Verklaring van Kom verder

Status toegankelijkheid https://komverder.krimpenaandenijssel.nl

Gemeente Krimpen aan den IJssel is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 24-06-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Krimpen aan den IJssel streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Kom verder.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Krimpen aan den IJssel is beschikbaar via de link https://krimpenaandenijssel.nl

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Krimpen aan den IJssel gepubliceerde informatie blijkt dat de website Kom verder gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Krimpen aan den IJssel is gevorderd met de toegankelijkheid van Kom verder en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 03-06-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Krimpen aan den IJssel .
Functie: Communicatieadviseur.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 24-06-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via communicatie@krimpenaandenijssel.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Gemeente Krimpen aan den IJssel

Op dit moment voldoet de website komverder.krimpenaandenijssel.nl nog niet volledig aan de toegankelijkheidseisen WCAG 2.1 AA. Er wordt gewerkt aan een oplossing. Per 31 december 2023 hopen wij een niet platform te lanceren. Dit platform zal voldoen aan de wettelijk gestelde eisen. 

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Kom verder : voldoet gedeeltelijk

De website Kom verder is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Krimpen aan den IJssel dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://krimpenaandenijssel.nl/app/uploads/2020/09/Rapport_gemkadij_digitale_toegankelijkheid.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 05-08-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Krimpen aan den IJssel dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op pagina https://komverder.krimpenaandenijssel.nl/ staat onder de kop ‘Ga aan de slag bij onze organisatie’ een informatieve afbeelding met tekst over ‘De werkgemeenschap’. Deze afbeelding heeft geen tekstalternatief. Op pagina https://komverder.krimpenaandenijssel.nl/ staat boven de kop ‘Dit bieden we jou’ een video. Bij deze video ontbreekt een alternatieve tekst die beschrijft waar de video over gaat. Als op pagina https://komverder.krimpenaandenijssel.nl/stage/nl/apply bij de vraag ‘Upload je CV *’ een bestand wordt geüpload, verschijnt een icoon van een vinkje. Dit is informatief omdat het overbrengt dat het bestand is geüpload. Het moet daarom een tekstalternatief krijgen.

  • Gevolg:

   Er is geen tekstalternatief

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er wordt gewerkt aan een nieuwe website. Gereed per eind 2023.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 2. SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://komverder.krimpenaandenijssel.nl/ staat boven de kop ‘Dit bieden we jou’ een video. Ook bij deze video ontbreekt de ondertiteling.

  • Gevolg:

   Geen ondertiteling bij video's.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er wordt gewerkt aan een nieuwe website. Gereed per eind 2023.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 3. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Audiodescriptie is een (extra) audiospoor waarin wordt beschreven wat er in beeld te zien is. Voor succescriterium 1.2.3 was het ook voldoende om een media-alternatief te bieden. Voor dit succescriterium moet er audiodescriptie zijn (niveau AA). In deze video staat bijvoorbeeld aan het einde het logo van Gemeente Krimpen aan den IJssel en ‘Sorteren – Maak uw afval waardevol’. Iemand die blind is, ziet deze informatie niet en mist daardoor informatie.Dit probleem komt ook voor bij de video op pagina https://komverder.krimpenaandenijssel.nl/.

  • Gevolg:

   Er is geen audiodescriptie voor de video's.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er wordt gewerkt aan een nieuwe website. Gereed per eind 2023.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://komverder.krimpenaandenijssel.nl/ staat direct onder de kop ‘Kom verder’ een tekst 'Krimpen aan den IJssel...' die ook is opgemaakt als kop (h2). Dit klopt niet, want een kop zegt altijd iets over de content eronder en daarvan is hier geen sprake.Dit probleem komt op deze pagina ook voor onder de kop ‘Wij zijn je nieuwe collega’s!’. Hier zijn de functietitel en de link ‘E-mail’ ook onterecht gecodeerd als kop (h2).Daarnaast is er geen duidelijke hiërarchie in de koppenstructuur. Sommige koppen zijn gecodeerd als h1 terwijl dit eigenlijk onderliggende content is van de h1 'Kom verder' en dus beter als h2 gecodeerd kan worden. Sommige h2's, zoals de namen van de werknemers, kunnen dan beter een h3 zijn (content onder 'Wij zijn je collega's').

