Verklaring van Afvalwijzer (gemeente Veendam)

Status toegankelijkheid Afvalwijzer (gemeente Veendam)

Gemeente Veendam is wettelijk verplicht om deze mobiele applicatie te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze mobiele applicatie is: C - eerste maatregelen genomen ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 10-01-2023

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Veendam streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de mobiele applicatie Afvalwijzer (gemeente Veendam).

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Veendam is beschikbaar via de link https://www.veendam.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: eerste maatregelen genomen

Gemeente Veendam verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de mobiele applicatie Afvalwijzer (gemeente Veendam) te laten voldoen aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Veendam is gevorderd met de toegankelijkheid van Afvalwijzer (gemeente Veendam) en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de mobiele applicatie toegankelijker te maken.

De geplande datum waarop de mobiele applicatie volledig zal voldoen: 01-07-2023.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 10-01-2023 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Veendam .
Functie: Wethouder/Portefeuillehouder ICT.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 10-01-2023.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@veendam.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Gemeente Veendam

De gemeente Veendam vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen. We streven naar een website die iedereen goed kan gebruiken. Met de inrichting van de huidige hoofdwebsite (www.veendam.nl) hebben we al een grote stap gezet. Maar we zijn er nog niet. We blijven werken aan de gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid van de hoofdwebsite en de andere websites en applicaties waar de gemeente verantwoordelijkheid voor draagt.

De streefdatum waarop de mobiele applicatie volledig zal voldoen: 01-07-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de mobiele applicatie Afvalwijzer (gemeente Veendam) : eerste maatregelen genomen

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de mobiele applicatie Afvalwijzer (gemeente Veendam) is onderzocht.

 • Niet Oké. de actualiteit, volledigheid en/of juistheid van de beschikbare onderzoeksresultaten zijn ontoereikend

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. Vooral problemen met alternatieve teksten en VoiceAssistant.

  • Oorzaak:

   iOS: Het eerste item op veel schermen is de '<' (vorige) knop. Deze heeft echter als textueel alternatief 'verder'. Wanneer je gaat bestellen (Grofvuil lediging 140 liter) komt er op een gegeven moment een '+' en '-' icoon in beeld. Deze iconen hebben geen goed tekstueel alternatief. Dit op op dit moment 'icon'. Op het 'inzamel locaties' scherm bevinden zich inzamellocaties op een kaart. Er is geen tekstueel alternatief voor de informatie die op deze kaart staat, namelijk de inzamellocaties. Android: Wanneer je gaat bestellen (Grofvuil lediging 140 liter) komt er op een gegeven moment een '+' en '-' icoon in beeld. Deze iconen hebben geen goed tekstueel alternatief. Dit op op dit moment 'icon'. Op het 'inzamel locaties' scherm bevinden zich inzamellocaties op een kaart. Er is geen tekstueel alternatief voor de informatie die op deze kaart staat, namelijk de inzamellocaties. Dit komt mede omdat je ook geen onderdelen kan selecteren met VoiceAssistant aan.

  • Gevolg:

   Gebruikers die voorleessoftware gebruiken zien niet wat bepaalde knoppen doen. Daarnaast zijn de inzamellocaties op de kaart niet aangegeven met een tekstueel alternatief waardoor gebruikers die assistieve technologieën gebruiken niet kunnen vinden wat welke inzamellocaties zijn.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De leverancier van de software is bezig met het verbeteren van de toegankelijkheid van de app.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst. Koppenstructuur is niet goed opgemaakt en er is informatie zichtbaar die niet naar VoiceOver gebruikers gecommuniceerd wordt.

  • Oorzaak:

