Verklaring van LVverrast

Status toegankelijkheid https://www.lvverrast.nl/

Gemeente Leidschendam-Voorburg is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 16-08-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Leidschendam-Voorburg streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website LVverrast.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Leidschendam-Voorburg is beschikbaar via de link https://www.lv.nl/digitaletoegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Leidschendam-Voorburg gepubliceerde informatie blijkt dat de website LVverrast gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Leidschendam-Voorburg is gevorderd met de toegankelijkheid van LVverrast en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 16-08-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Leidschendam-Voorburg .
Functie: Afdelingshoofd MRO.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 16-08-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Meld dit bij ons via het formulier Probleem digitale toegankelijkheid melden

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de gemeentelijke ombudsman van Den Haag. Leidschendam-Voorburg is daar bij aangesloten.

Aanvullende informatie van Gemeente Leidschendam-Voorburg

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 30-08-2025.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website LVverrast : voldoet gedeeltelijk

De website LVverrast is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Leidschendam-Voorburg dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://toegankelijkheidsrapport.swink.nl/lvverrast.nl/audit/
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 14-02-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Leidschendam-Voorburg dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.lvverrast.nl/kalender/ staat bij meerdere links een afbeelding die aangeeft dat de link verwijst naar een externe website, bijvoorbeeld bij de link 'Lees meer over de finalistentour'. Dit icoon heeft geen alternatieve tekst. Hierdoor missen bezoekers die het scherm niet kunnen zien informatie die ziende bezoekers wel meekrijgen. Los dit op door op de svg-elementen van deze iconen role="image" en een ingevuld alt-attribuut te plaatsen. Dit icoon komt voor op meerdere pagina's, bijvoorbeeld op https://www.lvverrast.nl/activiteit/theater-ludens/ en op https://www.lvverrast.nl/activiteit/stadsbakens/.

   Op pagina https://www.lvverrast.nl/kalender/ staan bij de evenementen iconen van een kalender en een locatie pin. Deze iconen geven betekenis aan de tekst die daarachter staat en hebben daarom een alternatieve tekst nodig. Plaats op de svg-elementen van deze iconen role="image" en een ingevuld alt-attribuut.

   Het icoon voor de knop 'Deel activiteit' op pagina https://www.lvverrast.nl/activiteit/theater-ludens/ heeft de alternatieve tekst 'Deel activiteit'. Hierdoor wordt deze tekst twee keer voorgelezen aan screenreadergebruikers, wat verwarrend is. Laat daarom het alt-attribuut op deze afbeelding leeg. Deze afbeelding en knop staan ook op andere pagina's, bijvoorbeeld op pagina https://www.lvverrast.nl/activiteit/tropische-vlindertuin/ en https://www.lvverrast.nl/activiteit/stadsbakens/.

   Advies: Afbeeldingen op pagina https://www.lvverrast.nl/ hebben elk een alternatieve tekst die begint met 'Foto van ...', bijvoorbeeld de foto bij de tekst ''In welke verbazing ga jij vallen?''. Het is overbodig om een alternatieve tekst te beginnen met teksten zoals 'Foto van ...' of 'Afbeelding van ...'. Hulpsoftware vertelt aan gebruikers waar een afbeelding staat, ook voordat de software de alternatieve tekst voorleest.

  • Gevolg:

   Verwijzing naar externe websites: hierdoor missen bezoekers die het scherm niet kunnen zien informatie die ziende bezoekers wel meekrijgen. Iconen kalender: deze geven betekenis aan de tekst die daarachter staat en hebben daarom een alternatieve tekst nodig.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We nemen contact op met onze webbouwer om deze problemen op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 22-12-2022
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   In het formulier op pagina https://www.lvverrast.nl/ staat een visueel verborgen invoerveld met het label 'If you are human, leave this field blank'. Dit veld heeft het attribuut aria-hidden="true" maar het is alsnog mogelijk voor toetenbordgebruikers om de focus op dit veld te plaatsen. De tekst wordt ook voorgelezen door voorleessoftware. Dit is verwarrend. Gebruik daarom niet het aria-hidden attribuut op focusbare elementen. Hetzelfde formulier komt ook voor op pagina https://www.lvverrast.nl/activiteiten/ en op https://www.lvverrast.nl/contact/.

   In de slider op pagina https://www.lvverrast.nl/ staan een aantal verbogen links. Deze links zijn visueel verbogen, maar het is nog mogelijk voor toetsenbordgebruikers om de focus op deze links ze plaatsen (zie ook succescriterium 2.4.3 Focus volgorde). Ook worden deze links voorgelezen door screenreaders. Zorg er daarom voor dat visueel verborgen content echt verborgen is, ook voor hulpsoftware.

