Verklaring van Nationaalparkeerregister.nl

Status toegankelijkheid https://www.nationaalparkeerregister.nl

RDW is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 23-02-2023

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

RDW streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Nationaalparkeerregister.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van RDW is beschikbaar via de link https://www.rdw.nl/over-rdw/kwaliteits--en-servicenormen/toegankelijkheidsverklaring/toegankelijkheidsrapporten

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door RDW gepubliceerde informatie blijkt dat de website Nationaalparkeerregister.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver RDW is gevorderd met de toegankelijkheid van Nationaalparkeerregister.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 23-02-2023 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van RDW .
Functie: Afdelingsmanager.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 23-02-2023.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via https://www.rdw.nl/over-rdw/kwaliteits--en-servicenormen/toegankelijkheidsverklaring/toegankelijkheidsproblemen(link sends email)].

Wat kunt u van ons verwachten?

 • U ontvangt binnen 3 werkdagen een antwoord.
 • We onderzoeken het probleem en koppelen graag aan u terug hoe we de informatie voor u toegankelijk kunnen maken.

Aanvullende informatie van RDW

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 30-06-2023.

Aanvullende informatie van RDW

RDW streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website NationaalParkeerregister.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van RDW is beschikbaar via de link https://www.rdw.nl/over-rdw/kwaliteits--en-servicenormen/toegankelijkheidsverklaring(externe link)

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 30-06-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Nationaalparkeerregister.nl : voldoet gedeeltelijk

De website Nationaalparkeerregister.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens RDW dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart RDW dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De bedoeling van dit succescriterium is om informatie over en relaties tussen content duidelijk te maken voor alle gebruikers. Dit betekent onder andere dat visuele informatie ook op dezelfde of een gelijkwaardige manier in de code moet zijn weergegeven.

   Op pagina https://www.nationaalparkeerregister.nl/ staat de tekst “Direct naar” die visueel is opgemaakt als kop, maar in de code is opgemaakt als normale tekst. Ht gevolg is dat de relatie tussen deze teksten en de onderstaande, bijbehorende content niet door hulpsoftware bepaald kan worden. Dit moet een html kop worden en hier moet op de juiste hiërarchie van koppen gelet worden.

   Op pagina https://www.nationaalparkeerregister.nl/contact is aan de linkerkant de tekst “Contact” opgemaakt als een koptekst. Deze tekst heeft geen content, er staat geen informatie onder, en kan daardoor geen kop zijn.

   Op pagina https://www.nationaalparkeerregister.nl/ontwikkelingen is het strong-element gebruikt om tekst te stylen. Het strong- of em-element kan gebruikt worden om nadruk aan een woord te geven. Dan wordt het door voorleessoftware ook met nadruk voorgelezen. Dit is dus bedoeld voor tekst die nadruk nodig heeft, niet om de tekst te stylen. Deze tekst heeft geen nadruk nodig en kan beter op een andere manier worden opgemaakt.

   Het volgende is niet fout, maar kan wel verbeterd worden: Op pagina https://www.nationaalparkeerregister.nl/contact zijn meerdere h1 koppen gebruikt. Aangeraden wordt om één h1 kop te gebruiken, de titel van de pagina, hier bijvoorbeeld “Contact” zodat duidelijk is dat dit het onderwerp van de pagina is. Er staat ook nog een niet zichtbare h1 kop “U bent hier:” bij het broodkruimelpad. Dit is niet echt een kop en kan beter anders worden opgemaakt. Dit geldt hetzelfde voor de h1 kop “Home”, de link om terug te gaan naar de homepage. Dit is ook geen kop. Ook kunnen de h3 koppen “E-mailen” en “Bezoekadres” beter h2 koppen worden. Deze vallen dan direct onder de h1 kop. Dan krijgt de pagina ook een duidelijke structuur. Dit komt op meerdere pagina’s voor. Bijvoorbeeld pagina https://www.nationaalparkeerregister.nl/over-npr.

  • Gevolg:

   gebruikers met hulpmiddelen kunnen nu niet goed de relatie leggen mbt informatie en relaties tussen content

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   RDW gaat dit issue oplossen door goede koppenstructuur aan te brengen in de content

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2023
 2. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   De bedoeling van dit succescriterium is om ervoor te zorgen dat het invullen van formulieren makkelijker wordt, doordat velden met persoonlijke informatie worden aangevuld met autocomplete. Vooral voor mensen met cognitieve of motorische beperkingen biedt dit uitkomst.