   Op pagina https://komverder.krimpenaandenijssel.nl/stage/nl/apply staat een formulier. In dit formulier zijn de labels niet gekoppeld aan de invoervelden, waardoor hulpsoftware niet kan bepalen welk label bij welk invoerveld hoort. Dit kan worden opgelost door aan het invoerveld een id-attribuut toe te voegen en aan het label een for-attribuut met dezelfde waarde als die van het id van het bijbehorende invoerveld.

   Op pagina https://komverder.krimpenaandenijssel.nl/stage/nl/apply staat een formulier. Bovenaan de pagina staat een lijst met een viertal stappen die het proces weergeeft. Met kleur wordt aangegeven waar de gebruiker zich bevindt. Iemand die blind is, kan deze informatie niet waarnemen. Een oplossing is om in tekst dezelfde informatie over te brengen. Zo wordt dezelfde bevinding onder 1.4.1 ook opgelost.

  • Gevolg:

   Koppenstructuur klopt niet.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er wordt gewerkt aan een nieuwe website. Gereed per eind 2023.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 5. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://komverder.krimpenaandenijssel.nl/stage/nl/apply staat ook een formulier waar om gegevens van de gebruiker wordt gevraagd. Ook hier staan invoervelden die aan dit succescriterium moeten voldoen.

  • Gevolg:

   Invoervelden in formulier voldoen niet aan eisen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er wordt gewerkt aan een nieuwe website. Gereed per eind 2023.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 6. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://komverder.krimpenaandenijssel.nl/stage/nl/apply staat een formulier. Bovenaan de pagina staat een lijst met een viertal stappen die het proces weergeeft. Met kleur wordt aangegeven waar de gebruiker zich bevindt. Iemand die slechtziend of kleurenblind is, kan moeite hebben dit waar te

   nemen. De beste oplossing is om in tekst, bijvoorbeeld door middel van een percentage, dezelfde informatie over te brengen. Zo wordt dezelfde bevinding onder 1.3.1 ook opgelost.

  • Gevolg:

   Kleuren zijn niet goed zichtbaar voor slechtzienden of kleurenblinden.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er wordt gewerkt aan een nieuwe website. Gereed per eind 2023.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 7. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://komverder.krimpenaandenijssel.nl/ staan onder de kop ‘Wie zoeken we?’ meerdere vacatures. De grijze teksten ‘Fulltime’ en ‘Stage’ hebben een te laag contrast van 1,6:1 met de witte achtergrond.

   Op pagina https://komverder.krimpenaandenijssel.nl/stage/nl/apply zijn meerdere contrastproblemen gevonden. Bovenin staat een overzicht van de vier stappen in het formulier. De stappen twee en drie zijn te bedienen en daarmee geen inactief component van de gebruikersinterface. Het contrast van de witte tekst op de grijze achtergrond is met 2,8:1 te laag. Dit geldt ook voor de tekst ‘Of selecteer een bestand...’ onderaan bij stap 1. De tekst ‘Sleep bestanden hier’ onderaan het formulier heeft een te laag contrast (2,3:1) met de lichtgrijze achtergrond.De placeholdertekst, bijvoorbeeld bij ‘Geboortedatum’, heeft een te laag contrast van 2,7:1 met de lichtgrijze achtergrond.

  • Gevolg:

   Laag contrast op vacaturepagina's.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er wordt gewerkt aan een nieuwe website. Gereed per eind 2023.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 8. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://komverder.krimpenaandenijssel.nl/ staan onderaan vier iconen voor social media. Deze grijze iconen hebben met 2,8:1 een te laag contrast met de witte achtergrond. Op pagina https://komverder.krimpenaandenijssel.nl/stage/nl/apply staat een formulier. De randen van de invoervelden hebben een te laag contrast (1,2:1) met de witte achtergrond.

