Verklaring van STROOM Intranet Waterschap Rivierenland

Status toegankelijkheid https://stroom.waterschaprivierenland.nl/

Waterschap Rivierenland is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 15-10-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Waterschap Rivierenland streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website STROOM Intranet Waterschap Rivierenland.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Waterschap Rivierenland is beschikbaar via de link https://www.waterschaprivierenland.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Waterschap Rivierenland gepubliceerde informatie blijkt dat de website STROOM Intranet Waterschap Rivierenland gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Waterschap Rivierenland is gevorderd met de toegankelijkheid van STROOM Intranet Waterschap Rivierenland en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 02-11-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Waterschap Rivierenland .
Functie: secretaris-directeur.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 15-10-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@wsrl.nl

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 4 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 4 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw verzoek is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u een klacht indienen bij Waterschap Rivierenland(externe link).

Aanvullende informatie van Waterschap Rivierenland

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-11-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website STROOM Intranet Waterschap Rivierenland : voldoet gedeeltelijk

De website STROOM Intranet Waterschap Rivierenland is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Waterschap Rivierenland dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.waterschaprivierenland.nl/_flysystem/media/wcag-2.1-inspectie-stroom-waterschap-rivierenland.nl-niveau-aa-1.1.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 22-10-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Waterschap Rivierenland dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op pagina https://accessibility-ofg3rhi-xzbvs5hn2m7ja.eu-4.platformsh.site/welkom staan berichten van verschillende personen. De personen hebben een profielfoto. Dit is een link naar de profielpagina. Deze afbeeldingen hebben geen alternatieve tekst. De naam van de persoon is ook een link naar de profielpagina. Deze links zouden dus gecombineerd kunnen worden.

  • Gevolg:

   Voor mensen die moeite hebben om visuele content te zien en te begrijpen is de informatie niet beschikbaar

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   De leverancier past dit aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op de pagina https://accessibility-ofg3rhi-xzbvs5hn2m7ja.eu-4.platformsh.site/welkom als op ‘Likes’ wordt geklikt, verschijnt een pop-up met een kop: ‘Leden die deze Foto leuk vinden’. Deze tekst is niet opgemaakt als kop. Zie ook de pop-up bij de optie 'Rapporteer als ongepast'.

  • Gevolg:

   Mensen die blind zijn en hulpsoftware gebruiken kunnen lastiger een globaal beeld krijgen van de inhoud van een webpagina als layout elementen niet op de juiste manier worden toegepast. Doordat koppen niet zijn opgemaakt als koppen, kan met hulpsoftware de tekst niet gescand worden door van kop naar kop te gaan.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   De leverancier heeft hiervoor een melding gemaakt bij de Drupal community om dit aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 3. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Op de pagina https://accessibility-ofg3rhi-xzbvs5hn2m7ja.eu-4.platformsh.site/user/1534/profile staan invoervelden waar persoonlijke informatie moet worden ingevuld. De invoervelden zoals voornaam en achternaam hebben geen mechanisme waarmee de invoer automatisch kan worden aangevuld.

  • Gevolg:

   Mensen met taalproblemen of mensen met geheugen problemen hebben baat bij dat de browser de persoonlijke informatie automatisch kan invullen bij een formulier. De gebruiker hoeft het dan niet allemaal zelf te onthouden.

  • Alternatief:

   De velden kunnen handmatig ingevuld worden door de gebruiker.

  • Maatregel:

   De leverancier past dit aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 4. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op sommige plekken is een aangepaste focusindicator gebruikt (niet de focusindicator van de browser). Het contrast moet dan minstens 3:1 zijn ten opzichte van de achtergrond. Op pagina https://accessibility-ofg3rhi-xzbvs5hn2m7ja.eu-4.platformsh.site/user/login is de focus op de knop 'Inloggen' zichtbaar, doordat de kleur van de knop iets verandert. Het verschil in contrast moet dan minstens 3:1 zijn. Dat is niet het geval. Het verschil is contrast is nu 1,2:1.