   Advies: Op pagina https://www.lvverrast.nl/ ontbreekt een H1-kop. Een logische koppenstructuur, beginnend met een H1 voor de titel van de pagina en gevolgd, is beter voor de toegankelijkheid van de website en voor de vindbaarheid van de website in zoekmachines. Ook helpt een H1-kop bezoekers begrijpen wat het onderwerp van de pagina is. Op de homepage mag de H1-kop visueel verborgen zijn.

  • Gevolg:

   Dit veld heeft het attribuut aria-hidden="true" maar het is alsnog mogelijk voor toetenbordgebruikers om de focus op dit veld te plaatsen. De tekst wordt ook voorgelezen door voorleessoftware. Dit is verwarrend. Een aantal links zijn visueel verbogen, maar het is nog mogelijk voor toetsenbordgebruikers om de focus op deze links ze plaatsen (zie ook succescriterium 2.4.3 Focus volgorde). Ook worden deze links voorgelezen door screenreaders. Zorg er daarom voor dat visueel verborgen content echt verborgen is, ook voor hulpsoftware. Op pagina https://www.lvverrast.nl/ ontbreekt een H1-kop. Een logische koppenstructuur, beginnend met een H1 voor de titel van de pagina en gevolgd, is beter voor de toegankelijkheid van de website en voor de vindbaarheid van de website in zoekmachines. Ook helpt een H1-kop bezoekers begrijpen wat het onderwerp van de pagina is. Op de homepage mag de H1-kop visueel verborgen zijn.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We nemen contact op met onze webbouwer om deze problemen op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-12-2022
 3. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.lvverrast.nl/?s=wandelen staan blokken content met daarin een afbeelding, kop, tekst en link. Kijk bijvoorbeeld naar het blok met de kop 'Houtzaagmolen De Salamander'. In de HTML-code is de afbeelding voor de bijbehorende kop geplaatst. Hierdoor is het voor screenreadergebruikers niet duidelijke bij welke kop een afbeelding hoort wanneer de pagina wordt voorgelezen. Los dit op door de kop boven de bijbehorende afbeelding te plaatsen in de code, visueel mag de huidige volgorde worden aangehouden. Dit probleem komt voor op meerdere pagina's, bijvoorbeeld op https://www.lvverrast.nl/kalender/ en op https://www.lvverrast.nl/activiteiten/. Een andere oplossing is het verwijderen van de alternatieve tekst (enkel de tekst, niet het alt-attribuut) op de afbeeldingen, zodat de afbeeldingen genegeerd worden door voorleessoftware.

  • Gevolg:

   In de HTML-code is de afbeelding voor de bijbehorende kop geplaatst. Hierdoor is het voor screenreadergebruikers niet duidelijke bij welke kop een afbeelding hoort wanneer de pagina wordt voorgelezen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We nemen contact op met onze webbouwer om deze problemen op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-12-2023
 4. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.lvverrast.nl/ staat een formulier waar de bezoeker onder andere het eigen e-mailadres en telefoonnummer kan invullen. Het doel van deze en een aantal andere velden moet programmatisch kunnen worden bepaald, zodat velden automatisch kunnen worden ingevuld of extra hulp kan worden geboden bij het invullen. Dit kan door het autocomplete-attribuut aan de input-elementen toe te voegen. Bijvoorbeeld voor e-mailadres autocomplete="email". Een overzicht van de velden waarvoor het autocomplete-attribuut van toepassing is en de waarde die nodig is in dit attribuut, staat op de pagina: https://www.w3.org/tr/wcag21/#input-purposes. Hetzelfde formulier staat ook op pagina https://www.lvverrast.nl/contact/ en op https://www.lvverrast.nl/activiteiten/.

  • Gevolg:

   Het doel van deze en een aantal andere velden in het formulier moet programmatisch kunnen worden bepaald, zodat velden automatisch kunnen worden ingevuld of extra hulp kan worden geboden bij het invullen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We nemen contact op met onze webbouwer om deze problemen op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-12-2023
 5. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.lvverrast.nl/ staan de tekst 'Tip' (HEX #C4A070) (van de week) op een witte achtergrond. Het contrast van deze tekst is te laag. De contrastverhouding is hier 2,4:1, waar dit minimaal 3:1 moet zijn.

