Verklaring van Raadswebsite Gemeente Best

Status toegankelijkheid https://best.notubiz.nl/

Gemeente Best is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: C - eerste maatregelen genomen ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 23-05-2022

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Best streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Raadswebsite Gemeente Best.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Best is beschikbaar via de link https://www.gemeentebest.nl/over-deze-website

Nalevingsstatus: eerste maatregelen genomen

Gemeente Best verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website Raadswebsite Gemeente Best te laten voldoen aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Best is gevorderd met de toegankelijkheid van Raadswebsite Gemeente Best en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De geplande datum waarop de website volledig zal voldoen: 01-01-2023.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 23-05-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Best .
Functie: Wethouder.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 23-05-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@gemeentebest.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Gemeente Best

De succescriteria die in deze verklaring genoemd zijn komen uit een audit die door de keuringsinstantie is gedaan voor www.gemeentebest.nl en voor het gemeentespecifieke deel van het raadsinformatiesysteem, het e-loket belastingen en iBurgerzaken. Voor het raadsinformatiesysteem is nog geen toegankelijkheidsrapport aanwezig van het generieke deel van het platform, hier wachten wij nog op. Zodra dit er is, kunnen ook die onderdelen verder uitgewerkt worden in deze verklaring. 

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-01-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website Raadswebsite Gemeente Best : eerste maatregelen genomen

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website Raadswebsite Gemeente Best is onderzocht.

 • Niet Oké. de actualiteit, volledigheid en/of juistheid van de beschikbare onderzoeksresultaten zijn ontoereikend

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

   Op pagina https://best.notubiz.nl/ staat een afbeelding van meerdere personen met daaronder de tekst 'Gemeenteraad Best'. In het img-element ontbreekt het alt-attribuut. Een img-element moet altijd een alt-attribuut bevatten. Anders kan het voorkomen dat hulpsoftware de bestandnaam van de afbeelding gaat voorlezen. Als deze afbeelding als decoratief wordt gezien, hoeft deze geen alternatieve tekst te hebben. Er is dan een leeg alt-attribuut nodig (alt=””). De afbeelding kan dan genegeerd worden door hulpsoftware. Als de afbeelding als informatief wordt gezien, is er een beschrijving nodig van de afbeelding, zodat deze informatie ook aan blinden kan worden overgebracht. Van de zichtbare tekst 'Gemeenteraad Best' moet dan 'normale' tekst worden gemaakt, zie succescriterium 1.4.5.

  • Oorzaak:

   Bij de afbeelding is geen alt-attribuut ingevoerd.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware leest de bestandnaam van de afbeelding voor. Bezoekers weten niet of de afbeelding decoratief of informatief is. Als de afbeelding informatief is weten bezoekers die de afbeelding niet kunnen zien niet wat er op staat.

  • Alternatief:

   Er is nog op dit moment geen alternatieve oplossing beschikbaar.

  • Maatregel:

   Oplossen van het probleem door de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 2. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een minimale contrastverhouding.

   Op pagina https://best.notubiz.nl/ staan meerdere witte teksten op een oranje achtergrond, zoals ‘Overzicht’, ‘Recent/Toekomst’ en ‘Zie ook deze links’. Deze tekst heeft een contrast van 2,7:1 met de achtergrond. Verder staat rechtsboven de witte tekst ‘Sitemap’ op een lichtgrijze achtergrond. Deze tekst heeft een contrast van 1,4:1 met de achtergrond. In de kalender op deze pagina staan de cijfers van de maand. De grijze cijfers hebben een contrast van 3,8:1 met de witte achtergrond en de witte cijfers hebben een contrast van 2,7:1 met de grijze achtergrond. De lijst kan als alternatief dienen voor de kalender. Bij de lijst is er een te laag contrast bij de oranje data (2,7:1).

  • Oorzaak:

   Het contrast tussen twee kleuren is te laag.

  • Gevolg:

   Iemand met een visuele beperking of iemand die bijvoorbeeld buiten in de zon de website bekijkt kan minder goed onderscheid maken.

  • Alternatief:

   Er is nog op dit moment geen alternatieve oplossing beschikbaar.

  • Maatregel:

   Oplossen van het probleem door de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 3. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

   Als de website wordt bekeken bij een resolutie van 1024x768 en als ingezoomd wordt tot 200% valt op pagina https://best.notubiz.nl de zoekbalk over het logo heen, waardoor het logo niet goed zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   De pagina schaalt niet voldoende mee op 200% zoom.

  • Gevolg:

   Als wordt ingezoomd tot 200% is het logo niet goed zichtbaar.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatieve oplossing beschikbaar.

  • Maatregel:

   Oplossen van het probleem door de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 4. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, op enkele uitzonderingen na.