  • Gevolg:

   Laag contrast van iconen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er wordt gewerkt aan een nieuwe website. Gereed per eind 2023.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 9. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://komverder.krimpenaandenijssel.nl/ staat boven de kop ‘Ga aan de slag bij onze organisatie’ een carrousel met afbeeldingen en bedieningselementen. Deze carrousel is in het geheel niet te bereiken en dus ook niet te bedienen met het toetsenbord.

  • Gevolg:

   Carrousel is niet te bedienen met toetsenbord.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er wordt gewerkt aan een nieuwe website. Gereed per eind 2023.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 10. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
   • Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);
   • Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.krimpenaandenijssel.nl/sorteren staat een video onder de kop ‘Sorteren, maak uw afval waardevol’. Deze video te bedienen met sneltoetsen van slechts één letter. De letter ‘s’ toont bijvoorbeeld de optie om de video te delen. Dit kan tot problemen leiden voor gebruikers van spraaksoftware of gebruikers die per ongeluk een bepaalde toets aanraken. Daarom moeten dergelijke sneltoetsen uit te schakelen of aan te passen zijn. Dat is op dit moment niet mogelijk met de video’s van Vimeo. Dit probleem geldt ook voor de video op pagina https://komverder.krimpenaandenijssel.nl/ .

  • Gevolg:

   Video's zijn niet goed met sneltoetsen te bedienen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er wordt gewerkt aan een nieuwe website. Gereed per eind 2023.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 11. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://komverder.krimpenaandenijssel.nl/ staan onderaan de pagina vier social media knoppen. Deze hebben alleen een title-attribuut. Het title-attribuut alleen is niet voldoende als linktekst. Gebruik het title-attribuut alleen voor aanvullende informatie. Daarnaast is de tekst in het title-attribuut Engels, gebruik liever Nederlandse tekst. Op pagina https://komverder.krimpenaandenijssel.nl/stage/nl/apply heten bij stap 3 alle links 'wijzig'. Dit omschrijft het linkdoel niet duidelijk genoeg. Geef bijvoorbeeld in verborgen tekst aan wat er gewijzigd kan worden.

  • Gevolg:

   Linktekst klopt niet bij social media knoppen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er wordt gewerkt aan een nieuwe website. Gereed per eind 2023.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 12. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://komverder.krimpenaandenijssel.nl/ is de focus alleen zichtbaar in de video, maar niet op alle andere focusbare onderdelen op deze pagina. Op pagina https://komverder.krimpenaandenijssel.nl/stage/nl/apply is de focus niet zichtbaar op de 'Selecteer bestand' (stap 1) knoppen en op de 'Wijzig' knoppen (stap 3).

  • Gevolg:

   Focus is alleen zichtbaar op video en niet op de rest.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er wordt gewerkt aan een nieuwe website. Gereed per eind 2023.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 13. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://komverder.krimpenaandenijssel.nl/ staat een iframe met daarin een video van Vimeo. De taal van de ingesloten pagina (de video) is ingesteld op Engels, terwijl de video Nederlandstalig is.

  • Gevolg:

   Taal staat ingesteld op Engels in plaats van Nederlands.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er wordt gewerkt aan een nieuwe website. Gereed per eind 2023.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 14. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://komverder.krimpenaandenijssel.nl/ staat een video in een iframe. Omdat dit iframe-element geen title-attribuut heeft, is het voor hulpsoftware niet mogelijk om de naam van het iframe te bepalen. Op pagina https://komverder.krimpenaandenijssel.nl/ staat boven de kop ‘Ga aan de slag bij onze organisatie’ een carrousel met afbeeldingen en bedieningselementen. De pijlen op dit carrousel hebben geen naam en geen rol. Op pagina https://komverder.krimpenaandenijssel.nl/stage/nl/apply staat een formulier. Vanaf stap 2 in dit formulier staat onderin een knop met een pijltje, waarmee terug kan worden gegaan naar de vorige stap. Dit pijltje heeft in de code geen naam.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware kan naam van iframe niet bepalen door ontbrekend title-attribuut.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er wordt gewerkt aan een nieuwe website. Gereed per eind 2023.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Krimpen aan den IJssel heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209