   Op pagina https://www.nationaalparkeerregister.nl/formulier/contactformulier staat een invoerformulier met invoervelden waar informatie over de gebruiker ingevuld moet worden. Het doel van deze velden kan niet programmatisch bepaald worden. Dit is nodig, zodat hulpsoftware het formulier deels automatisch kan invullen of zodat er icoontjes getoond kunnen worden om te helpen bij het invullen. Dit kan opgelost worden door het autocomplete-attribuut te gebruiken in de invoervelden met de juiste waarden. Voor het veld voor het e-mailadres bijvoorbeeld autocomplete=”email”. Informatie over de velden waar het autocomplete-attribuut voor gebruikt kan worden en de bijbehorende waarden staat op pagina https://www.w3.org/TR/WCAG21/#input-purposes.

  • Gevolg:

   bezoekers met beperkingen kunnen nu geen optimaal gebruik maken van bv formulieren. daardoor weten zij soms niet wat er in een veld moet worden ingevuld

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   RDW geeft leverancier de opdracht dit issue op te lossen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2023
 3. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Als de website wordt bekeken bij een breedte van 1280 pixels en als ingezoomd wordt tot 200%, is niet alle content of functionaliteit meer beschikbaar.

   Op pagina https://www.nationaalparkeerregister.nl/zoeken?sq=parkeren staat onder de zoekresultaten een paginanavigatie. De onderdelen "2" en "3" zijn niet meer beschikbaar met de bovenstaande instellingen. Dit is verlies van functionaliteit, want nu kunnen gebruikers niet meer direct naar de derde pagina navigeren.

  • Gevolg:

   wanneer bezoekers inzoomen op informatie wordt deze niet volledig weergegeven. Hierdoor missen zij informatie.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   RDW geeft leverancier de opdracht dit issue op te lossen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2023
 4. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Als de website wordt bekeken bij een breedte van 320 pixels, mag geen content verloren gaan en mag niet horizontaal gescrold worden om content te kunnen lezen. Dit is van belang voor slechtzienden die het beeld ingezoomd bekijken. Het kost hen namelijk extra inspanning als ze bij elke regel heen en weer moeten scrollen.

   Op pagina https://www.nationaalparkeerregister.nl/zoeken?sq=parkeren staat onder de zoekresultaten een paginanavigatie. De onderdelen "2" en "3" zijn niet meer beschikbaar als de pagina worden bekeken bij een breedte van 320 pixels. Dit is verlies van functionaliteit, want nu kunnen gebruikers niet meer direct naar de derde pagina navigeren.

  • Gevolg:

   Slechtzienden die het beeld ingezoomd bekijken moeten extra inspanning leveren als ze bij elke regel heen en weer moeten scrollen om de info te kunnen ZIen.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   De RDW geeft leverancier opdracht dit issue te verhelpen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-03-2023
 5. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.nationaalparkeerregister.nl/formulier/contactformulier staat een contactformulier. In dit formulier hebben de randen van de invoervelden een te laag contrast van 1,4:1 met de witte binnenkant en 1,2:1 met de licht gekleurde buitenkant. Dit moet minimaal 3,0:1 zijn. Dit is van belang voor slechtzienden, zij moeten het veld kunnen onderscheiden.

   Op pagina hebben de oranje iconen om aan te geven of een knop is in- of uitgeklapt een te laag contrast van 2,7:1 met de licht oranje achtergrond. Dit komt op meerdere pagina’s voor. Bijvoorbeeld pagina https://www.nationaalparkeerregister.nl/over-npr/partners en https://www.nationaalparkeerregister.nl/parkeer-en-verblijfsrechten/mobiel-parkeren.

  • Gevolg:

   Mensen met een visuele beperking zien de informatie niet goed

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   De RDW geeft de leverancier opdracht dit issue op te lossen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2023
 6. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

   • Sluiten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de aanwijzer hover of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt;
   • Aanwijsbaar: Wanneer een aanwijzer hover aanvullende content kan activeren, dan kan de aanwijzer over de aanvullende content worden bewogen zonder dat deze verdwijnt;
   • Aanhouden: De aanvullende content blijft zichtbaar totdat de oorzaak voor de hover of focus is verwijderd, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is. Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.
  • Oorzaak:

   Het plotseling verschijnen en verdwijnen van extra content door de positie van de toetsenbordfocus of de muisaanwijzer leidt vaak tot toegankelijkheidsproblemen.

   Als op pagina https://www.nationaalparkeerregister.nl/zoeken?sq=parkeren de toetsenbordfocus in het zoekveld onder "Zoeken" komt, verschijnt een listbox in beeld die een deel van de content op deze pagina verbergt. Deze extra content voldoet nu niet aan de voorwaarden 'Sluiten' en 'Aanhouden' en dat is wel nodig. Als via het toetsenbord op Escape wordt geklikt, verdwijnt de extra content wel, maar ook de ingevulde zoekterm. Zie ook succescriterium 2.4.7.