  • Gevolg:

   Het kleurverschil is niet op te merken voor een persoon met visuele beperking. Mogelijk missen zij hierdoor de functionaliteit van de knoppen.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   De leverancier past dit aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 5. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://accessibility-ofg3rhi-xzbvs5hn2m7ja.eu-4.platformsh.site/welkom kan bij een bericht op een icoontje van een 'v' worden geklikt (rechtsboven). Als de focus hier op staat, is er een grijze cirkel zichtbaar. Het contrast van deze focusindicator is 1,2:1.

  • Gevolg:

   Het kleurverschil is niet op te merken voor een persoon met visuele beperking. Mogelijk missen zij hierdoor de functionaliteit van de knoppen.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   De leverancier past dit aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 6. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Op de pagina https://accessibility-ofg3rhi-xzbvs5hn2m7ja.eu-4.platformsh.site/actueel staat een grote afbeelding met witte tekst erop ‘Actueel Een overzicht van actuele zaken binnen het waterschap’. De afbeelding bevat lichte stukken waarop deze witte tekst soms onzichtbaar wordt. Het contrast is onvoldoende.

  • Gevolg:

   Mensen die slechtziend zijn kunnen is tekst die onvoldoende contrast heeft ten opzichte van de achtergrond lastig te lezen. Door het toepassen van een contrast van minimaal 4.5:1 voor kleine tekst en 3:1 voor grote tekst is de informatie beter voor hen te onderscheiden.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   In de vernieuwde oplossing van de leverancier wordt een tool toegevoegd om dit beter te waarborgen. Dit zal in de huidige oplossing niet meer verbeterd worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 7. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Op de pagina komen ook oranje teksten op een witte achtergrond voor. Ook hier is het contrast te laag (3:1). Zie bijvoorbeeld op pagina https://accessibility-ofg3rhi-xzbvs5hn2m7ja.eu-4.platformsh.site/landingspagina/ict: de oranje teksten 'Boek Page'.

  • Gevolg:

   Mensen die slechtziend zijn kunnen is tekst die onvoldoende contrast heeft ten opzichte van de achtergrond lastig te lezen. Door het toepassen van een contrast van minimaal 4.5:1 voor kleine tekst en 3:1 voor grote tekst is de informatie beter voor hen te onderscheiden.

  • Alternatief:

   Kleur oranje aanpassen naar een toegankelijke kleur.

  • Maatregel:

   In de vernieuwde oplossing van de leverancier wordt een tool toegevoegd om dit beter te waarborgen. Dit zal in de huidige oplossing niet meer verbeterd worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 8. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Op de pagina https://accessibility-ofg3rhi-xzbvs5hn2m7ja.eu-4.platformsh.site/user/1534/profile zijn de knoppen in tekst-editor niet met het toetsenbord te bedienen.

  • Gevolg:

   Voor mensen die geen muis kunnen gebruiken is het niet mogelijk om binnen de tekst-editor te navigeren.

  • Alternatief:

   Gebruik maken van de toetscombinatie Druk ALT 0 voor hulp voor navigeren binnen de tekst-editor.

  • Maatregel:

   De leverancier maakt hiervoor een melding bij de CKEditor om dit aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 9. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Als het menu aan de linkerkant geopend is, kan deze niet met het toetsenbord gesloten worden. Als er langs alle onderdelen uit het menu is genavigeerd, blijft deze open staan. Het menu valt deels over de pagina heen. Dit kan dus hinderlijk zijn voor mensen die de muis niet kunnen gebruiken. Zie bijvoorbeeld pagina https://accessibility-ofg3rhi-xzbvs5hn2m7ja.eu-4.platformsh.site/welkom.

  • Gevolg:

   Voor mensen die geen muis kunnen gebruiken is het niet mogelijk om binnen de website te navigeren.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   De leverancier past dit aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 10. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
   • Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);
   • Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.
  • Oorzaak:

   Op de pagina https://accessibility-ofg3rhi-xzbvs5hn2m7ja.eu-4.platformsh.site/landingspagina/ons-verhaal-missie-visie-strategie-en-kernwaarden is gebruik gemaakt van een videospeler. Deze videospeler voldoet niet aan dit succescriterium, omdat deze gebruik maakt van bediening door tekentoetsen.