   iOS: Op het startscherm bevinden zich meerdere koppen die niet zijn opgemaakt als een kop. Zie bijvoorbeeld 'Eerstvolgende ophaaldagen', 'Extra ophaalmoment elektrische apparaten' en 'nieuws'. VoiceOver moet deze koppen voorlezen als een kop. In het menu staat naast het actieve menu item een stip. Deze stip geeft de actieve pagina aan. Deze informatie wordt niet naar VoiceOver gebruikers gecommuniceerd. In het 'nieuws scherm' staat een nieuwsitem. Dit nieuwsitem heeft een markering met de tekst 'Nieuw'. Deze informatie wordt niet naar VoiceOver gebruikers gecommuniceerd. In het 'nieuws scherm' staat een nieuwsitem. Dit nieuwsitem bevat een kop. VoiceOver moet deze kop voorlezen als een kop. Dit komt ook voor wanneer je het nieuwsitem opent. Let op: in het 'nieuws scherm' staan de datum boven de kop. Wanneer er hier meer nieuwsartikelen staan dan één kan dit voor verwarring zorgen voor VoiceOver gebruiker wanneer deze navigeren op kop (de datum wordt dan gemist). In het 'Maandoverzicht' scherm bevinden zich meerdere koppen die niet worden aangekondigd als een kop door VoiceOver. Zie bijvoorbeeld 'Vrijdag 2 april 2021'. In het 'Gemeente informatie' scherm bevinden zich meerdere koppen die niet worden aangekondigd als een kop door VoiceOver. Zie bijvoorbeeld 'Online diensten Bovenstaande problemen mbt tot de koppen komen op meerdere plekken voor. Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Android: In het menu staat naast het actieve menu item een stip. Deze stip geeft de actieve pagina aan. Deze informatie wordt niet naar VoiceOver gebruikers gecommuniceerd. In het 'nieuws scherm' staat een nieuwsitem. Dit nieuwsitem heeft een markering met een groene stip. Deze informatie wordt niet naar VoiceAssistant gebruikers gecommuniceerd. De content van het scherm 'scheidingsinfo' wordt in één keer voorgelezen. Beter is het als deze in delen kan worden geselecteerd.

  • Gevolg:

   Als er een goede koppenstructuur mist in de app en niet alle informatie overgedragen wort via VocieAssistant, dan kunnen gebruikers van assistieve technologiën niet alle informatie krijgen, niet alles begrijpen of dingen missen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De leverancier van de software is bezig met het verbeteren van de toegankelijkheid van de app.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 3. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   iOS: in het 'nieuws scherm' staan de datum boven de kop.

  • Gevolg:

   Wanneer er hier meer nieuwsartikelen staan dan één kan dit voor verwarring zorgen voor VoiceOver gebruiker wanneer deze navigeren op kop (de datum wordt dan gemist).

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De leverancier van de software is bezig met het verbeteren van de toegankelijkheid van de app.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 4. SC 1.3.4 - Weergavestand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

  • Oorzaak:

   iOS: De app is niet in zowel staand als liggend functioneel. Het app werk niet/draait mee op landschap modus. Android: De app is niet in zowel staand als liggend functioneel. Het app werk niet/draait mee op landschap modus.

  • Gevolg:

   Niet elke schermstand is te gebruiken met de app.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De leverancier van de software is bezig met het verbeteren van de toegankelijkheid van de app.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 5. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   iOS en Android: Wanneer binnen de toegankelijkheidsinstellingen in iOS de optie tot tekst vergroten wordt aangezet, worden de teksten binnen de app niet vergroot.

  • Gevolg:

   Slechtziende gebruikers kunnen mogelijk de teksten niet lezen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De leverancier van de software is bezig met het verbeteren van de toegankelijkheid van de app.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 6. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Wanneer binnen de toegankelijkheidsinstellingen in iOS de optie tot tekst vergroten wordt aangezet, worden de teksten binnen de app niet vergroot. Wanneer binnen de toegankelijkheidsinstellingen in android de optie tot tekst vergroten wordt aangezet, worden de teksten binnen de app niet vergroot.

  • Gevolg:

   De tekst is niet altijd goed leesbaar omdat de tekst niet vergroot wordt ook al staat de optie tekstvergroting aan.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De leverancier van de software is bezig met het verbeteren van de toegankelijkheid van de app.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 7. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op de 'Diftar' pagina bevindt zich een invoerveld. De rand van dit invoerveld heeft een te laag contrast. Dit contrast moet minimaal 3,0:1 zijn. In het 'melding maken' formulier bevinden zich meerdere invoervelden. De randen van deze invoervelden hebben een te laag contrast. In het 'verstuur een tip' formulier bevinden zich meerdere invoervelden. De randen van deze invoervelden hebben een te laag contrast. Mogelijk zijn er meer velden met een te laag contrast. Bovenstaande zijn enkele voorbeelden.