  • Gevolg:

   Slechtziende mensen die de content flink vergroten om deze beter te bekijken kunnen moeilijkheden ervaren wanneer de content niet in het scherm past. Daarnaast hebben mensen met een visuele of cognitieve beperking voldoende tijd nodig om extra content bij een hover of focus te bekijken. Daartoe moet deze content gesloten kunnen worden zonder de focus te verplaatsen, aanwijsbaar zijn zonder dat de content verdwijnt en blijven aanhouden totdat de focus wordt verwijderd.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   De RDW geeft de leverancier opdracht dit issue op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2023
 7. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

  • Oorzaak:

   Volgens dit succescriterium moet er meer dan één manier zijn om alle webpagina's te kunnen vinden. Er is nog één probleempje gevonden.

   Pagina https://www.nationaalparkeerregister.nl/formulier/contactformulier kan momenteel alleen gevonden worden door het volgen van een link op pagina https://www.nationaalparkeerregister.nl/contact. Hier moet dus nog een andere manier bij komen, bijvoorbeeld door deze pagina vindbaar te maken in de zoekmachine.

  • Gevolg:

   het contactformulier is moeilijker te vinden door maar 1 methode aan te bieden

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   de pagina wordt voortaan meegenomen in het indexeren zodat deze in de zoekresultaten tevoorschijn komt

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2023
 8. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Het is belangrijk dat de focusindicator altijd zichtbaar is op alle interactieve onderdelen op een webpagina, zoals links en knoppen. Dit is nodig voor mensen die het toetsenbord gebruiken en die wel kunnen zien, bijvoorbeeld mensen met een motorische beperking. Zij moeten kunnen zien waar de focus op de pagina is.

   Op pagina https://www.nationaalparkeerregister.nl/formulier/contactformulier is de toetsenbordfocus niet zichtbaar op de knop “Bestand selecteren”.

   Als op pagina https://www.nationaalparkeerregister.nl/zoeken?sq=parkeren de toetsenbordfocus in het zoekveld onder "Zoeken" komt, verschijnt een listbox in beeld die een deel van de content op deze pagina verbergt. Als met het toetsenbord verder wordt genavigeerd, blijft deze extra content in beeld staan. Hierdoor is de toetsenbordfocus niet zichtbaar als deze zich bevindt op één van de links eronder.

  • Gevolg:

   Mensen met een motorische beperking kunnen de focus op de pagina niet goed zien

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   De RDW geeft de leverancier opdracht dit issue op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2023
 9. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Dit succescriterium is bedoeld om spraakbediening mogelijk te maken. Belangrijk hierbij is dat de visueel zichtbare tekst onderdeel is van de toegankelijkheidsnaam van het element. Mensen die spraakbedieningssoftware gebruiken kunnen dan de zichtbare tekst inspreken om een element te bedienen.

   Op pagina https://www.nationaalparkeerregister.nl/formulier/contactformulier staat een knop met de zichtbare tekst “Bestand selecteren”. De toegankelijkheidsnaam is echter “Bestand kiezen”. Omdat de zichtbare tekst niet overeenkomt met de toegankelijkheidsnaam, kan de zichtbare tekst nu niet gebruikt worden om de knop te bedienen.

  • Gevolg:

   De zichtbare tekst komt niet overeen met de toegankelijkheidsnaam, de zichtbare tekst kan nu niet gebruikt worden om de knop te bedienen.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   De RDW geeft de leverancier opdracht dit issue op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2023
 10. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   De bedoeling van dit succescriterium is om gebruikers te laten weten dat er een fout is opgetreden, en om welke fout het precies gaat. De foutmelding moet zo specifiek mogelijk zijn.

   Op pagina https://www.nationaalparkeerregister.nl/formulier/contactformulier staat een formulier. Bij het leeg laten van de invoervelden of bij een verkeerde invoer en na het activeren van de verzendknop, krijgen de niet ingevulde verplichte velden en de niet goed ingevulde velden bijvoorbeeld de melding "E-mailadres is verplicht" of “Vul hier een geldig e-mailadres in”. Dit zijn geen duidelijke foutmeldingen, maar een instructies. Deze meldingen hadden er ook al vooraf kunnen staan. Een goede foutmelding geeft aan waar de fout zit en bevat tekst die aangeeft dat er een fout is gemaakt. In de meeste gevallen bevat een foutmelding een ontkenning. Een voorbeeld van een goede foutmelding is "Het veld is niet (goed) ingevuld.". Er staan ook iconen bij deze instructies. Het tekstalternatief ”error” wordt nu via CSS aangeboden, maar dit wordt niet door alle hulpsoftware ondersteund. Ook zijn deze iconen op een klein scherm niet aanwezig, waardoor deze niet als alternatief kunnen dienen.