   In de footer op elke pagina, zie https://www.lvverrast.nl/, staan drie links; 'Proclaimer', 'Cookies' en 'Activiteit aanmelden'. Het contrast van deze links (HEX #666799) op de blauwe achtergrond (HEX #000355) is te laag. De contrastverhouding is hier 3,4:1, waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn.

   Wanneer het formulier op pagina https://www.lvverrast.nl/ verkeerd wordt ingevuld verschijnt een tekstuele foutmelding op de pagina. Het contrast van deze melding (HEX #E83D4D) op de witte achtergrond is te laag. De contrastverhouding is hier 4:1, waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn. Dit contrastprobleem komt ook voor op pagina https://www.lvverrast.nl/contact/ en op pagina https://www.lvverrast.nl/activiteiten/.

   In het formulier op pagina https://www.lvverrast.nl/ (wanneer bij het selectieveld 'Reden contact' de optie 'ik wil een evenement aanmelden' is geselecteerd) staat de invoervelden 'Startdatum' en 'Einddatum'. Wanneer de focus in deze velden staat opent een kalender. In deze kalender staan twee selectievelden waarin witte teksten op een witte achtergrond staan. Dit geeft een contrastverhouding van 1:1, wat minimaal 4,5:1 moet zijn.

  • Gevolg:

   Bepaalde tekst is niet goed zichtbaar. Er moet voldoende contrast zijn tussen de tekstkleur en de achtergrondkleur, zodat de tekst goed kan worden gelezen door kleurenblinde of slechtziende bezoekers.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We nemen contact op met onze webbouwer om deze problemen op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-12-2022
 6. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Wanneer bij een schermgrootte van 1024x768px ingezoomd wordt tot 110% op pagina https://www.lvverrast.nl/ is de skiplink niet meer zichtbaar als toetsenbordgebruikers hier de focus op plaatsen. Dit zorgt ervoor dat zij niet weten waar de focus op staat en de skiplink niet meer goed kunnen gebruiken. Los dit op door ervoor te zorgen dat de skiplink zichtbaar blijft.

  • Gevolg:

   Wanneer bij een schermgrootte van 1024x768px ingezoomd wordt tot 110% op pagina https://www.lvverrast.nl/ is de skiplink niet meer zichtbaar als toetsenbordgebruikers hier de focus op plaatsen. Dit zorgt ervoor dat zij niet weten waar de focus op staat en de skiplink niet meer goed kunnen gebruiken.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We nemen contact op met onze webbouwer om deze problemen op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-12-2024
 7. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Het contrast van de invoervelden (HEX #e5e5ee) op de witte achtergrond op pagina https://www.lvverrast.nl/ is te laag. De contrastverhouding is hier 1,2:1, waar dit minimaal 3:1 moet zijn. Het invoerveld met de placeholdertekst 'Zoeken' op dezelfde pagina heeft ook een te laag contrast op de achtergrond (HEX#c4a070). Hier is de contrastverhouding 1,9:1. Invoervelden met een te laag contrast staan ook op andere pagina's, bijvoorbeeld op pagina https://www.lvverrast.nl/?s=wandelen en op https://www.lvverrast.nl/contact/.

   In het formulier op de pagina https://www.lvverrast.nl/ staat een keuzevakje. Wanneer dit vakje is geselecteerd staat hier een wit vinkje in. Het contrast van dit vinkje op de achtergrondkleur van het keuzevakje (HEX#e5e5ee) heeft een te laag contrast. De contrastverhouding is hier 1,2:1, waar dit minimaal 3:1 moet zijn. Hetzelfde keuzevakje staat ook op pagina https://www.lvverrast.nl/contact/ en op pagina https://www.lvverrast.nl/activiteiten/.

   In het formulier op pagina https://www.lvverrast.nl/ (wanneer bij het selectieveld 'Reden contact' de optie 'ik wil een evenement aanmelden' is geselecteerd) staat de invoervelden 'Startdatum' en 'Einddatum'. Wanneer de focus in deze velden staat opent een kalender. De witte pijlknoppen in de kalender waarmee bezoekers naar de volgende en vorige maand kunnen navigeren hebben een te laag contrast op de achtergrond (HEX#c4a070). De contrast verhouding is hier 2,4:1, waar dit minimaal 3:1 moet zijn. Hetzelfde formulier staat ook op pagina https://www.lvverrast.nl/contact/ en op pagina https://www.lvverrast.nl/activiteiten/.