  • Gevolg:

   Voor mensen die geen muis kunnen gebruiken is het niet mogelijk om bij gebruik van het toetsenbord zowel op de pagina als binnen een video te navigeren.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   De leverancier gevraagd om dit aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 11. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op de pagina https://accessibility-ofg3rhi-xzbvs5hn2m7ja.eu-4.platformsh.site/welkom zijn meer links aanwezig zonder linkdoel. Deze (onzichtbare) links zijn te vinden op de tijdlijn. Onder andere bij de volgende berichten; •Achter de afbeelding met ‘WSRL-Waterbericht’ •Onder het kopje ‘Nieuwe onderwerpen’. De link achter de afbeelding naast ‘Thuiswerkvergoedingen’ is een link zonder tekst •Onder het kopje ‘Nieuwe onderwerpen’. De link achter de afbeelding naast ‘WSRL-Waterbericht’. •Profielfoto's van personen die een bericht hebben geplaatst, zie bijvoorbeeld de foto naast de naam van de persoon.

  • Gevolg:

   Voor bezoekers kan het onduidelijk zijn welke informatie zij te zien krijgen bij het klikken op de link.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De leverancier past dit aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 12. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op de pagina https://accessibility-ofg3rhi-xzbvs5hn2m7ja.eu-4.platformsh.site/actueel staan nieuwsberichten die bestaan uit drietal links met dezelfde bestemming. De eerste link zit om de decoratieve afbeelding. Deze afbeeldingen hebben alternatieve teksten als 'Onderwerp' en 'Locatie WSRL'. Dit is het linkdoel dat software kan bepalen. Het linkdoel is niet duidelijk, het beschrijft niet waar de link naar toe gaat. Zie bijvoorbeeld pagina https://accessibility-ofg3rhi-xzbvs5hn2m7ja.eu-4.platformsh.site/all-topics en https://accessibility-ofg3rhi-xzbvs5hn2m7ja.eu-4.platformsh.site/landingspagina/wie-zijn-wij.

  • Gevolg:

   Voor bezoekers kan het onduidelijk zijn welke informatie zij te zien krijgen bij het klikken op de link.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   De leverancier past dit aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 13. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op de pagina https://accessibility-ofg3rhi-xzbvs5hn2m7ja.eu-4.platformsh.site/welkom in de rechter kolom onder de kop ‘Aankomende evenementen’ staan afbeeldingen die als links fungeren. Deze links hebben geen tekst of een ander alternatief om ze linkdoel te geven. Naast deze links met afbeeldingen staan de kopjes van het evenement die ook als link zijn opgemaakt en naar dezelfde bestemming linken.

  • Gevolg:

   Voor bezoekers kan het onduidelijk zijn welke informatie zij te zien krijgen bij het klikken op de link.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   De leverancier past dit aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 14. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://accessibility-ofg3rhi-xzbvs5hn2m7ja.eu-4.platformsh.site/search/groups staat in de zoekbalk het icoon van een loep (de zoekknop). Het is niet zichtbaar als de focus hier op staat.

  • Gevolg:

   Een gebruiker die afhankelijk is van het toetsenbord om interactieve componenten op een webpagina te bedienen weet niet waar hij op de website is.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   De leverancier past dit aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 15. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://accessibility-ofg3rhi-xzbvs5hn2m7ja.eu-4.platformsh.site/search/groups staan meerdere afbeeldingen en iconen die als links werken (bij de verschillende items onder 'Groep resultaten'. Het is niet (goed) zichtbaar als de focus hier op staat. Dit komt op meerdere pagina's voor, zie bijvoorbeeld ook https://accessibility-ofg3rhi-xzbvs5hn2m7ja.eu-4.platformsh.site/landingspagina/wie-zijn-wij.

