Verklaring van Werken aan jouw toekomst

Status toegankelijkheid http://werkenaanjouwtoekomst.nl/

A+O fonds Rijk is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: D - voldoet niet ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 10-08-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

A+O fonds Rijk streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Werken aan jouw toekomst.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van A+O fonds Rijk is beschikbaar via de link https://www.aofondsrijk.nl/toegankelijkheid/

Nalevingsstatus: voldoet niet

De website Werken aan jouw toekomst van A+O fonds Rijk voldoet niet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 01-07-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van A+O fonds Rijk .
Functie: Fondsmanager.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 10-08-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact met ons op via info@werkenaanjouwtoekomst.nl

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van A+O fonds Rijk

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 30-12-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website Werken aan jouw toekomst : voldoet niet

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website Werken aan jouw toekomst is nog niet onderzocht.

 • Niet Oké. er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient.

  • Oorzaak:

   Het grootste gedeelte van alle afbeeldingen zijn voorzien van een tekstueel alternatief, dit is ook het geval voor de decoratieve afbeeldingen. Soms staat er echter een afbeelding in de tekst waarvan de alt tag ontbreekt zoals op Trainingen Online.

   Op trainingen zoals Job Crafting of Ontdek en gebruik je talenten en competenties staan afbeeldingen van trainers. In de meeste gevallen hebben deze een leeg alt alternatief wat impliceert dat de afbeelding slechts decoratief is. In dit geval hebben de afbeeldingen wel degelijk een functie om de trainer een gezicht te geven.

  • Gevolg:

   De foto's zijn nu niet voor blinde gebruikers te lezen.

  • Alternatief:

   Nvt

  • Maatregel:

   Alle belangrijke niet-tekstuele content zoals afbeeldingen, knoppen en invoervelden van formulieren zullen worden voorzien van een tekstueel alternatief. Op deze manier kan de voorleessoftware van blinde gebruikers de informatie voorlezen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   A. Op vrijwel alle pagina’s staan contactformulieren waarbij labels voor de invoervelden ontbreken. Het gaat hier om het formulier voor het aanmelden voor de nieuwsbrief en het zoeken bovenin de website. Hier zijn de bijbehorende teksten voor de invoervelden alleen aangeduid met het placeholder attribuut. Het label voor het invoerveld ontbreekt. Dit is ook bij andere formulieren zoals op de contactpagina het geval.

   B. Er ontbreken koppen. Een H1 ontbreekt op de homepagina. Op Job Crafting staan 2 lege H2 koppen.

   C. Over de hele website worden <i> tags gebruikt om iconen toe te voegen. Zoals op home bij de iconen bij “Trainingen” en “Ben jij toekomstproof”. De <i> tag is bedoeld om tekst te highlighten en extra te laten opvallen.

  • Gevolg:

   A. Door het ontbreken van labels van invoervelden, kan het onduidelijk zijn wat bedoeld wordt. B. Door het niet aanmerken van de kop, kan een schermlezer de kop niet onderscheiden van de overige tekst. C. Screenreaders zullen meer nadruk op deze elementen geven terwijl het in dit geval decoratieve iconen zijn.

  • Alternatief:

   Nvt

  • Maatregel:

   A. Labels voor (contact)formulieren worden toegevoegd B. H1 op de homepagina wordt toegevoegd, evenals de twee lege H2 koppen op Job Crafting. C. De <i> tag wordt weggelaten bij decoratieve iconen zodat deze niet onnodig opvallen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 3. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld is correct aangegeven, waardoor software de velden automatisch kan invullen.

  • Oorzaak:

   Op alle pagina’s staat een formulier voor de nieuwsbrief. De invoervelden voor dit formulier kunnen automatisch worden ingevuld door het autocomplete attribuut eraan toe te voegen. Een overzicht van de velden waarvoor het autocomplete attribuut van toepassing is en de waarde die nodig is in dit attribuut staat op deze pagina: https://www.w3.org/TR/WCAG21/#input-purposes. Ook op de contactpagina staat een formulier waar geen autocomplete attributen zijn toegevoegd. Bijvoorbeeld voor naam: autocomplete=”given-name” en voor e-mailadres: autocomplete=”email”.

