Verklaring van Kansrijk Beroep

Status toegankelijkheid https://kansrijkberoep.nl/

Werk in Zicht is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 10-08-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Werk in Zicht streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Kansrijk Beroep.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Werk in Zicht is beschikbaar via de link https://kansrijkberoep.nl/digitale-toegankelijkheid/

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Werk in Zicht gepubliceerde informatie blijkt dat de website Kansrijk Beroep gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Werk in Zicht is gevorderd met de toegankelijkheid van Kansrijk Beroep en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 03-12-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Werk in Zicht .
Functie: Communicatie adviseur.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 10-08-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via marcella.molenaar@groningen.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://kansrijkberoep.nl/contact/.

Aanvullende informatie van Werk in Zicht

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 30-09-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Kansrijk Beroep : voldoet gedeeltelijk

De website Kansrijk Beroep is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Werk in Zicht dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://kansrijkberoep.nl/wp-content/uploads/2022/07/kansrijkberoep.nl-testresultaten-WCAG2.1.docx
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 07-10-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Werk in Zicht dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Het logo van de website bevat tekst “kansrijkberoep.nl”. De alternatieve tekst luidt: “Kansrijk beroep”. De verwijzing naar de “.nl” ontbreekt. Voor informatieve afbeeldingen zoals logo’s geldt dat de volledige tekst van het logo in de alternatieve tekst moet terugkomen.

  • Gevolg:

   Als deze zichtbare tekst verschilt van de alternatieve tekst, krijgt een blinde gebruiker andere informatie binnen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Voeg “.nl” toe aan de alternatieve tekst

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2022
 2. SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Op deze pagina staat een YouTube video met automatische ondertiteling. Deze ondertitels bevatten geen leestekens, sprekers worden niet geïdentificeerd en de tekst bevat meerdere grote fouten die de betekenis van de gesproken woorden niet goed overbrengen. Helaas is automatische ondertiteling van YouTube (nog) niet goed genoeg om te voldoen aan dit succescriterium.

  • Gevolg:

   Doven en slechthorenden kunnen het audiogedeelte in deze video niet mee krijgen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Voeg ondertiteling toe die voldoet aan dit succescriterium

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2022
 3. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   De video biedt geen audiodescriptie voor belangrijke teksten die in beeld komen aan, zoals namen en functies en meer informatie aan het eind van de video

  • Gevolg:

   Blinde bezoekers missen teksten die in beeld komen maar niet worden uitgesproken.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aan dit succescriterium kan worden voldaan door een audiodescriptie toe te voegen aan de video’s

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2022
 4. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   De video biedt geen audiodescriptie voor de belangrijke teksten die in beeld komen aan. Dit succescriterium is gerelateerd aan succescriterium 1.2.3.

  • Gevolg:

   Blinde bezoekers missen teksten die in beeld komen maar niet worden uitgesproken.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Voeg audiodescriptie toe

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2022
 5. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Op deze pagina staat een zoekveld waarin de volgorde van elementen niet overeenkomt met de visuele volgorde. Eerst komt de verzendknop, dan het invoerveld

  • Gevolg:

   Dit is verwarrend. Een blinde gebruiker hoort eerst de knop, dan het invoerveld.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Verander de volgorde.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2022
 6. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Op deze pagina staat een formulier. In dit formulier moeten persoonlijke gegevens ingevuld worden, waaronder een achternaam, e-mailadres en telefoonnummer. Voor deze (en andere) invoervelden is een autocomplete attribuut nodig bij de input-elementen.

