Verklaring van Summerschool

Status toegankelijkheid https://www.summerschool2021.nl

A+O fonds Rijk is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: D - voldoet niet ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 16-02-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing ontoereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

A+O fonds Rijk streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Summerschool.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van A+O fonds Rijk is beschikbaar via de link https://www.aofondsrijk.nl/toegankelijkheid/

Nalevingsstatus: voldoet niet

De website Summerschool van A+O fonds Rijk voldoet niet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 27-08-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van A+O fonds Rijk .
Functie: Fondsmanager.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 16-02-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@summerschool2021.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van A+O fonds Rijk

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-09-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website Summerschool : voldoet niet

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website Summerschool is nog niet onderzocht.

 • Niet Oké. er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op de aanmeldpagina is het label Trainingsdatum aan de verkeerde selectbox gekoppeld. Als je hierop klikt ga je naar de selectbox van Wat is jouw hoogst voltoode opleiding.

  • Gevolg:

   Daardoor klopt de aanmelding niet en het brengt verwarring met zich mee

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Dit is opgelost

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 27-08-2021
 2. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Op de aanmeldpagina staan een aantal invoervelden. Een aantal invoervelden voor dit formulier kunnen automatisch worden ingevuld door het autocomplete attribuut eraan toe te voegen.

  • Gevolg:

   (Contact)formulieren kunnen niet automatisch ingevuld worden.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Het autocomplete attribuut wordt toegevoegd. Door deze functie aan te bieden, wordt het voor elke gebruiker makkelijker om een formulier automatisch in te vullen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2022
 3. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Binnen de content worden linkjes op de website met zowel kleur als een underline aangeduid. Plekken waar dit nog niet gebeurt: • De linkjes in de breadcrumbs op iedere pagina • Privacy statement in de footer • E-mailadres in de footer

  • Gevolg:

   Als informatie enkel wordt overgebracht door kleurverschillen, kan deze informatie misschien niet gezien worden door slechtziende of kleurenblinde gebruikers.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De linkjes in de breadcrumbs op iedere pagina, de link naar de privacy statement in de footer en het e-mailadres in de footer worden zowel met kleur als underlined aangeduid als link.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2022
 4. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

   • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
   • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op de homepagina staat een afbeelding van een beeldmerk met daarin tekst. “Summerschool online 2020!” Deze tekst is niet zichtbaar voor bezoekers met een visuele beperking. Zeker gezien het feit deze tekst verder nergens op de website te lezen is (niet in een hoofdmenu o.i.d.), is het goed om de alt tekst juist te vullen met de tekst die te lezen is in de afbeelding.

  • Gevolg:

   Voor bezoekers met een visuele beperking is het van belang dat een alt-tekst aan foto's wordt toegevoegd, anders is deze niet zichtbaar voor deze bezoekers.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Een juiste alt tekst wordt toegevoegd aan de foto.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2022
 5. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Het grootste gedeelte van de website is bereiken door middel van het toetsenbord. Echter is niet voor elk onderdeel een focus ingesteld, waardoor er geen indicatie is waar de focus momenteel is. Dit maakt het lastig om te navigeren. Een veelgebruikte manier om focus aan te duiden is een blauwe border/box shadow zodat het visueel overgebracht wordt. Op de aanmeldpagina is het formulier te versturen m.b.v. de enter toets. Doordat de focus niet zichtbaar is, is het echter niet duidelijk of je je op de submit knop bevindt.

  • Gevolg:

   Door het ontbreken van een focus, is het lastig navigeren.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Voor elk onderdeel wordt een focus ingesteld door middel van een blauw border, zodat bij de navigatie met een toetsenbord het visueel duidelijk is waar iemand zich bevindt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2022
 6. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

  • Oorzaak:

   Er is geen hoofdnavigatie, zoekfuntie of sitemap aanwezig. Dit heeft natuurlijk te maken met het geringe aantal pagina’s van de website. Ook komt het kruimelpad enkel op de privacypagina voor.