   Onder de sliders op pagina https://www.lvverrast.nl/activiteiten/ staan vakjes die linken naar slides, aangeven hoeveel slides de slider heeft en aangeeft welke slide wordt getoond. Het contrast van deze vakjes (HEX#c4a070) op de achtergrond (HEX#ddc9ae) is te laag. De contrastverhouding is hier 1,5:1, terwijl dit minimaal 3:1 moet zijn.

   Onder de slider op pagina https://www.lvverrast.nl/activiteit/theater-ludens/ staan vakjes die onder andere aangeven welke slide wordt getoond. Het contrast van deze vakjes (HEX#c4a070) op de witte achtergrond is te laag. De contrastverhouding is hier 2,4:1, waar dit minimaal 3:1 moet zijn. Dit contrastprobleem komt voor op meerdere pagina's, bijvoorbeeld op https://www.lvverrast.nl/activiteit/tropische-vlindertuin/ en op https://www.lvverrast.nl/activiteit/bibliotheek-aan-de-vliet-stompwijk/.

  • Gevolg:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren: Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur. Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We nemen contact op met onze webbouwer om deze problemen op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-12-2023
 8. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Wanneer op pagina https://www.lvverrast.nl/kalender/ de knop 'Datum' bij de zoekfilters is uitgeklapt zijn twee invoervelden zichtbaar. Wanneer op deze velden wordt geklikt met de muisaanwijzer wordt een kalender zichtbaar, dit gebeurt niet wanneer bezoekers met het toetsenbord de focus op deze velden plaatsen. Hierdoor is de kalender niet te bedienen met het toetsenbord.

   Onder de sliders op pagina https://www.lvverrast.nl/activiteiten/ staan klikbare vakjes waarmee bezoekers onder ander slides zichtbaar kunnen maken. Deze vakjes zijn niet te bedienen met het toetsenbord. Ook zijn de knoppen in de slider waarmee bezoekers naar de volgende of vorige slide kunnen niet te bedienen met het toetsenbord. Zorg ervoor dat minstens één van deze groep knoppen te bedienen is met het toetsenbord. Dit probleem komt ook voor bij sliders op andere pagina's, bijvoorbeeld die op pagina https://www.lvverrast.nl/activiteit/theater-ludens/ en op https://www.lvverrast.nl/activiteit/tropische-vlindertuin/.

  • Gevolg:

   Niet alle functionaliteiten zijn te bedienen met een toetsenbord, zoals de kalender, de klikbare vakjes onder de sliders en de knoppen in de slider.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We nemen contact op met onze webbouwer om deze problemen op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-12-2022
 9. SC 2.2.2 - Pauzeren, stoppen, verbergen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

   • Bewegen, knipperen, scrollen: Voor bewegende, knipperende of scrollende informatie die (1) automatisch start, (2) langer dan vijf seconden duurt, en (3) parallel met andere content wordt getoond, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen, tenzij de beweging, knippering of scrolling, onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is en
   • Automatisch actualiserend: Voor elke soort automatisch actualiserende informatie die (1) automatisch start en (2) parallel met andere content wordt gepresenteerd, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen of de frequentie van de actualisering in te stellen, tenzij de automatische actualisering onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.lvverrast.nl/ staat een slider die automatisch beweegt. Er is geen mechanisme aanwezig waarmee bezoekers deze beweging kunnen pauzeren, stoppen of verbergen. Bewegingen op het scherm kunnen voor bezoekers met bepaalde cognitieve beperkingen zorgen voor concentratie problemen. Ook zijn er mensen die misselijk kunnen worden van bewegingen op het scherm. Zorg er daarom voor dat er een mechanisme aanwezig is waarmee bezoekers de beweging kunnen uitschakelen, pauzeren of verbergen. Wanneer bij een schermgrootte van 1024x768px ingezoomd wordt tot 110% op deze pagina verschijnt onder de tekst 'Maak hier je plannen. Laat je verrassen!' ook een slider die automatisch beweegt. Op meerdere pagina's komen sliders voor die automatisch bewegen, bijvoorbeeld op pagina https://www.lvverrast.nl/activiteiten/ en https://www.lvverrast.nl/activiteit/theater-ludens/.

