Verklaring van www.regiogv.nl

Status toegankelijkheid https://www.regiogv.nl

Regio Gooi en Vechtstreek is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 19-05-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Regio Gooi en Vechtstreek streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.regiogv.nl.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Regio Gooi en Vechtstreek is beschikbaar via de link https://www.regiogv.nl/toegankelijkheidsverklaring

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Regio Gooi en Vechtstreek gepubliceerde informatie blijkt dat de website www.regiogv.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Regio Gooi en Vechtstreek is gevorderd met de toegankelijkheid van www.regiogv.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 19-05-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Regio Gooi en Vechtstreek .
Functie: Algemeen Directeur.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 19-05-2022.

Feedback en contactgegevens

 

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via webbeheer@regiogv.nl

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Regio Gooi en Vechtstreek

Wij werken aan het toegankelijk maken van onze pdf-documenten. Vanaf 23 september 2019 bieden wij nieuwe pdf’s zoveel mogelijk toegankelijk aan. Heeft u problemen met een ontoegankelijke pdf? Neem dan contact op via het contactformulier(externe link).

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2025.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website www.regiogv.nl : voldoet gedeeltelijk

De website www.regiogv.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Regio Gooi en Vechtstreek dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.regiogv.nl/wp-content/uploads/2022/05/2020-WACG-RGV-Toegankelijkheid-rapport-3.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 14-01-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Regio Gooi en Vechtstreek dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Het logo in de header heeft als alternatieve tekst "LOGO_RegioGV_RGB". Dit is geen goede alternatieve tekst. Underscores en 'RGB' zijn geen informatie die bij deze afbeelding hoort. Tevens mist deze alternatieve tekst informatie die zichtbaar is maar niet terugkomt in de alternatieve tekst.

  • Gevolg:

   Zonder een tekstueel alternatief of naam kan de voorleessoftware van blinde bezoekers die informatie niet voorlezen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Underscores en 'RGB' verwijderen uit de beschrijving van het logo.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-07-2022
 2. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   De social media iconen in de header hebben geen tekstueel alternatief.

  • Gevolg:

   Zonder een tekstueel alternatief of naam kan de voorleessoftware van blinde bezoekers die informatie niet voorlezen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De drie social media iconen voorzien van een titel.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-07-2022
 3. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Alle afbeeldingen onderaan onderstaande pagina missen een alternatieve tekst en een alt-attribuut. Een afbeelding dient altijd een alt attribuut te hebben. Laat het alt attribuut leeg als het om een decoratieve afbeelding gaat of geef een duidelijke beschrijving als het om een informatieve afbeelding gaat. In dit geval gaat het om informatieve afbeeldingen (logo's). Bijvoorbeeld 'logo gemeente Blaricum'.

  • Gevolg:

   Zonder een tekstueel alternatief of naam kan de voorleessoftware van blinde bezoekers die informatie niet voorlezen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De logo's onderaan alle pagina's voorzien van een kloppende ALT beschrijving.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-07-2022
 4. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Voor de afbeelding op onderstaande pagina is niet alle informatie uit de afbeelding beschikbaar in tekst. Er is dus geen goed tekstueel alternatief voor de ontoegankelijke afbeelding.https://www.regiogv.nl/energietransitie-gooi-en-vechtstreek/organisatie/

  • Gevolg:

   Zonder een tekstueel alternatief of naam kan de voorleessoftware van blinde bezoekers die informatie niet voorlezen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Instructie beschikbaar maken voor het invoeren van een beschrijving bij afbeelding.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Afbeeldingen die decoratief zijn dragen niet bij aan het begrip van de informatie. De benodigde inspanning staat niet in verhouding met geraamde voordelen voor personen met een beperking. Zie artikel 3b van het tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-07-2022
 5. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Er zijn toegankelijkheidsproblemen gevonden in de onderzochte PDF documenten maar hiervoor is een tijdelijke uitzondering van kracht.

  • Gevolg:

   Zonder tekstuele of semantische (in betekenisvolle code) overdracht van informatie die visueel wordt overgedragen, kan de informatie niet aan blinde bezoekers worden voorgelezen.

  • Alternatief:

   Bezoekers kunnen contact opnemen met webbeheer van Regio Gooi en Vechtstreek om een alternatieve oplossing te zoeken.

