Verklaring van Meldingen openbare ruimte

Status toegankelijkheid https://arcg.is/01S1GS

BAR-organisatie is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 26-02-2023

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

BAR-organisatie streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Meldingen openbare ruimte.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van BAR-organisatie is beschikbaar via de link https://www.barendrecht.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door BAR-organisatie gepubliceerde informatie blijkt dat de website Meldingen openbare ruimte gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver BAR-organisatie is gevorderd met de toegankelijkheid van Meldingen openbare ruimte en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 29-03-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van BAR-organisatie .
Functie: Teammanager.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 26-02-2023.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0180.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van BAR-organisatie

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2024.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Meldingen openbare ruimte : voldoet gedeeltelijk

De website Meldingen openbare ruimte is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens BAR-organisatie dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.ridderkerk.nl/wp-content/uploads/sites/3/2023/02/WCAG-2.1-inspectie-MOR-formulier-BAR-organisatie-niveau-AA-1.0.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 21-12-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart BAR-organisatie dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Niet alle visueel zichtbare informatie, structuur en relaties kunnen door software bepaald worden of zijn niet beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Enkele visuele koppen zijn niet als kop opgemaakt; labels bevatten content dat daar niet hoort; niet alle labels zijn gekoppeld aan invoervelden.

  • Gevolg:

   Gebruikers van hulpsoftware kunnen nu niet de koppen gebruiken om te navigeren en kunnen moeite hebben om invoervelden goed waar te nemen.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   Koppen juist opmaken; labels opnieuw programmeren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2021
 2. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van invoervelden die om gebruikersgegevens vragen, kan niet bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Deze invoervelden missen het autocomplete-attribuut met de juiste waarde.

  • Gevolg:

   Deze invoervelden kunnen nu niet automatische worden ingevuld en er kan geen hulp worden gegeven bij het invullen.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   Het attribuut autocomplete met de juiste waarde toevoegen aan invoervelden die om gebruikersgegevens vragen. Dit is op dit moment nog niet mogelijk. De leverancier is hiervan op de hoogte en zorgt voor een oplossing

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 3. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Niet alle teksten hebben voldoende contrast met de achtergrond.

  • Oorzaak:

   De rode asterisken en de foutmeldingen hebben een te laag contrast.

  • Gevolg:

   Gebruikers die slechtziend of kleurenblind zijn, kunnen deze teksten niet goed lezen.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief. Indien uw moeite heeft met het lezen van de tekst, kunt u telefonisch contact opnemen met de gemeente. Samen met de medewerkers wordt er gekeken naar een oplossing.

  • Maatregel:

   Tekstkleuren van de Astriksen moeten worden aangepast, zodat ze wel genoeg contrast hebben. De leverancier is hiervan op de hoogte gesteld en zal zorgen voor een oplossing.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 4. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Niet alle functionaliteit is bedienbaar via een toetsenbordinterface.

  • Oorzaak:

   Een toegevoegde foto kan niet met het toetsenbord vergroot worden en een melding in de kaart kan niet met het toetsenbord gesloten worden.

  • Gevolg:

   Toetsenbordgebruikers missen nu functionaliteit bij de foto en kunnen de kaart in sommige gevallen niet meer bedienen.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   De functionaliteiten ook bedienbaar maken voor gebruik met het toetsenbord. Het issue wordt besproken met de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 5. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Focusbare componenten krijgen niet overal in de juist volgorde de focus.

  • Oorzaak:

   Als een lightbox wordt geopend, komt de focus op de achterliggende pagina.

  • Gevolg:

   De bedienbaarheid van de lightboxen is niet logisch.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   De bediening van de lightboxen voor toetsenbordgebruikers aanpassen. Er vindt overleg plaats met de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 6. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Niet alle componenten van de gebruikersinterface hebben de visueel zichtbare tekst in de naam.

  • Oorzaak:

   Het logo heeft geen tekstalternatief of andere linktekst; een invoerveld en een knop hebben een aria-label die niet de zichtbare tekst bevat.

  • Gevolg:

   Deze componenten kunnen nu niet gebruikt worden door gebruikers van spraaksoftware.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   Het tekstalternatief en de aria-labels aanpassen zodat de visueel zichtbare tekst daar onderdeel van wordt. De bevindingen zijn doorgegeven aan de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 7. SC 3.2.2 - Bij input [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er vindt een contextwijziging plaats waarvoor niet van tevoren wordt gewaarschuwd.

  • Oorzaak:

   Als in een selectieveld een keuze wordt gemaakt, wordt de toetsenbordfocus automatisch verplaatst.

  • Gevolg:

   De bediening van de website kan hierdoor desoriƫnterend zijn, bijvoorbeeld voor blinde gebruikers.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   De bevindingen zijn doorgegeven aan de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 8. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Niet voor alle componenten van de gebruikersinterface kunnen de naam, rol en waarde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Het logo, de kaart en andere componenten hebben geen naam; meerdere links hebben geen waarde; meerdere onderdelen hebben geen (goede) rol.

  • Gevolg:

   Omdat software niet de naam en rol kan bepalen, kunnen deze componenten niet goed gebruikt worden.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   Links een naam geven en de rollen van componenten aanpassen. De bevinding is doorgegeven aan de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 9. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Statusberichten kunnen niet overal door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Er verschijnt content in beeld die niet wordt doorgegeven aan hulpsoftware.

  • Gevolg:

   (Blinde) gebruikers van hulpsoftware missen nu de informatie die in beeld verschijnt.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   De bevinding is doorgegeven aan de leverancier

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die BAR-organisatie heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209