  • Gevolg:

   Een gebruiker die afhankelijk is van het toetsenbord om interactieve componenten op een webpagina te bedienen weet niet waar hij op de website is.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   De leverancier past dit aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 16. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   In de verschillende pop-up vensters is de focus onzichtbaar bij het kruisje (zie bijvoorbeeld de optie 'Rapporteren' bij een bericht (https://accessibility-ofg3rhi-xzbvs5hn2m7ja.eu-4.platformsh.site/welkom).

  • Gevolg:

   Een gebruiker die afhankelijk is van het toetsenbord om interactieve componenten op een webpagina te bedienen weet niet waar hij op de website is.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De leverancier past dit aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 17. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:

   Op de pagina https://accessibility-ofg3rhi-xzbvs5hn2m7ja.eu-4.platformsh.site/welkom onder het kopje ‘Tijdlijn’ staat een tekstvak zonder zichtbare label. Alleen placeholder tekst geeft aan ‘Zeg iets tegen community’. Dit type probleem komt ook voor op pagina's https://accessibility-ofg3rhi-xzbvs5hn2m7ja.eu-4.platformsh.site/private_message/create, https://accessibility-ofg3rhi-xzbvs5hn2m7ja.eu-4.platformsh.site/user/1534/stream en https://accessibility-ofg3rhi-xzbvs5hn2m7ja.eu-4.platformsh.site/private_messages/87.

  • Gevolg:

   Doordat de informatie in het tekstvak verdwijnt zodra er getypt wordt maakt het lastig voor gebruikers om dit veld in één keer goed in te vullen.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   De vraag aan de leverancier gesteld om dit op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 18. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:

   Op de pagina https://accessibility-ofg3rhi-xzbvs5hn2m7ja.eu-4.platformsh.site/user/login staat een login formulier. Wat niet fout is, maar wat beter kan is boven het formulier uitleggen wat de betekenis is van het * teken bij sommige velden. Dit geeft waarschijnlijk aan dat de bijbehorende invoervelden verplicht zijn, maar dat is niet voor iedereen even duidelijk. Dit komt ook op de pagina https://accessibility-ofg3rhi-xzbvs5hn2m7ja.eu-4.platformsh.site/node/add/dashboard waar meerdere verplichte invoervelden staan.

  • Gevolg:

   Doordat de verplichting niet van tevoren wordt weergegeven, maakt dat het lastig voor gebruikers om dit formulier in één keer goed in te vullen.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   De leverancier past dit aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 19. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op de pagina https://accessibility-ofg3rhi-xzbvs5hn2m7ja.eu-4.platformsh.site/user/login wordt ‘role’ verkeerd gebruikt. Door het gebruik van dit attribuut gaat de betekenis van het nav element verloren.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers met een visuele beperking die voorlees software gebruiken is het niet duidelijk dat er navigatie elementen in dit element staan.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   De leverancier past dit aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 20. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   op de pagina https://accessibility-ofg3rhi-xzbvs5hn2m7ja.eu-4.platformsh.site/welkom als een bericht wordt opgesteld kan de bezoeker kiezen uit twee opties tussen zichtbaarheid: openbaar en community. In de code zijn dit keuzerondjes, maar deze zijn genest in een element met role=”button”. Dit is verwarrend.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers met een visuele beperking die voorlees software gebruiken zijn de opties om een veld te selecteren niet duidelijk.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De leverancier past dit aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 21. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://accessibility-ofg3rhi-xzbvs5hn2m7ja.eu-4.platformsh.site/private_messages/87 staat een veld om een bericht in te voeren. Dit veld heeft geen naam.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers met een visuele beperking die voorlees software gebruiken weten niet wat er verwacht wordt wanneer ze op het veld voor bericht invoeren staan.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Aan de leverancier gevraagd om dit aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 22. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://accessibility-ofg3rhi-xzbvs5hn2m7ja.eu-4.platformsh.site/landingspagina/ons-verhaal-missie-visie-strategie-en-kernwaarden staat een iframe element (met de YouTube video). Dit element heeft geen naam.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers met een visuele beperking die voorlees software gebruiken weten niet wat voor element ze te zien krijgen.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De leverancier past dit aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Waterschap Rivierenland heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209