  • Gevolg:

   Dit zorgt ervoor dat browsers, maar ook hulpsoftware, ondersteuning kunnen geven bij het invullen van deze invoervelden. Dit kan door bijvoorbeeld de invoervelden al automatisch in te vullen. Het autocomplete attribuut ontbreekt op dit moment bij deze invoervelden.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Bij het invoerveld voor achternaam moet bijvoorbeeld autocomplete=”family-name” gebruikt worden. Op de volgende pagina is meer informatie te vinden over de toepassing van dit attribuut en welke waardes verplicht zijn om te gebruiken. Zie: https://www.w3.org/TR/WCAG21/#input-purposes.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2022
 7. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Op de homepagina onder “Vind nu je draai (..)” staat een alinea waarin twee links in tekst “Facebook” en “Instagram” alleen met een verschil in kleur zijn aangegeven

  • Gevolg:

   Een gebruiker met visuele beperkingen kan moeite hebben om deze link van gewone tekst te onderscheiden.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er wordt aangeraden om hier een onderstreping toe te voegen om duidelijk te maken dat het om een link gaat.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2022
 8. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Op de homepagina onder het kopje “Kies je favorieten” staan kaartjes met beroepen. De naam van het beroep staat in witte tekst op een oranje achtergrond. Het kleurcontrast is 3,8:1. Deze kleurencombinatie komt ook op andere pagina’s voor.

  • Gevolg:

   Mensen die slechtziend of kleurenblind zijn kunnen moeite hebben om tekst te lezen als het contrast van de tekst op de achtergrond te laag is.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Dit moet minimaal 4,5:1 zijn.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2022
 9. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Het inzoomen op een mobiel wordt belemmerd door de viewport instellingen (<meta name="viewport": user-scalable=no, max-width=, maximum-scale=1.0").

  • Gevolg:

   De gebruikers met visuele beperkingen kunnen veel moeite hebben om de inhoud van deze pagina's te lezen op mobiele apparaten.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Verwijder “user-scalable=no”.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2022
 10. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Als de pagina bekeken wordt op 320px breedte, raakt content buiten beeld. In de header van de website op een desktopweergave staat het logo van “Werkinzicht”. Op mobiel verdwijnt dit logo. Dit geldt ook voor een deel van het woord “klantenservice” op oranje achtergrond in kop 1 op de homepagina.

  • Gevolg:

   Bij het inzoomen treedt verlies van content op.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zorg via responsive bouwen dat alles bereikbaar blijft

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2022
 11. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

   • Sluiten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de aanwijzer hover of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt;
   • Aanwijsbaar: Wanneer een aanwijzer hover aanvullende content kan activeren, dan kan de aanwijzer over de aanvullende content worden bewogen zonder dat deze verdwijnt;
   • Aanhouden: De aanvullende content blijft zichtbaar totdat de oorzaak voor de hover of focus is verwijderd, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is. Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.
  • Oorzaak:

   Wanneer de tekstafstanden uit dit succescriterium worden toegepast, is niet alle tekst meer goed leesbaar. Het logo van de website verdwijnt

  • Gevolg:

   Bezoekers die hun eigen styles gebruiken om de tekst leesbaar te maken missen een deel van de tekst.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Dit kan worden opgelost door containers in de lay-out te laten meegroeien met de tekst.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2022
 12. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Onderaan de pagina onder het kopje “Deel dit beroep” staan vier links. Als er met een muis over deze links wordt gegaan, opent een tooltip met extra informatie. Deze functionaliteit is niet beschikbaar voor gebruikers die de website met alleen toetsenbord bedienen.

  • Gevolg:

   De gebruiker zonder muis mist informatie die in de tooltip zit.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zorg ervoor dat alle informatie en functionaliteit beschikbaar is voor mensen die de website zonder muis en alleen met het toetsenbord bezoeken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2022
 13. SC 2.2.2 - Pauzeren, stoppen, verbergen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

   • Bewegen, knipperen, scrollen: Voor bewegende, knipperende of scrollende informatie die (1) automatisch start, (2) langer dan vijf seconden duurt, en (3) parallel met andere content wordt getoond, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen, tenzij de beweging, knippering of scrolling, onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is en
   • Automatisch actualiserend: Voor elke soort automatisch actualiserende informatie die (1) automatisch start en (2) parallel met andere content wordt gepresenteerd, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen of de frequentie van de actualisering in te stellen, tenzij de automatische actualisering onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is.
  • Oorzaak:

   Op deze pagina staat een slider die verschillende beelden toont. Er staat tekst op deze slides.

