.resrotterdamdenhaag.nl/hoofdlijnen-wensen-en-bedenkingen/ en https://www.resrotterdamdenhaag.nl/kansen-en-knelpunten-op-site-np-res/.

   In het PDF-document https://www.resrotterdamdenhaag.nl/wp-content/uploads/2021/04/RES-1.0-Regio-Rotterdam-Den-Haag.pdf staan een aantal links (knoppen linksbovenaan elke pagina). Deze links missen een linkdoel omdat het document niet getagd is. Dit geldt ook voor de links op pagina 11. Zie voor meer informatie succescriterium 1.3.1. Het advies is óf deze interactieve PDF toegankelijk te maken, óf een toegankelijk niet-interactieve PDF bij te voegen als alternatief.

   Het volgende is niet afgekeurd, maar kan wel worden verbeterd: Op pagina https://www.resrotterdamdenhaag.nl/nieuws/ staat diverse blokken met een afbeelding. De afbeelding bij het nieuwsbericht met titel "Ambitieuze RES door samenwerking in de regio" heeft als enige een tekstalternatief ("RES 1.0 Regio Rotterdam Den Haag cover2"). Het zou beter zijn om ook hier het alt-attribuut leeg te laten zodat hulpsoftware deze afbeelding kan negeren. Nu wordt deze tekst overbodig voorgelezen.

  • Gevolg:

   Voor bezoekers met een visuele beperking die gebruik maken van een voorleesprogramma, is het niet duidelijk waar de link over gaat.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Linktekst aanpassen zodat duidelijk wordt waar de link over gaat.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 20. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Het is belangrijk dat de focusindicator altijd zichtbaar is op alle interactieve onderdelen op een webpagina, zoals links en knoppen. Dit is nodig voor mensen die het toetsenbord gebruiken en die wel kunnen zien, bijvoorbeeld mensen met een motorische beperking.

   Op alle pagina’s is de focus onzichtbaar gemaakt, dus de gebruiker die afhankelijk is van het toetsenbord kan nu niet zien waar de focus op staat. Zorg ervoor dat de focus zichtbaar wordt en hierbij voldoende contrast wordt gebruikt (zie succescriterium 1.4.11). https://www.resrotterdamdenhaag.nl/

   Op alle pagina's staat bovenaan een zoekveld te herkennen aan een icoon van een vergrootglas. Dit zoekveld ontvangt focus. Het dialoogvenster waar dit zoekveld in zit is standaard gesloten en kan alleen met de muis worden geopend. Het is belangrijk dat het invoerveld geen focus krijgt als het dialoogvenster gesloten is.

  • Gevolg:

   Focus is niet zichtbaar. Bezoekers die het toetsenbord gebruiken om te navigeren weten niet goed waar ze zijn.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Focus aanzetten zodat duidelijk is waar iemand is met de navigatie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 21. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Dit succescriterium is bedoeld om spraakbediening mogelijk te maken. Belangrijk hierbij is dat de visueel zichtbare tekst onderdeel is van de toegankelijkheidsnaam van het element. Mensen die spraakbedieningssoftware gebruiken kunnen dan de zichtbare tekst inspreken om een element te bedienen.

   Op pagina https://www.resrotterdamdenhaag.nl/nieuws/ staan a-elementen met de zichtbare tekst "Lees meer". Dit element heeft ook een aria-label met de titel van het nieuwsbericht. Het aria-label overschrijft alle andere vormen om dit element een naam te geven. Dit betekent dat de zichtbare tekst ook onderdeel moet zijn van het aria-label en dat is op dit moment niet het geval. Wanneer de zichtbare tekst in dezelfde volgorde onderdeel wordt van het aria-label, wordt dit probleem opgelost. Andere oplossingen zijn ook mogelijk.

  • Gevolg:

   Bezoekers die spraakbediening gebruiken kunnen niet goed navigeren.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Wanneer de zichtbare tekst in dezelfde volgorde onderdeel wordt van het aria-label, wordt dit probleem opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 22. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Het volgende is niet afgekeurd, maar kan wel worden verbeterd:

   Op pagina https://indd.adobe.com/view/68a2c174-966f-4309-8254-b8a2c329c0f3 staat een Nederlandstalige infograhpic. De pagina heeft een lang-attribuut met waarde "en", waardoor hulpsoftware de Engelse taal als taal voor deze pagina zal gebruiken. Dit komt niet overeen met de daadwerkelijke taal.