  • Gevolg:

   Door een te laag contrast van bepaalde invoervelden kunnen slechtziende gebruikers en gebruikers in omstandigheden van fel licht mogelijk niet goed zien wat de bedoeling is met de invoervelden.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De leverancier van de software is bezig met het verbeteren van de toegankelijkheid van de app.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 8. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Android: in het bestel formulier (laatste stap) zijn de invoervelden niet te benaderen met VoiceAssistant aan.

  • Gevolg:

   Gebruikers die gebruikmaken van VoiceAssistant kunnen het formulier niet invullen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De leverancier van de software is bezig met het verbeteren van de toegankelijkheid van de app. We maken op dit moment geen gebruik van de formulier mogelijkheden van de Afvalwijzer app.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 9. SC 2.2.1 - Timing aanpasbaar [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: De gebruiker kan de tijdslimiet uitzetten voordat die wordt bereikt; of
   • Aanpassen: De gebruiker mag de tijdslimiet aanpassen voordat deze is verstreken over een bereik van ten minste tien keer de standaardinstelling; of
   • Verlengen: De gebruiker wordt gewaarschuwd voor de tijd afloopt en krijgt ten minste 20 seconden om de tijdslimiet met een eenvoudige handeling te verlengen (bijvoorbeeld, ""druk op de spatiebalk""), en de gebruiker mag de tijdslimiet ten minste tien keer verlengen; of
   • Real-time uitzondering: De tijdslimiet is onderdeel van een realtime gebeurtenis (een veiling bijvoorbeeld) en er is geen alternatief voor de tijdslimiet mogelijk; of
   • Essentiële uitzondering: De tijdslimiet is essentieel en verlenging zou de activiteit ongeldig maken; of
   • 20 uur uitzondering: De tijdslimiet is langer dan 20 uur.
  • Oorzaak:

   Bij formulieren komen foutmelding in beeld komen bij het niet of niet goed invullen van de velden. Deze melding verschijnt in een popup melding en blijft niet lang genoeg staan zodat iedereen de tijd krijgt om dit te lezen. Dit kan opgelost worden door de melding gewoon bij het veld te plaatsen en te laten staan. Zie bijvoorbeeld het 'diftar' formulier. Let op dit komt vaker voor.

  • Gevolg:

   Een popup melding is niet altijd leesbaar omdat hij te snel verdwijnt. De gebruiker kan niet lezen wat er in de popup staat.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De leverancier van de software is bezig met het verbeteren van de toegankelijkheid van de app. We maken op dit moment geen gebruik van de formulieren van de Afvalwijzerapp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 10. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   iOS: Elk scherm mist een titel. Dit wordt meestal opgelost door een header bovenaan de pagina met de titel van de pagina. Android: Elk scherm mist een titel. Dit wordt meestal opgelost door een header bovenaan de pagina met de titel van de pagina.

  • Gevolg:

   Navigeren door de website wordt moeilijker met missende headers.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De leverancier van de software is bezig met het verbeteren van de toegankelijkheid van de app.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 11. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   iOS en Android: Wanneer je met VoiceOver aan naar het menu navigeert en deze opent is de eerstvolgende focus niet in het menu maar op de instellingen knop. De volgende focus zou in het menu moeten zijn. In het scherm 'scheidingsinfo' kun je met VoiceAssistant aan, bovenaan een onderwerp kiezen (bijvoorbeeld 'papier en karton'). Wanneer je dit heb gedaan is de eerstvolgende focus niet naar de inhoud van 'papier en karton' maar een ander onderwerp.

  • Gevolg:

   Als de focus niet op het menu is, terwijl dat element wel in focus zou moeten zijn bemoeilijkt dit het navigeren en gebruiken van de app.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De leverancier van de software is bezig met het verbeteren van de toegankelijkheid van de app.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 12. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   iOS: Wanneer je met VoiceOver aan naar het menu navigeert en deze opent is de eerstvolgende focus niet in het menu maar op de instellingen knop. Wanneer dit gebeurt is de focus niet meer zichtbaar.