   Op pagina https://best.notubiz.nl/ staat een afbeelding van meerdere personen. Ook staat er tekst in de afbeelding ('Gemeenteraad Best'). Als deze afbeelding als informatief wordt gezien is er een alternatieve tekst nodig die de afbeelding beschrijft. Van de zichtbare tekst moet dan 'normale' tekst worden gemaakt, zodat gebruikers een stylesheet kunnen toepassen, bijvoorbeeld om de tekst beter te kunnen lezen. Ook moet dan het contrast van de tekst hoog genoeg zijn en de relatie tussen de tekst en de afbeelding moet te bepalen zijn. Als deze afbeelding als decoratief wordt gezien, mag deze genegeerd worden door hulpsoftware. Voor succescriterium 1.1.1 is er dan een leeg alt-attribuut nodig. Dan kan ook de tekst in de afbeelding genegeerd worden.

  • Oorzaak:

   Bij de afbeelding is geen alt-attribuut ingevoerd. Ook staat er tekst in de afbeelding.

  • Gevolg:

   Voor bezoekers met een visuele beperking is het belangrijk dat tekst als echte tekst op een pagina wordt geplaatst en niet als een afbeelding. Deze tekst kan dan eenvoudig worden voorgelezen door hulpsoftware en schaalt automatisch mee met vergroten. Dat is op dit moment niet het geval.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatieve oplossing beschikbaar.

  • Maatregel:

   Oplossen van het probleem door de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 5. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.

   Op pagina https://best.notubiz.nl/dashboard/ staan bij de kalender of lijst knoppen om naar een vorige of volgende maand te gaan. De aangepaste focusindicator is een oranje stippellijn op de grijze achtergrond van de knop. Het contrast is 2,0:1.

  • Oorzaak:

   Het contrast van de focusindicator met de achtergrond is niet voldoende.

  • Gevolg:

   Bezoekers kunnen moeite hebben om de focusindicator te zien.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatieve oplossing beschikbaar.

  • Maatregel:

   Oplossen van het probleem door de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 6. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

   Het PDF-bestand op pagina https://best.notubiz.nl/document/8403786/1/20008_1_- _Raadsvoorstel_Algemene_subsidieverordening_gemeente_Best_2020 heeft geen paginatitel. Deze kan worden toegevoegd in de bestandseigenschappen. De andere onderzochte PDF-bestanden hebben nu een titel gekregen. Deze wordt echter niet getoond in de titelbalk. De bestandsnaam wordt nu getoond. Dit is handmatig in te stellen.

  • Oorzaak:

   Er is nog onvoldoende kennis over wat nodig is om PDF’s aan de webrichtlijnen te laten voldoen.

  • Gevolg:

   PDF-documenten zijn niet toegankelijk.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatieve oplossing beschikbaar.

  • Maatregel:

   De gemeente Best is een traject gestart om het toegankelijk maken van de PDF's organisatiebreed aan te pakken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 7. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

   Op pagina https://best.notubiz.nl/ is de focus niet zichtbaar na de link ‘Toekomst’ en voor de link ‘Leerplatform raadsleden’. Ook staat de focus na de link 'Inloggen' op een onzichtbaar onderdeel in de footer. Het moet altijd zichtbaar zijn waar de focus zich bevindt.

  • Oorzaak:

   De focus is niet zichtbaar of staat op een onzichtbaar onderdeel in de footer.

  • Gevolg:

   De bezoeker kan niet zien waar de focus zich bevindt en kan de website niet gebruiken.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatieve oplossing beschikbaar.

  • Maatregel:

   Oplossen van het probleem door de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 8. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

   De volgende PDF-document mist een taalaanduiding. Deze kan worden ingesteld in de bestandseigenschappen. https://best.notubiz.nl/document/8403786/1/20008_1_- _Raadsvoorstel_Algemene_subsidieverordening_gemeente_Best_2020

  • Oorzaak:

   Er is nog onvoldoende kennis over wat nodig is om PDF’s aan de webrichtlijnen te laten voldoen.

  • Gevolg:

   PDF-documenten zijn niet toegankelijk.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatieve oplossing beschikbaar.

  • Maatregel:

   De gemeente Best is een traject gestart om het toegankelijk maken van de PDF's organisatiebreed aan te pakken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Best heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Als een overheidsinstantie vindt dat sprake is van een onevenredige last, dan wordt dat in de toegankelijkheidsverklaring aangegeven bij de afwijkingen. De overheidsinstantie dient dan wel een toegankelijke alternatief te bieden, bijvoorbeeld door van een PDF-bestand ook een toegankelijke tekstversie aan te bieden, of door in plaats van digitale dienstverlening fysieke ondersteuning te bieden. Ook wanneer volledige digitale toegankelijkheid (nog) niet haalbaar is moet de content van de website of mobiele applicatie in elk geval zo toegankelijk mogelijk worden gemaakt.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209