  • Gevolg:

   Bewegingen op het scherm kunnen voor bezoekers met bepaalde cognitieve beperkingen zorgen voor concentratie problemen. Ook zijn er mensen die misselijk kunnen worden van bewegingen op het scherm.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We nemen contact op met onze webbouwer om deze problemen op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-12-2022
 10. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.lvverrast.nl/?s=wandelen verwijst de skiplink naar de tekst 'Zoek de leukste activiteiten en evenementen'. Bezoekers die het scherm niet kunnen zien en gebruikmaken van deze skiplink missen hierdoor de H1-kop op de pagina. Zorg er daarom voor de skiplink verwijst naar een punt voor de H1-kop op de pagina. Dit probleem komt op meerdere pagina's voor, bijvoorbeeld op https://www.lvverrast.nl/contact/ en op https://www.lvverrast.nl/activiteiten/

  • Gevolg:

   Bezoekers die het scherm niet kunnen zien en gebruikmaken van deze skiplink missen hierdoor de H1-kop op de pagina.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We nemen contact op met onze webbouwer om deze problemen op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-12-2023
 11. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   De titel van de homepage is 'Laat je verrassen'. Het is daarbij niet duidelijk dat het gaat om de homepage / om een website van Leidschendam-Voorburg. Een pagina moet een duidelijke, beschrijvende titel hebben. De titel moet in het title-element staan. Een goede titel is belangrijk voor bezoekers met verschillende beperkingen, het is namelijk een belangrijk hulpmiddel bij het navigeren van de website. Maak de titel duidelijker om dit probleem op te lossen.

  • Gevolg:

   Een goede titel is belangrijk voor bezoekers met verschillende beperkingen, het is namelijk een belangrijk hulpmiddel bij het navigeren van de website.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We nemen contact op met onze webbouwer om deze problemen op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-12-2022
 12. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Wanneer toetsenbordgebruikers de focus willen plaatsen op de links in de slider op pagina https://www.lvverrast.nl/, wordt de focus eerst geplaatst op een aantal niet zichtbare links. Voor ziende toetsenbordgebruikers is het verwarrend als de focus wordt geplaatst op elementen die niet op het op het scherm staan. Daarnaast moeten toetsenbordgebruikers meer handelingen uitvoeren doordat de focus op deze niet zichtbare links wordt geplaatst.

   In de sliders op pagina https://www.lvverrast.nl/activiteiten/ is het voor toetsenbordgebruikers mogelijk om de focus te plaatsen op de links in deze sliders, maar slides die de focus hebben komen niet direct in beeld te staan. Hierdoor is het voor ziende toetsenbordgebruikers moeilijk te bepalen waar zij zich op de pagina bevinden. Zorg ervoor dat slides zichtbaar worden wanneer de focus hierop staat.

   Wanneer de pagina https://www.lvverrast.nl/ wordt getoond in een schermgrootte van 1024x768px en ingezoomd wordt tot 110%, verdwijnt het hoofdnavigatiemenu achter een knop. Voor toetsenbordgebruikers is het mogelijk om de focus op deze menu-items te plaatsen wanneer het menu niet is uitgeklapt. Ook gaat de focus volgorde niet goed wanneer het menu is uitgeklapt, de focus gaat dan verder op de achterliggende pagina en komt niet te staan op de zichtbare menu-items, pas na het doorlopen van alle bedienbare elementen op de achterliggende pagina.. Dit is vervelend voor ziende toetsenbordgebruikers omdat het menu over de pagina blijft staan. Zorg ervoor dat de focus alleen op visueel zichtbare elementen komt te staan. Wanneer er een uitklapbaar menu op een pagina staat moet de focus alleen op de menu-items terecht komen wanneer dit menu is uitgeklapt. Ook mag de focus niet terecht komen op de achterliggende pagina wanneer het menu is uitgeklapt. Zorg dat de focus in dit menu blijft tot de bezoeker deze afsluit.

   Advies: De keuzevakjes en de kaart op pagina https://www.lvverrast.nl/ zijn geplaatst in een div-element waarop het attribuut aria-hidden="true" is geplaatst. Kaarten zijn een uitzondering en daarom is het niet verplicht dat deze toegankelijk zijn. Hier treden toegankelijkheidsproblemen op doordat het voor toetsenbordgebruikers nog mogelijk is om de focus te plaatsten op de elementen in deze kaart en op de keuzevakjes. Wanneer screenreadergebruikers de focus op deze elementen plaatsen blijft hun screenreader stil en weten zij niet meer wat er op het scherm gebeurt. Zorg er daarom voor dat deze gebruikers geen hinder ondervinden door de kaart, door bijvoorbeeld gebruik te maken van een mechanisme waarmee zij de kaart kunnen over slaan. Kaarten op andere pagina staan ook in een div-element die het attribuut aria-hidden="true" hebben terwijl bezoekers de focus in de kaart kunnen plaatsen, bijvoorbeeld de kaart op pagina https://www.lvverrast.nl/activiteit/natuurgebied-duin-horst-en-weide/.