  • Gevolg:

   Als de focus niet op het menu is, terwijl dat element wel in focus zou moeten zijn bemoeilijkt dit het navigeren en gebruiken van de app.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De leverancier van de software is bezig met het verbeteren van de toegankelijkheid van de app.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 13. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Als formulier 'melding maken' leeg verstuurd wordt, krijg je geen goede foutmelding te zien, alleen een instructie/melding dat bepaalde velden ingevuld dienen te worden en/of verplicht zijn ("Vul dit veld in." / "Dit veld is verplicht"). Dat is niet afdoende, want er wordt niet beschreven wat er fout is gegaan. Een mogelijke oplossing is een foutmelding in de vorm van "Het veld e-mailadres is niet ingevuld", deze melding beschrijft namelijk wat er fout is gegaan.

   Als formulier 'verstuur een tip' leeg verstuurd wordt, krijg je geen goede foutmelding te zien, alleen een instructie/melding dat bepaalde velden ingevuld dienen te worden en/of verplicht zijn ("Vul dit veld in." / "Dit veld is verplicht"). Dat is niet afdoende, want er wordt niet beschreven wat er fout is gegaan. Een mogelijke oplossing is een foutmelding in de vorm van "Het veld e-mailadres is niet ingevuld", deze melding beschrijft namelijk wat er fout is gegaan. Als formulier 'Diftar - toegangscode' leeg verstuurd wordt, krijg je geen goede foutmelding te zien, alleen een instructie/melding dat bepaalde velden ingevuld dienen te worden en/of verplicht zijn ("Vul dit veld in." / "Dit veld is verplicht"). Dat is niet afdoende, want er wordt niet beschreven wat er fout is gegaan. Een mogelijke oplossing is een foutmelding in de vorm van "Het veld toegangscode is niet ingevuld", deze melding beschrijft namelijk wat er fout is gegaan. Let op bij formulieren: wanneer er foutmeldingen zijn moeten deze voldoen aan bovenstaande.

  • Gevolg:

   Het is niet voor alle gebruikers duidelijk wat er fout gaat bij een foutmelding.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De leverancier van de software is bezig met het verbeteren van de toegankelijkheid van de app.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 14. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:

   iOS: In het 'melding maken' formulier ontbreken visuele labels bij de invoervelden. De labels die nu in de velden staan zijn onvoldoende. Dit komt omdat deze weer verdwijnen zodra er tekst in de velden staat. Android: In het 'melding maken' formulier ontbreken visuele labels bij de invoervelden. De labels die nu in de velden staan zijn onvoldoende. Dit komt omdat deze weer verdwijnen zodra er tekst in de velden staat.

  • Gevolg:

   Omdat de labels bij het invullen van een invoerveld verdwijnt, is het voor gebruikers lastig om te weten wat ze moeten invullen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De leverancier van de software is bezig met het verbeteren van de toegankelijkheid van de app.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 15. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   iOS: In het menu hebben alle menu items geen rol die door VoiceOver wordt gecommuniceerd. Wanneer je gaat bestellen (Grofvuil lediging 140 liter) komt er op een gegeven moment een '+' en '-' icoon in beeld. Deze iconen hebben geen goede rol die door VoiceOver wordt gecommuniceerd. Dit moet een knop zijn. Wanneer je gaat bestellen (Grofvuil lediging 140 liter) komt er op een gegeven moment een '+' en '-' icoon in beeld. De status (uitgeklapt of niet) wordt niet duidelijk gemaakt voor VoiceOver gebruikers. In het adres 'login' scherm hebben alle invoervelden geen naam. Bijvoorbeeld 'postcode'. Android: De status van het menu(uitgeklapt of niet) wordt niet duidelijk gemaakt voor VoiceOver gebruikers. Zowel de menu kop als de terug/menu sluiten knop hebben als naam 'menu openen'. Bij de 'meer opties' knop wordt geen rol voorgelezen door VoiceAssistant. Bij het logo van 'afvalwijzer' wordt geen rol voorgelezen door VoiceAssistant. In het menu hebben alle menu items geen rol die door VoiceAssistant wordt gecommuniceerd.