  • Gevolg:

   Als stukken content op een webpagina bewegen dan kan dit hinderlijk zijn voor mensen met bijvoorbeeld een cognitieve beperking, omdat zij tijdens het lezen van de 'stilstaande' content steeds afgeleid worden door de 'bewegende' content.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zorg ervoor dat deze slider kan worden gepauzeerd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2022
 14. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   Er is geen mechanisme om terugkerende blokken met links over te slaan. Deze link helpt mensen die blind zijn of motorische beperkingen hebben om sneller bij de unieke inhoud van de pagina te komen.

  • Gevolg:

   Toetsenbordgebruikers moeten hierdoor op elke pagina door alle menu-links heen om bij de hoofdcontent te komen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Voeg een zogenaamde ‘skiplink’ toe waarmee herhalende elementen in de header overgeslagen kan worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2022
 15. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   In de header van de website staan drie iconen van sociale netwerken. Deze afbeeldingen hebben geen tekstalternatief.

  • Gevolg:

   Deze informatieve afbeeldingen zijn toegevoegd als achtergrondafbeeldingen en worden niet voorgelezen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Deze afbeeldingen hebben een tekstalternatief nodig. Dat kan door het toevoegen van verborgen tekst aan de link, waar deze afbeeldingen in zitten of het gebruik van aria-label.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2022
 16. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Op deze website is de focus indicator uitgezet door gebruik te maken van outline:0. Ziende toetsenbordgebruikers weten niet op welke elementen de focus zich bevindt. Ze kunnen ongewenst en per ongeluk links en knoppen activeren.

  • Gevolg:

   Gebruikers komen langs links waarvan ze niet weten wat dit zijn

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Geef een duidelijke focus style met voldoende contrast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2022
 17. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:

   In het formulier staan invoervelden die een bepaald formaat vereisen. Zo mag in het invoerveld onder “Geboortedatum” alleen een datum worden ingevuld met “/” tussen getallen. In het invoerveld onder “Telefoon” mogen alleen de cijfers worden ingevuld, maar wel tot een bepaald maximum en ook in een bepaald formaat. Deze informatie is niet als instructie toegevoegd aan het label.

  • Gevolg:

   Omdat deze informatie niet toegevoegd is als instructie aan het label, is de kans groot dat de gebruiker fouten gaat maken. Voor vele groepen gebruikers met beperkingen is het herstellen van fouten een ingewikkeld proces.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Bij velden die bijzonder formaat vereisten dienen de labels duidelijke instructies te bevatten.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2022
 18. SC 3.3.3 - Foutsuggestie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

  • Oorzaak:

   Als het formulier met foutieve waarden wordt verstuurd, verschijnen foutmeldingen. Alle foutmeldingen zeggen: “{Naam veld} is ongeldig”. Er verschijnt geen suggestie met het goede formaat

  • Gevolg:

   Een gebruiker krijgt geen informatie hoe hij een gemaakte fout in een invoerveld van een formulier kan oplossen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Geef een suggestie van hoe de fout kan worden hersteld.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2022
 19. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   In de footer is het menu opgebouwd uit ul- en li-elementen die div-elementen bevatten. Dit is niet toegestaan door HTML-specificatie

  • Gevolg:

   Dit kan potentieel leiden tot interpretatieproblemen van content door hulpsoftware.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Verwijder div-elementen die directe kinderen zijn van ul en li-elementen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2022
 20. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   In de header van de website staan drie iconen van sociale netwerken. Deze afbeeldingen hebben geen tekstalternatief.

  • Gevolg:

   Deze informatieve afbeeldingen zijn toegevoegd als achtergrondafbeeldingen en worden niet voorgelezen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Deze afbeeldingen hebben een tekstalternatief nodig. Dat kan door het toevoegen van verborgen tekst aan de link, waar deze afbeeldingen in zitten of het gebruik van aria-label.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Werk in Zicht heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209