  • Gevolg:

   Voor ziende toetsenbordgebruikers is het verwarrend als de focus wordt geplaatst op elementen die niet op het op het scherm staan. Daarnaast moeten toetsenbordgebruikers meer handelingen uitvoeren doordat de focus op deze niet zichtbare links wordt geplaatst.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We nemen contact op met onze webbouwer om deze problemen op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-12-2023
 13. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   De afbeeldingen in de contentblokken op pagina https://www.lvverrast.nl/ dienen ook als link, bijvoorbeeld de afbeelding bij de tekst 'In welke verbazing ga jij vallen?'. Twee van deze afbeeldingen hebben dezelfde linktekst, namelijk 'Foto van wandelende mensen in het park', terwijl deze links naar andere doelen verwijzen. Dit is verwarrend voor gebruikers die navigeren met behulp van linklijsten, omdat dezelfde link twee keer in deze lijst zal staan maar naar andere doelen verwijst. Zorg ervoor dat dezelfde linkteksten ook naar hetzelfde doel verwijzen. Daarnaast zijn er nu twee links per blok, waarvan één linktekst bestaat uit de alternatieve tekst van de afbeelding. Deze linkteksten zijn niet beschrijvend voor het linkdoel en daarnaast overbodig, omdat beide links per blok naar dezelfde pagina gaan. Verwijder de links met de alternatieve teksten op de afbeeldingen om dit probleem op te lossen. Dit probleem komt ook voor op pagina https://www.lvverrast.nl/kalender/ met de linktekst 'Lees meer op website van het Veur Theater'.

   Wanneer de pagina https://www.lvverrast.nl/ wordt getoond in een schermgrootte van 1024x768px en ingezoomd wordt tot 110%, verdwijnt het zoekveld en komt hiervoor een link op de pagina te staan die verwijst naar de zoekpagina. Deze link heeft als visueel label een vergrootglas-icoon maar heeft geen toegankelijke naam. Hierdoor is het linkdoel niet duidelijk voor screenreadergebruikers en kunnen mensen die gebruik maken van spraakbediening de knop niet activeren. Los dit probleem op door de link een goede toegankelijke naam te geven.

  • Gevolg:

   2 afbeeldingen hebben dezelfde linktekst: namelijk 'Foto van wandelende mensen in het park', terwijl deze links naar andere doelen verwijzen. Dit is verwarrend voor gebruikers die navigeren met behulp van linklijsten, omdat dezelfde link 2 keer in deze lijst zal staan maar naar andere doelen verwijst.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We nemen contact op met onze webbouwer om deze problemen op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-12-2022
 14. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Advies: Op sommige elementen van deze website wordt gebruik gemaakt van de standaard browserstijl om de focus hierop aan te geven. Deze focusrand is niet overal goed zichtbaar. De eisen voor de focuszichtbaarheid veranderen in WCAG 2.2. Leer meer over deze nieuwe eisen op https://w3c.github.io/wcag/understanding/focus-visible-enhanced.html.

  • Gevolg:

   Op sommige elementen wordt gebruik gemaakt van de standaard browserstijl om de focus hierop aan te geven. Deze focusrand is niet overal goed zichtbaar. De eisen voor de focuszichtbaarheid veranderen in WCAG 2.2.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We nemen contact op met onze webbouwer om deze problemen op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-12-2023
 15. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   Sommige foutmeldingen in het formulier op pagina https://www.lvverrast.nl/ zijn in het Engels. Bijvoorbeeld wanneer bezoekers een ongeldig e-mailadres invoeren verschijnt de melding 'Please enter a valid email address'. Zorg ervoor dat content op een pagina in dezelfde taal is als de hoofdtaal van de pagina of dat de taalwissel wordt aangegeven in de HTML-code. Dezelfde foutmeldingen komen ook voor in het formulier op pagina https://www.lvverrast.nl/contact/ en op https://www.lvverrast.nl/activiteiten/.

   In het formulier op pagina https://www.lvverrast.nl/ (wanneer bij het selectieveld 'Reden contact' de optie 'ik wil een evenement aanmelden' is geselecteerd) staat de invoervelden 'Startdatum' en 'Einddatum'. Wanneer de focus in deze velden staat opent een kalender waarin twee selectievelden staan. Deze velden hebben een Engelse toegankelijke naam. Zorg ervoor dat toegankelijke namen van elementen in dezelfde taal zijn als de hoofdtaal van de pagina. Hetzelfde formulier staat ook op pagina https://www.lvverrast.nl/contact/ en op pagina https://www.lvverrast.nl/activiteiten/.