  • Gevolg:

   Als componenten van de gebruikersinterface geen (of geen duidelijke) rol hebben dan weten gebruikers van VoiceOver niet wat de knop doet.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De leverancier van de software is bezig met het verbeteren van de toegankelijkheid van de app.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 16. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   iOS: Wanneer je een melding aan of uit zet bij de ophaaldagen verschijnt er een melding in beeld. Dit zijn status berichten en dat betekent dat hulpsoftware op een andere manier op de hoogte gesteld moet worden van het bestaan van deze berichten. De gebruiker wordt op dit moment niet op de hoogte gebracht van deze melding. Dit komt voor op het startscherm en mogelijk ook op andere pagina's waar dit soort meldingen voorkomen. Bovenstaande is ook van toepassing bij de 'gegevens bijwerken' melding. Deze komt soms in beeld te staan in de app. In het bestel formulier (laatste stap) worden foutmeldingen dynamisch gegenereerd zonder dat de pagina ververst of de focus naar de foutmeldingen verplaatst wordt. Dit maakt deze foutmeldingen status berichten en dat betekent dat hulpsoftware op een andere manier op de hoogte gesteld moet worden van het bestaan van deze berichten. Op de 'Diftar' pagina bevindt zich een invoerveld. Wanneer je bij dit invoerveld op 'inloggen' klikt bij een leeg veld verschijnt een melding. De gebruiker met VoiceOver wordt op dit moment niet op de hoogte gebracht van deze melding. Bovenstaande meldingen komen mogelijk vaker voor.

  • Gevolg:

   Statusberichten worden door hulpsoftware niet doorgegeven aan de gebruiker, hierdoor missen zij belangrijke informatie.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De leverancier van de software is bezig met het verbeteren van de toegankelijkheid van de app.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Medewerkers beschikken over ontoereikende kennis en/of vaardigheden
  • Beschrijving van het issue:

   We maken gebruik van het plaform van de Afvalwijzer van Addcomm.

  • Oorzaak:

   Interne gemeentemedewerkers plaatsen de content op dit platform. Zij hebben (nog) niet alle kennis en vaardigheden met betrekking tot digitale toegankelijkheid.

  • Gevolg:

   Op het platform van de Afvalwijzer wordt soms nog ontoegankelijke content geplaatst. De bestaande ontoegankelijke content is nog niet toegankelijk gemaakt.

  • Alternatief:

   Op het platform van de Afvalwijzer van Veendam staat het telefoonnummer van de gemeente. Via deze contactmogelijkheid kunnen vragen gesteld worden.

  • Maatregel:

   De medewerker(s) die content plaatsen op het platform van de Afvalwijzer van de gemeente Veendam worden op de hoogte gesteld van de eisen en krijgen hulp van de webredactie om de content toegankelijk te maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2023
 2. Toegankelijkheidseisen maken nog geen deel uit van onze inkoopvoorwaarden
  • Beschrijving van het issue:

   Toegankelijkheidseisen maken nog geen deel uit van de inkoopvoorwaarden voor websites en applicaties van de gemeente Veendam.

  • Oorzaak:

   Op het moment van in gebruik nemen van het platform van Addcom. maakten de toegankelijkheidseisen nog geen deel uit van de inkoopvoorwaarden. De gemeentelijke organisatie Veendam heeft zich in eerste instantie op de toegankelijkheid van de gemeentelijke hoofdwebsite (veendam.nl) gericht.

  • Gevolg:

   Doordat er geen toegankelijkheidseisen zijn gesteld bij het in gebruik nemen van het platform, is er geen rekening gehouden met de digitale toegankelijkheidseisen volgens WCAG 2.1 AA.

  • Alternatief:

   Op de app van de Afvalwijzer staat staat het bezoekadres, het mailadres en het telefoonnummer van de gemeente. Via deze contactmogelijkheden kan men vragen stellen en info opvragen.

  • Maatregel:

   Er wordt gewerkt aan het toevoegen van de toegankelijkheidseisen van WCAG 2.1 AA aan de inkoopvoorwaarden voor alle websites en apps waar de gemeente verantwoordelijk voor is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2023

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Veendam heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Als een overheidsinstantie vindt dat sprake is van een onevenredige last, dan wordt dat in de toegankelijkheidsverklaring aangegeven bij de afwijkingen. De overheidsinstantie dient dan wel een toegankelijke alternatief te bieden, bijvoorbeeld door van een PDF-bestand ook een toegankelijke tekstversie aan te bieden, of door in plaats van digitale dienstverlening fysieke ondersteuning te bieden. Ook wanneer volledige digitale toegankelijkheid (nog) niet haalbaar is moet de content van de website of mobiele applicatie in elk geval zo toegankelijk mogelijk worden gemaakt.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209