Verklaring van www.afvalstoffendienst.nl

Status toegankelijkheid https://www.afvalstoffendienst.nl

Afvalstoffendienst gemeente 's-Hertogenbosch is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 27-03-2023

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Afvalstoffendienst gemeente 's-Hertogenbosch streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.afvalstoffendienst.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Afvalstoffendienst gemeente 's-Hertogenbosch is beschikbaar via de link https://www.afvalstoffendienst.nl/page/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Afvalstoffendienst gemeente 's-Hertogenbosch gepubliceerde informatie blijkt dat de website www.afvalstoffendienst.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Afvalstoffendienst gemeente 's-Hertogenbosch is gevorderd met de toegankelijkheid van www.afvalstoffendienst.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 22-04-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Afvalstoffendienst gemeente 's-Hertogenbosch .
Functie: Hoofd afdeling Communicatie gemeente 's-Hertogenbosch.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 27-03-2023.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via communicatie-afv@s-hertogenbosch.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.ombudscommissiegemeentes-hertogenbosch.nl/.

Aanvullende informatie van Afvalstoffendienst gemeente 's-Hertogenbosch

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-07-2024.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website www.afvalstoffendienst.nl : voldoet gedeeltelijk

De website www.afvalstoffendienst.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Afvalstoffendienst gemeente 's-Hertogenbosch dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.afvalstoffendienst.nl/files/customer57/rapport%20WCAG%202%20onderzoek%20september%202020.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 25-09-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Afvalstoffendienst gemeente 's-Hertogenbosch dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Minder afbeeldingen gebruiken.

  • Maatregel:

   Alle afbeeldingen in content en in pdf nalopen en op de juiste manier taggen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-04-2021
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Koppenstructuur zowel in de content als in de pdfjes op consequente wijze doorvoeren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-04-2021
 3. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Dit zal in de techniek van de website gewijzigd moeten worden.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Ons streven is om uiterlijk in 2022 een volledig nieuwe website (ook bij een andere leverancier) te ontwikkelen en implementeren. Kosten voor wat betreft aanpassingen rondom de huidige website staan dan niet meer in verhouding. Dit geld besteden we liever aan de ontwikkeling en implementatie van de nieuwe site.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 4. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   de bijpassende maatregel hiervoor is om het kleurcontrast op de aangegeven punten te vergroten.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Het aanpassen van contrast dient te gebeuren bij onze leverancier. Aangezien we uiterlijk in 2022 een nieuwe site willen ontwikkelen en implementeren, stoppen we het geld liever in deze nieuwe site.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 5. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   De regelafstand vergroten.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Aangezien we uiterlijk in 2022 een nieuwe website willen implementeren, besteden we het geld liever aan de implementatie en ontwikkeling van de nieuwe website.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 6. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Op dit moment kan de link alleen verstuurd worden met behulp van de muis.

  • Maatregel:

   Zorg ervoor dat alles ook bereikbaar en te navigeren is met het toetsenbord en de pijltoetsen.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Uiterlijk in 2022 ontwikkelen en implementeren we een nieuwe website. De kosten die we nu zouden moeten maken voor het geheel webtoegankelijk maken brengen een onevenredige last met zich mee. Het geld besteden we liever aan onze nieuwe website.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 7. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Alle pdfjes van goede titels voorzien, consequent.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-04-2021
 8. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Er is geen alternatief voorhanden. Alleen dat je met de muis navigeert.

  • Maatregel:

   Zorg dat de tabvolgorde logisch is, wanneer met met het toetsenbord navigeert.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Uiterlijk in 2022 ontwikkelen en implementeren we een nieuwe website. Hierdoor maken we nu geen extra kosten. Dit geld besteden we liever aan onze nieuwe website.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 9. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Er is geen alternatieve oplossing beschikbaar.

  • Maatregel:

   Duidelijke linktekst aanbieden.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Uiterlijk in 2022 ontwikkelen en implementeren we onze nieuwe website. We maken daarom nu geen extra kosten. Dit geld besteden we liever aan de nieuwe website.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 10. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Zorg dat de gehele website op een goede manier bediend kan worden met het toetsenbord.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Uiterlijk in 2022 ontwikkelen en implementeren we onze nieuwe website. Daarom maken we nu geen extra kosten om zaken aan te pakken. We besteden dit geld liever aan onze nieuwe website.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 11. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Valideer alle pagina's om dit soort fouten eruit te halen.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Uiterlijk in 2022 ontwikkelen en implementeren wij een nieuwe website. De extra kosten die bovengenoemde maatregelen met zich meebrengen, stoppen we liever in onze nieuwe site.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 12. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Zorg dat de naam en rol van alle onderdelen van de interface door software te begrijpen zijn.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Uiterlijk in 2022 implementeren we onze nieuwe website. Het uitvoeren van bovengenoemde maatregelen kost geld. Dit besteden we liever aan het ontwikkelen en uitrollen van die nieuwe site.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Anders (in onderstaand tekstvak benoemen en toelichten)
  • Beschrijving van het issue:

   We zijn bezig met een nieuwe website.

  • Oorzaak:

   We zijn bezig met een nieuwe website.

  • Gevolg:

   Huidige site voldoet niet.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We implementeren medio 2024 een nieuwe site.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2024

Onevenredige last

De maatregelen die Afvalstoffendienst gemeente 's-Hertogenbosch heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209