  • Gevolg:

   Voorleesprogramma's zullen deze pagina in het engels voorlezen ipv het nederlands.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   'en'' weghalen zodat voorleesprogramma's dit niet meer zien als engels.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 23. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:

   Op alle pagina’s staat bovenaan een zoekfunctie. Als er op het vergrootglas wordt geklikt verschijnt er een lightbox. De tekst is een placeholder die verdwijnt zodra de gebruiker begint met typen. Hierdoor verdwijnt de instructie. Het label of de instructie moet altijd zichtbaar zijn. Het is beter om bijvoorbeeld gebruik te maken van een floating placeholder, dus dat de placeholdertekst verplaatst naar een zichtbare plek in het scherm. https://www.resrotterdamdenhaag.nl/

  • Gevolg:

   Uitleg valt weg. Verwarrend wat je moet doen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   zorgen dat de uitleg zichtbaar blijft zodat duidelijk is wat er moet gebeuren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 24. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Parsefouten kunnen problemen veroorzaken voor hulpsoftware. Daarom wordt hier onder andere gekeken of alle elementen correct gesloten worden, alle gebruikte id’s uniek zijn en elementen goed genest zijn. Dit is ook te controleren via https://validator.w3.org/.

   Op pagina https://www.resrotterdamdenhaag.nl/?s=pdf zijn meerdere elementen niet voorzien van een closing-tag. Hetzelfde geldt voor pagina’s https://www.resrotterdamdenhaag.nl/faq/ en https://www.resrotterdamdenhaag.nl/nieuws/.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware kan niet functioneren zoals het zou moeten. Dit is hinderlijk voor de bezoeker.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zorgen dat begin en closing tags compleet zijn.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 25. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op alle pagina's is het mogelijk om een dialoogvenster te openen met een zoekveld. Het icoontje van het vergrootglas werkt als een knop. De rol van deze knop (role="knop") ontbreekt. https://www.resrotterdamdenhaag.nl/

   Op https://www.resrotterdamdenhaag.nl/ kunnen diverse Vimeo-video's geopend worden in een dialoogvenster. De video's worden ingeladen in een iframe. Iframes moeten een naam hebben. Dit kan door het title-attribuut toe te voegen aan het iframe-element.

   Op pagina https://www.resrotterdamdenhaag.nl/context/maatschappij/ staat een link met een infographic. Deze heeft geen naam dus het is voor de gebruiker niet duidelijk wat deze link doet. Dit zou toegevoegd kunnen worden in het alt-attribuut van de afbeelding.

   In het PDF-document https://www.resrotterdamdenhaag.nl/wp-content/uploads/2021/04/RES-1.0-Regio-Rotterdam-Den-Haag.pdf staan een aantal links (knoppen linksbovenaan elke pagina). Deze links missen een naam omdat het document niet getagd is. Dit geldt ook voor de links op pagina 11. Zie voor meer informatie succescriterium 1.3.1.

   Het volgende is niet afgekeurd, maar we raden het wel sterk aan om te wijzigen:

   Op diverse pagina's staan links (a-element) die een role="button" hebben gekregen. De standaard rol van de link is hierdoor niet meer aanwezig. De nieuwe rol is "knop" geworden. Knoppen werken anders dan links. Ze kunnen bijvoorbeeld ook geactiveerd worden met de spatie-balk. Dit is nu niet het geval. Knoppen activeren functies, links openen een nieuwe pagina. Dit gaat bijvoorbeeld verkeerd bij de a-elementen met tekst "over het proces", "naar samenvatting", "RES kennis test" en " naar partijen" op https://www.resrotterdamdenhaag.nl/. Het zou beter zijn om het role-attribuut van deze links te verwijderen.

   Een algemeen advies is om het gebruik van role en andere aria-attributen zoveel mogelijk te vermijden. Het gebruik van WAI-ARIA is bedoeld om de toegankelijkheid te verbeteren, maar verkeerd of onvolledig gebruik veroorzaakt vaak juist problemen met toegankelijkheid. Lees https://www.w3.org/TR/wai-aria-practices-1.2/#read_me_first.

  • Gevolg:

   Verwarrend wat de verschillende links doen door ontbreken naam.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Namen geven aan de links

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Anders (in onderstaand tekstvak benoemen en toelichten)
  • Beschrijving van het issue:

   Website wordt vervangen.

  • Oorzaak:

   Er komt een nieuwe verbeterde versie.

  • Gevolg:

   Nieuwe website voldoet aan de toegankelijkheidseisen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Vervangen website.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023

Onevenredige last

De maatregelen die BAR-organisatie heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Als een overheidsinstantie vindt dat sprake is van een onevenredige last, dan wordt dat in de toegankelijkheidsverklaring aangegeven bij de afwijkingen. De overheidsinstantie dient dan wel een toegankelijke alternatief te bieden, bijvoorbeeld door van een PDF-bestand ook een toegankelijke tekstversie aan te bieden, of door in plaats van digitale dienstverlening fysieke ondersteuning te bieden. Ook wanneer volledige digitale toegankelijkheid (nog) niet haalbaar is moet de content van de website of mobiele applicatie in elk geval zo toegankelijk mogelijk worden gemaakt.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209