  • Gevolg:

   Sommige foutmeldingen in het formulier op pagina https://www.lvverrast.nl/ zijn in het Engels.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We nemen contact op met onze webbouwer om deze problemen op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-12-2022
 16. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Wanneer een bezoeker in het formulier op pagina https://www.lvverrast.nl/ een verplicht veld leeg laat bij verzenden, verschijnt er bij dat veld de foutmelding 'Dit veld mag niet leeg zijn'. Dit is geen toegankelijke foutmelding omdat de melding niet benoemd welk veld leeg is. Zorg ervoor dat een foutmelding altijd de naam van het veld aangeeft. Hetzelfde formulier staat ook op pagina https://www.lvverrast.nl/contact/ en op pagina https://www.lvverrast.nl/activiteiten/.

   In het formulier op pagina https://www.lvverrast.nl/ wordt gebruik gemaakt van HTML5-veldcontroles. Deze foutmeldingen worden niet door alle browsers en hulpsoftware goed ondersteund. Daarbij komt dat de meldingen niet altijd duidelijke zijn en soms (deels) in het Engels zijn (zie ook succescriterium 3.1.2 Taal van onderdelen). Ook kan de tekst grootte niet in elke browser worden aangepast waardoor sommige bezoekers de melding niet kunnen lezen. Voeg zelf foutmeldingen toe aan het formulier om dit probleem op te lossen. Dit formulier staat ook op pagina https://www.lvverrast.nl/contact/ en op pagina https://www.lvverrast.nl/activiteiten/.

  • Gevolg:

   Wanneer een bezoeker in het formulier een verplicht veld leeg laat bij verzenden, verschijnt er bij dat veld de foutmelding 'Dit veld mag niet leeg zijn'. Dit is geen toegankelijke foutmelding omdat de melding niet benoemd welk veld leeg is.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We nemen contact op met onze webbouwer om deze problemen op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-12-2022
 17. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:

   In het formulier op pagina https://www.lvverrast.nl/ (wanneer bij het selectieveld 'Reden contact' de optie 'ik wil een evenement aanmelden' is geselecteerd) staan de invoervelden 'Startdatum' en 'Einddatum'. Wanneer de focus in deze velden staat opent een kalender waarin 2 selectievelden staan. Deze velden hebben geen visueel label, waardoor het voor sommige bezoekers lastig is om te bepalen wat zij hier moeten selecteren. Zorg ervoor dat deze velden een visueel label krijgen dat het bijbehorende veld goed omschrijft. Dit probleem komt ook voor op pagina https://www.lvverrast.nl/contact/ en op pagina https://www.lvverrast.nl/activiteiten/.

  • Gevolg:

   In het formulier contact hebben 2 selectievelden geen visueel label, waardoor het voor sommige bezoekers lastig is om te bepalen wat zij hier moeten selecteren.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We nemen contact op met onze webbouwer om deze problemen op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-12-2022
 18. SC 3.3.3 - Foutsuggestie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

  • Oorzaak:

   In het formulier op pagina https://www.lvverrast.nl/ staat het invoerveld 'Telefoonnummer'. Als bezoekers hier een telefoonnummer invoeren waar spaties in staan verschijnen 2 meldingen; 'Phone is ongeldig' en 'Zorg dat de indeling voldoet aan de gevraagde indeling'. Deze foutmeldingen geven niet aan welk format bezoekers wel moeten gebruiken om het veld goed in te vullen. Zorg ervoor het juiste format wordt aangegeven in de foutmelding door gebruik te maken van een voorbeeld. Dit probleem komt ook voor op pagina https://www.lvverrast.nl/contact/ en op pagina https://www.lvverrast.nl/activiteiten/.

  • Gevolg:

   Als bezoekers in het formulier een telefoonnummer invoeren waar spaties in staan verschijnen 2 meldingen; 'Phone is ongeldig' en 'Zorg dat de indeling voldoet aan de gevraagde indeling'. Deze foutmeldingen geven niet aan welk format bezoekers wel moeten gebruiken om het veld goed in te vullen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We nemen contact op met onze webbouwer om deze problemen op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-12-2022
 19. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Wanneer bezoekers iets invoeren in het zoekveld op pagina https://www.lvverrast.nl/ verschijnt een sluitknop in het veld. Deze knop heeft geen toegankelijke naam. Hierdoor is het voor gebruikers van hulpsoftware moeilijk om deze knop te bedienen, bijvoorbeeld wanneer zij gebruik maken van spraakbediening. Los dit probleem op door de knop een toegankelijke naam te geven, door bijvoorbeeld gebruik te maken van aria-label of de afbeelding een alternatieve tekst te geven.