  • Maatregel:

   Gebruik van PDF documenten beperken.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: De benodigde inspanning staat niet in verhouding met geraamde voordelen voor personen met een beperking. Zie artikel 3b van het tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2222
 6. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De tabel met daarin de vergaderkalender is niet juist opgemaakt. De koppen (TH) staan bijvoorbeeld in een aparte losse tabel. Hierdoor is de relatie tussen cellen en koppen niet te maken voor voorleessoftware gebruikers.

  • Gevolg:

   Wanneer een kop niet als kop wordt opgemaakt, wordt de structurele informatie die de tekst geeft niet overgedragen aan hulpsoftware

  • Alternatief:

   Er is een alternatieve weergaven in lijstvorm aanwezig.

  • Maatregel:

   Er is een alternatieve weergaven in lijstvorm aanwezig.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 7. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   In formulieren worden koppen gebruikt. De relatie van deze koppen met de invoervelden is op dit moment niet duidelijk.

  • Gevolg:

   Wanneer een kop niet als kop wordt opgemaakt, wordt de structurele informatie die de tekst geeft niet overgedragen aan hulpsoftware

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Labels koppelen aan de bijhorende invoervelden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 8. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Meerdere teksten die er visueel uitzien als een kop zijn niet gecodeerd als een kop. Dit komt voor op alle pagina's.

  • Gevolg:

   Wanneer een kop niet als kop wordt opgemaakt, wordt de structurele informatie die de tekst geeft niet overgedragen aan hulpsoftware

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Instructies opstellen voor redacteuren over gebruik van koppen in plaats van vetgedrukte tekst. Dit wordt niet met terugwerkende kracht uitgevoerd. De benodigde inspanning daarvoor staat niet in verhouding met geraamde voordelen voor personen met een beperking. Zie artikel 3b van het tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: De benodigde inspanning staat niet in verhouding met geraamde voordelen voor personen met een beperking. Zie artikel 3b van het tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-07-2022
 9. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   In de cookie melding is een tekst opgemaakt als kop maar dit is niet in de code aangegeven.

  • Gevolg:

   Wanneer een kop niet als kop wordt opgemaakt, wordt de structurele informatie die de tekst geeft niet overgedragen aan hulpsoftware

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De kop "cookie-instellingen" wordt aangepast naar een kop-tag.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-07-2022
 10. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   In het formulier is het mogelijk om een auto-complete functionaliteit toe te voegen op diverse velden. Dat is op dit moment niet gedaan.

  • Gevolg:

   Zonder auto-complete indicatie (purpose) is het inputdoel of verwachte betekenis onduidelijk voor voorleessoftware.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Koppelen van labels aan invoervelden.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: De benodigde inspanning staat niet in verhouding met geraamde voordelen voor personen met een beperking. Zie artikel 3b van het tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 11. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Alle witte teksten op een blauwe achtergrond hebben een te laag contrast van 4,3:1. Wanneer een pagina ingezoomd wordt bekeken ontstaat er een blauwe balk met een menu. In deze balk bevindt zich een knop 'menu''. Wanneer je deze opent hebben de teksten 'nieuws, klachten en contact' een te laag contrast van 3,1:1. De tekst 'voor inwoners met gemeenten' heeft een te laag contrast. Alle links in een opgeklapt hoofdmenu item hebben een te laag contrast van 4,3:1. De foutmeldingen die voorkomen wanneer het formulier op onderstaande pagina niet verstuurd kan worden hebben een te laag contrast van 3,6:1. De versturen knop heeft op onderstaande pagina een te laag contrast van 4,3:1. De knop 'Privacyverklaring downloaden' heeft op onderstaande pagina een te laag contrast van 3,2:1. Sommige datums (dagen) hebben een te laag contrast van 1,8:1.

  • Gevolg:

   Bij onvoldoende contrast tussen de tekstkleur en de achtergrondkleur kan de tekst niet goed worden gelezen door kleurenblinde of slechtziende bezoekers.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Herzien van het kleurgebruik in de huisstijl.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: De benodigde inspanning staat niet in verhouding met geraamde voordelen voor personen met een beperking. Zie artikel 3b van het tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2025
 12. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Wanneer de website ingezoomd wordt bekeken (1024x768 - 200%) is het kruimelpad niet meer in zijn geheel beschikbaar.