  • Gevolg:

   (Contact)formulieren kunnen niet automatisch ingevuld worden.

  • Alternatief:

   Nvt

  • Maatregel:

   In de webformulieren krijgen de velden e-mailadres, achternaam, telefoonnummer en voornaam de waarde automatisch aanvullen mee.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 4. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

  • Oorzaak:

   Naast de hoofdnavigatie is er een zoekfunctie aanwezig. Deze lijkt echter niet te werken omdat er telkens “Er zijn geen zoekresultaten. Gebruik meer algemene termen om meer resultaten te krijgen.” als resultaat naar voren komt.

   Een sitemap ontbreekt of is niet te vinden op de website.

  • Gevolg:

   Iedere gebruiker navigeert op een andere manier door een website. Daarom is het belangrijk dat elke pagina op minstens twee verschillende manieren te bereiken is. Dit is nu niet het geval.

  • Alternatief:

   Nvt

  • Maatregel:

   Dit kan opgelost worden door naast de hoofdnavigatie een zoekfunctie of sitemap aan te bieden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 5. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Bij het contactformulier op de contactpagina worden foute invoervelden alleen aangeduid met een rode rand. Hier moeten duidelijke foutmeldingen komen zoals “Je hebt nog geen e-mailadres ingevuld” of “Controleer of het e-mailadres het volgende formaat heeft: naam@domein.nl”. Ook komt er een tekst naar voren “Dit formulier kon niet verzonden worden om de volgende reden(en):” zonder dat er extra informatie bij komt.

   Voor het nieuwsbriefformulier op alle pagina’s is dit ook het geval. Hier komt enkel de tekst “De aanvraag kon niet voltooid worden. Corrigeer de onderstaande velden.” Zonder dat er extra informatie naar voren komt.

  • Gevolg:

   Voor blinde of kleurenblinde gebruikers is het fout ingevulde veld nu lastig te ontdekken.

  • Alternatief:

   Nvt

  • Maatregel:

   Er worden duidelijke foutmeldingen toegevoegd wanneer een formulier niet verzonden kan worden. Daarnaast geven we tekstueel aan welk invoerveld niet correct is ingevuld.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 6. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:

   Zoals bij 1.1.3 aangegeven staan op vrijwel alle pagina’s contactformulieren waarbij labels voor de invoervelden ontbreken. Het gaat hier om het formulier voor het aanmelden voor de nieuwsbrief en het zoeken bovenin de website. Hier zijn de bijbehorende teksten voor de invoervelden alleen aangeduid met het placeholder attribuut. Het label voor het invoerveld ontbreekt. Dit is ook bij andere formulieren zoals op de contactpagina het geval.

   www.werkenaanjouwtoekomst.nl: Op Ben jij toekomstproof? staat een vragenlijst. Er wordt op geen enkele wijze een link gelegd tussen de vraag en de antwoorden. Met een <fieldset>, <legend> en <label> kan dit worden toegevoegd. Dit is bij de checkboxes op het aanmeldformulier van bijvoorbeeld Job crafting ook het geval.

  • Gevolg:

   Geef bij invoervelden duidelijke labels en instructies, zodat alle gebruikers precies weten wat er ingevuld moet worden. Deze instructies moeten voor zowel ziende gebruikers als blinde gebruikers te achterhalen zijn.

  • Alternatief:

   Nvt

  • Maatregel:

   We voegen bij de invoervelden duidelijke labels en instructies toe.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022
 7. SC 3.3.3 - Foutsuggestie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

  • Oorzaak:

   Wanneer op de contactpagina een fout e-mailadres of fout telefoonnummer wordt ingevuld wordt enkel de rand van het invoerveld rood.

  • Gevolg:

   Voor blinde of kleurenblinde gebruikers is het fout ingevulde veld nu lastig te ontdekken.

  • Alternatief:

   Nvt

  • Maatregel:

   Er wordt een foutmelding toegevoegd met een suggestie zoals ”Controleer of het e-mailadres het volgende formaat heeft: naam@domein.nl”

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die A+O fonds Rijk heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209