   In het formulier op pagina https://www.lvverrast.nl/ (wanneer bij het selectieveld 'Reden contact' de optie 'ik wil een evenement aanmelden' is geselecteerd) staan de invoervelden 'Startdatum' en 'Einddatum'. Wanneer de focus in deze velden staat opent een kalender waarin twee knoppen staan waarmee bezoekers naar de volgende en vorige maand kunnen navigeren. Deze knoppen hebben geen toegankelijke naam. Deze elementen staan ook in het formulier op pagina https://www.lvverrast.nl/contact/ en op pagina https://www.lvverrast.nl/activiteiten/.

   Op pagina https://www.lvverrast.nl/kalender/ staan uitvouwbare blokken (accordeons) onder de kop 'Zoekfilters'. Wanneer deze blokken zijn uitgeklapt heeft de knop geen status aan. Hierdoor is het voor bezoekers die het scherm niet kunnen zien niet duidelijk wanneer het blok is in- of uitgeklapt. Gebruik daarom aria-expanded of een soortgelijke techniek.

   Onder de sliders op pagina https://www.lvverrast.nl/activiteiten/ staan klikbare vakjes waarmee bezoekers onder ander slides zichtbaar kunnen maken. Deze elementen hebben geen toegankelijke naam. Ook de knoppen waarmee bezoekers naar de vorige of volgende slide kunnen in dezelfde sliders hebben geen toegankelijke naam. Hierdoor zijn deze elementen bijvoorbeeld niet te bedienen met spraak. Los dit op door de elementen een toegankelijke naam te geven. De knoppen in sliders op andere pagina's hebben ook geen toegankelijke naam, bijvoorbeeld op pagina https://www.lvverrast.nl/activiteit/theater-ludens/ en op https://www.lvverrast.nl/activiteit/tropische-vlindertuin/.

   Wanneer bij een schermgrootte van 1024x768px ingezoomd wordt tot 110% op pagina https://www.lvverrast.nl/ verschijnt een slider onder de tekst 'Maak hier je plannen. Laat je verrassen!'. Bij deze slider staan twee knoppen die geen toegankelijke naam hebben. Zonder toegankelijke naam zijn deze knoppen ook niet te bedienen met spraak. Los dit probleem om door deze knoppen een toegankelijke naam te gegeven.

  • Gevolg:

   Wanneer bezoekers iets invoeren in het zoekveld op pagina https://www.lvverrast.nl/ verschijnt een sluitknop in het veld. Deze knop heeft geen toegankelijke naam. Hierdoor is het voor gebruikers van hulpsoftware moeilijk om deze knop te bedienen, bijvoorbeeld wanneer zij gebruik maken van spraakbediening.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We nemen contact op met onze webbouwer om deze problemen op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-12-2022
 20. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   Wanneer bezoekers het formulier op pagina https://www.lvverrast.nl/ succesvol versturen verschijnt de melding 'Bedankt voor uw bericht. U ontvangt zo spoedig mogelijk een reactie van ons.' in beeld. Deze melding wordt niet opgemerkt door screenreaders. Hierdoor hebben screenreadergebruikers het niet door wanneer zij het formulier succesvol hebben opgestuurd. Zorg ervoor dat screenreaders deze melding voorlezen wanneer het verschijnt, door bijvoorbeeld gebruik te maken van aria-live. Dit probleem komt ook voor bij het formulier op pagina https://www.lvverrast.nl/contact/ en op pagina https://www.lvverrast.nl/activiteiten/.

  • Gevolg:

   Wanneer bezoekers het formulier op pagina https://www.lvverrast.nl/ succesvol versturen verschijnt de melding 'Bedankt voor uw bericht. U ontvangt zo spoedig mogelijk een reactie van ons.' in beeld. Deze melding wordt niet opgemerkt door screenreaders. Hierdoor hebben screenreadergebruikers het niet door wanneer zij het formulier succesvol hebben opgestuurd.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We nemen contact op met onze webbouwer om deze problemen op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-12-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Leidschendam-Voorburg heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209