  • Gevolg:

   Voor slechtziende bezoekers is het belangrijk dat de tekst op een pagina moet kunnen worden vergroot tot 200%.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Kruimelpad verbergen als interactie element bij zoom.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 13. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Wanneer de eisen van dit succescriterium worden toegepast is het kruimelpad niet meer in zijn geheel beschikbaar en vallen op sommige pagina's delen van zinnen buiten beeld.

  • Gevolg:

   Content kan niet zonder verlies van informatie of functionaliteit en niet zonder te scrollen worden weergegeven in twee dimensies voor binnen een breedte gelijk aan 320 CSS pixels en een hoogte van 256 CSS pixels.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Instructies opstellen voor het gebruik van soft hyphens voor het opstellen van nieuwe content.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: De benodigde inspanning staat niet in verhouding met geraamde voordelen voor personen met een beperking. Zie artikel 3b van het tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-07-2022
 14. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Wanneer een pagina ingezoomd wordt bekeken ontstaat er een blauwe balk met een menu. In deze balk bevindt zich een knop met een 'huisje' en de knop 'Menu'. De knop met het huisje heeft een te laag contrast van 4,3:1. Wanneer de toetsenbordfocus op een van deze twee items staat heeft de zichtbare toetsenbordfocus een te laag contrast van 1,2:1. De dropdown functie op onderstaande pagina heeft een rand met te laag contrast van 1,4:1.

  • Gevolg:

   Bij onvoldoende contrast tussen aangrenzende delen kan de content niet goed worden begrepen door kleurenblinde of slechtziende bezoekers.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Herzien van het kleurgebruik in de huisstijl.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: De benodigde inspanning staat niet in verhouding met geraamde voordelen voor personen met een beperking. Zie artikel 3b van het tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2025
 15. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

   • Sluiten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de aanwijzer hover of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt;
   • Aanwijsbaar: Wanneer een aanwijzer hover aanvullende content kan activeren, dan kan de aanwijzer over de aanvullende content worden bewogen zonder dat deze verdwijnt;
   • Aanhouden: De aanvullende content blijft zichtbaar totdat de oorzaak voor de hover of focus is verwijderd, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is. Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.
  • Oorzaak:

   Op de onderzochte pagina's is een hoofdmenu aanwezig. Als er met de muis over een menu onderdeel heen wordt gegaan of de focus staat er op, klapt het menu onderdeel uit. Deze content die onder hover of focus verschijnt moet volgens dit succescriterium aan drie voorwaarden voldoen. Er wordt nu aan twee voorwaarden voldaan, de content is 'hoverable' en 'persistent'.

   Als er met de muis over een onderdeel heen wordt gegaan of de focus staat er op, is er informatie zichtbaar. Deze content die onder hover of focus verschijnt moet volgens dit succescriterium aan drie voorwaarden voldoen. Er wordt nu aan een voorwaarden voldaan, de content is 'persistent'. De content is niet 'dismissable'.

  • Gevolg:

   De gebruiker kan aanvullende content die door het aanwijzen met de muisaanwijzer of focussen met het toetsenbord zichtbaar wordt niet sluiten of verbergen zonder de muis te verplaatsen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   ESC toets koppelen aan de inklap (verberg) actie voor tooltips in de vergaderingen kalender en uitklapmenu's van het hoofdmenu.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 16. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   De (i) knoppen in de cookie melding zijn niet met het toetsenbord te bedienen. Dit komt voor op meerdere pagina's.

  • Gevolg:

   Toetsenbord gebruikers zullen erg veel nadeel ondervinden van dit probleem.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Toetsenbord bediening mogelijk maken met tab, enter, spatie en pijltoetsen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 17. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
   • Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);
   • Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.
  • Oorzaak:

   Op sommige pagina's is gebruik gemaakt van de videospeler van YouTube. Deze videospeler voldoet niet aan dit succescriterium omdat deze gebruik maakt van bediening door sneltoetsen.

  • Gevolg:

   Toetsenbord gebruikers zullen nadeel ondervinden van dit probleem.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Instructies opstellen voor toekomstig te plaatsen video's waarmee de toetsenbordbediening wordt uitgeschakeld.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-07-2022
 18. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   De website heeft geen functionaliteit om herhaalde content (zoals de link naar home, zoekfunctie en het menu) van de webpagina over te slaan en direct naar de hoofdcontent te gaan.