  • Gevolg:

   Iedere gebruiker navigeert op een andere manier door een website. Daarom is het belangrijk dat elke pagina op minstens twee verschillende manieren te bereiken is. Dit is nu niet het geval.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Om het navigeren makkelijker te maken wordt er een manier van navigeren toegevoegd. Een hoofdmenu met bijvoorbeeld Home en Aanmelden zou al een stuk makkelijker navigeren voor zowel slechtziende als reguliere bezoekers.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2022
 7. SC 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

  • Oorzaak:

   De h1 op de homepagina is nietszeggend wanneer deze los staat van de afbeelding van het beeldmerk. Dit is ook al eerder benoemd bij 1.4.5. Wanneer een voorleescomputer nu voorleest leest hij de alt van de afbeelding “beeldmerk” en vervolgens “najaarseditie”. Dit is onduidelijk.

  • Gevolg:

   Wanneer een voorleescomputer nu voorleest leest hij de alt van de afbeelding “beeldmerk” en vervolgens “najaarseditie”. Dit is onduidelijk.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De mooiste oplossing voor zowel toegankelijkheid als SEO zou zijn om als h1 kop 'Summerschool online 2020: najaarseditie' o.i.d. te gebruiken. De alt tekst voor het beeldmerk mag dan leeg gelaten worden omdat deze decoratief wordt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2022
 8. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Zoals al eerder vermeld bij succescriterium 2.1.1 vermeld is er niet voor elk onderdeel een focus ingesteld.

  • Gevolg:

   Hierdoor is er geen indicatie waar de focus momenteel staat, wat het lastig maakt om te navigeren.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Per focusbare onderdeel wordt er een indicator ingesteld, door een bij blauwe border/box shadow.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2022
 9. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Op de aanmeldpagina worden veel niet ingevulde velden correct aangeduid met een foutmelding waarin de naam van het veld genoemd staat. Er zijn echter ook een aantal generieke foutmeldingen aanwezig zoals Vul a.u.b. in en Maak a.u.b. een keuze. Bij deze velden is het beter om aan te duiden voor welk veld nog een keuze gemaakt dient te worden.

  • Gevolg:

   Door de foutmelding te verduidelijken, wordt het duidelijker voor de gebruiker waar de fout zit.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De genoemde generieke foutmeldingen worden verduidelijkt door aan te geven voor welk veld nog een keuze gemaakt dient te worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2022
 10. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:

   Zoals bij 1.1.3 aangegeven is op de aanmeldpagina het label Trainingsdatum aan de verkeerde selectbox gekoppeld. Als je hierop klikt ga je naar de selectbox van Wat is jouw hoogst voltooide opleiding. Het veld voor Anders, namelijk heeft geen label.

  • Gevolg:

   Hierdoor kan de vraag niet juist ingevuld worden.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Het label Trainingsdatum wordt aan de juiste selectbox gekoppeld. Aan het veld 'Anders, namelijk' wordt een label toegevoegd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2022
 11. SC 3.3.3 - Foutsuggestie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

  • Oorzaak:

   Op de aanmeldpagina is het bij een foutief e-mailadres netter om een voorbeeld te geven van een correct e-mailadres zoals: “Controleer of het e-mailadres het volgende formaat heeft: naam@domein.nl”.

  • Gevolg:

   Dit kan onduidelijk zijn

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Bij een foutief e-mailadres zal een voorbeeld gegeven worden wanneer het velt niet correct wordt ingevuld.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2022
 12. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   De validatie gaat alleen bij de privacypagina niet goed. De schuine hoeken bij de paginatitel maken gebruikt van paths met hetzelfde ID. #topright, #bottomright, #topleft etc. Deze komen hierdoor meerdere keren op deze pagina voor. Een HTML ID-tag hoort uniek te zijn en maar 1 keer op een pagina voor te komen.

  • Gevolg:

   Nvt

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De HTML ID-tags worden aangepast zodat deze maar 1 keer op een pagina voorkomen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2022
 13. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Het Iframe van de YouTubevideo op home mist een title-attribuut. Ook de bij 1.3.1 genoemde ontbrekende labels bij invoervelden zijn bij dit criteriumpunt weer van belang.

  • Gevolg:

   Het is belangrijk dat de naam en rol van elementen door software te begrijpen is. Dat is nu niet het geval bij de Iframe van de YouTubevideo.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De titel-attribuut bij de Iframe van de YouTubevideo op home wordt toegevoegd, evenals de ontbrekende labels.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die A+O fonds Rijk heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209