  • Gevolg:

   gebruikers krijgen geen duidelijkheid over wat er fout is gegaan of wat ze moeten invullen

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   foutmeldingen geven duidelijk weer waar de fout over gaat

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2023
 11. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.nationaalparkeerregister.nl/formulier/contactformulier gelden invoereisen voor het telefoonnummer die niet van tevoren worden gemeld. Er kunnen bijvoorbeeld geen scheidingstekens tussen de nummers. Hiervoor moet vooraf een instructie worden gegeven zodat alles in één keer goed ingevuld kan worden.

  • Gevolg:

   het is niet duidelijk hoe het veld ingevuld moet worden

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   er worden duidelijke instructies vooraf gegeven in de formulieren

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2023
 12. SC 3.3.3 - Foutsuggestie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.nationaalparkeerregister.nl/formulier/contactformulier als er een fout e-mailadres wordt ingevuld komt er een foutmelding maar geen foutsuggestie. Een algemene foutsuggestie zou kunnen zijn “een e-mailadres heeft het format naam@domein.nl”. Dit mag ook vooraf als instructie worden gegeven, dan is een foutsuggestie niet nodig. Bij het telefoonnummer komt wel een foutsuggestie, deze moet ook vooraf al gemeld worden.

  • Gevolg:

   het is voor een gebruiker soms onduidelijk hoe het gevraagde moet worden ingevuld

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:
   1. er wordt vooraf duidelijk aangegeven wat er in de velden moet worden ingevuld
   2. er worden foutsuggesties gegeven en de leverancier krijgt opdracht van RDW om deze te implementeren
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2023
 13. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Parsefouten kunnen problemen veroorzaken voor hulpsoftware. Daarom wordt hier onder andere gekeken of alle elementen correct gesloten worden, alle gebruikte id’s uniek zijn en elementen goed genest zijn. Dit is ook te controleren via https://validator.w3.org/.

   Op pagina https://www.nationaalparkeerregister.nl/formulier/contactformulier staat in de code de id-waarde "data-val-regex" dubbel. Dit kan een parser error veroorzaken, wat problemen kan opleveren met hulpsoftware. Id-waarden moeten uniek zijn op een pagina.

   Op pagina https://www.nationaalparkeerregister.nl/zoeken?sq=parkeren staan meerdere lege id-waarden dubbel. Een id-waarde kan niet leeg zijn.

   Op de pagina staan meerdere h2-elementen genest binnen een span-element. Dit is niet toegestaan en veroorzaakt meerdere problemen.

   Op pagina https://www.nationaalparkeerregister.nl/over-npr staan meerdere h2-elementen genest binnen een button-element. Dit is niet toegestaan en veroorzaakt meerdere problemen. Een button-element kan wel binnen een h2-element staan. Dit komt op meerdere pagina’s voor. Bijvoorbeeld pagina https://www.nationaalparkeerregister.nl/over-npr/partners.

  • Gevolg:

   problemen bij gebruik van hulpsoftware

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   RDw geeft leverancier opdracht dit issue op te lossen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2023
 14. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   De bedoeling van dit succescriterium is dat software de juiste naam, rol en waarde of status van interactieve componenten kan bepalen.

   Op alle pagina's staat een zoekveld. Als hier een zoekterm wordt ingegeven, verschijnen suggesties in een listbox. Dit element werkt voor een groot deel goed. Hier ontbreekt echter nog wat informatie over de status. De geselecteerde optie moet namelijk nog het attribuut aria-selected hebben. https://www.nationaalparkeerregister.nl/

   Op meerdere pagina's is een zijnavigatie aanwezig naast de hoofdcontent. Hierin is het huidige onderdeel aangeduid met het attribuut aria-current. Hier is echter een probleem met de waarde, omdat dit ""true"" is, met twee keer dubbele aanhalingstekens dus. Dit moet worden aangepast naar "true", dus aria-current="true". Zie bijvoorbeeld https://www.nationaalparkeerregister.nl/contact, https://www.nationaalparkeerregister.nl/over-npr of https://www.nationaalparkeerregister.nl/parkeer-en-verblijfsrechten/mobiel-parkeren/aansluiten-mobiel-parkeren.

  • Gevolg:

   geen goed gebruikmaken van de website

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   RDW geeft leverancier opdracht dit issue op te lossen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die RDW heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209