  • Gevolg:

   Blinde bezoekers en toetsenbordgebruikers moeten verplicht langs blokken met herhalende content voordat zij bij de hoofdcontent kunnen komen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Skiplink toegevoegd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 19. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Wanneer een pagina ingezoomd wordt bekeken ontstaat er een blauwe balk met een menu. In deze balk bevindt zich een knop 'menu''. Wanneer je hier naartoe navigeert met het toetsenbord en je deze opent met het toetsenbord is de eerstvolgende item wat focus ontvangt niet een item in het menu maar de sluiten knop en zoeken functie.

  • Gevolg:

   Als de tabvolgorde door webpagina's niet logisch is, wanneer men met het toetsenbord navigeert levert dat overlast voor toetsenbord gebruikers.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Tab-index volgorde aanpassen zodat eerst hoofdmenu volledig doorlopen kan worden en daarna pas het secundaire menu.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 20. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   De social media iconen in de header hebben geen naam. Hierdoor ontbreekt een goed linkdoel voor deze links. Alle link 'blokken' op de homepage missen een goed linkdoel. Alle afbeeldingen onderaan pagina's missen goed linkdoel. De social media delen knoppen op onderstaande pagina hebben geen goed linkdoel.

  • Gevolg:

   Als het linkdoel niet duidelijk is, weet een blinde bezoeker niet waar een link naartoe verwijst, wanneer hij van link naar link 'springt'.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Links zonder linkdoel verwijderen zonder daarbij functionaliteit te verliezen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 21. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   In de cookie melding is de focus op meerdere elementen niet zichtbaar. In de footer is de focus niet zichtbaar op de contrastknop. In de footer is de focus niet zichtbaar op de 'A' knop.

  • Gevolg:

   Het ontbreken van een visueel zichtbare toetsenbord focus is een probleem voor blinde of slechtziende bezoekers.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Focus zichtbaar maken bij toetsenbord gebruik.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 22. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Het logo in de header heeft als alternatieve tekst "LOGO_RegioGV_RGB".

  • Gevolg:

   Gebruikers die de website met spraak bedienen hebben minimaal een alternatieve tekst nodig die overeenkomt met de visuele naam.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Logo voorzien van beschrijvende naam.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-07-2022
 23. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:

   De invoervelden (Type hier om te zoeken in de veelgestelde vragen...) op onderstaande pagina hebben een visueel label nodig.

  • Gevolg:

   Zonder duidelijke labels en instructies en bij invoervelden, zodat het voor alle bezoekers duidelijk is wat ingevuld dient te worden.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Labels koppelen aan invoervelden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 24. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Gevolg:

   Webpagina's moeten kunnen parsen. Oftewel, de pagina mag geen grammaticale fouten bevatten. Als een pagina valideert, kan in ieder geval met zekerheid gesteld worden dat de hierboven genoemde problemen niet voorkomen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Dubbele ID's in broncode aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 25. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   De social media iconen in de header hebben geen naam. Het zoeken invoerveld in de header heeft geen naam. In de header van elke pagina bevindt zich een zoeken functie. In deze functie zit een vergrootglas icoon wat tevens een knop is. Deze knop heeft geen naam. De knop om het contrast te verhogen heeft geen naam. Deze knop bevindt zich in de footer. De knop om het contrast te verhogen heeft geen status. De invoervelden 'Type hier om te zoeken in de veelgestelde vragen...' hebben op onderstaande pagina geen naam. Wanneer onderstaande pagina ingezoomd wordt bekeken ontstaat er een in en uitklapbaar menu 'Onze geschiedenis'. Deze knop heeft geen rol. De status van het 'Onze geschiedenis' menu (uitgeklapt of niet) wordt niet duidelijk gemaakt voor hulpapparatuur gebruikers. Op onderstaande pagina hebben de 'vorige maand' en 'volgende maand' knoppen geen naam. De dropdown functie in de kalender heeft geen naam. De huidige status van de 'maand' en 'lijst' knoppen in de kalender kan niet programmatisch worden bepaald.

  • Gevolg:

   Zonder duidelijke rol en naam van elementen zou deze niet te achterhalen zijn door software en kan bijvoorbeeld aan blinde bezoekers niet worden voorgelezen dat het een link betreft.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Title, alt, checked, href en value attributes toepassen waar nodig.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Regio Gooi en Vechtstreek heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209