Verklaring van www.nscr.nl

Status toegankelijkheid https://nscr.nl

NSCR is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 28-06-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

NSCR streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.nscr.nl.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van NSCR is beschikbaar via de link https://www.nscr.nl/toegankelijkheidsverklaring

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door NSCR gepubliceerde informatie blijkt dat de website www.nscr.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver NSCR is gevorderd met de toegankelijkheid van www.nscr.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 23-06-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van NSCR .
Functie: Instituutsmanager.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 28-06-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via secretariaat@nscr.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van NSCR

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-01-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website www.nscr.nl : voldoet gedeeltelijk

De website www.nscr.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens NSCR dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://nscr.nl/app/uploads/2022/06/Onderzoek-www.nscr_.nl-WCAG-2.1.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 14-06-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart NSCR dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   De informatieve afbeeldingen, zoals bijvoorbeeld een logo, zijn in de PDF zijn niet voorzien van een alternatieve tekst. Geef informatieve afbeeldingen altijd een tekstalternatief. Wanneer afbeeldingen decoratief zijn moeten deze op de juiste manier als decoratief worden gemarkeerd binnen de PDF. Dit komt voor bij PDF's: https://nscr.nl/app/uploads/2022/05/NSCR-jaarverslag-2021_Infographic.pdf https://nscr.nl/app/uploads/2021/11/NSCR_Annual_2020.pdf.

   Op de webpagina https://nscr.nl/over-nscr/organisatie/ onder de kop "Organisatie" is een afbeelding zichtbaar dat geen tekstalternatief heeft. Het is nu als decoratieve afbeelding gecodeerd, doordat er een leeg alt-attribuut aan gekoppeld is. De afbeelding draagt essentiële, betekenisvolle informatie over en die informatie moet door iedereen waargenomen kunnen worden: visueel en/of door middel van hulpsoftware, zoals screenreaders. Geef daarom een alternatieve tekst met behulp van een stuk tekst of een alt="" attribuut.

   Onder de kop "Direct naar:" op pagina https://nscr.nl/stay-home-stay-safe/ zijn er logo's zichtbaar van betrokken partijen zoals bijvoorbeeld: "ZonMW". Het is nu als decoratieve afbeelding gecodeerd, doordat er een leeg alt-attribuut aan gekoppeld is. Een logo draagt essentiële informatie over en die informatie moet door iedereen waargenomen kunnen worden: visueel en/of door middel van hulpsoftware, zoals screenreaders. Geef daarom een alternatieve tekst op zoals bijvoorbeeld: "Logo van ZonMW". Dit komt bijvoorbeeld ook voor op pagina https://nscr.nl/stay-home-stay-safe-onderzoeksteam-en-betrokken-instanties/.

   In het <iframe> element van de nieuwsbrief op pagina https://nscr.nl/contact/nieuwsbrief/?email_id=24 is een logo van NSCR zichtbaar. De alternatieve tekst luidt: "NSCR", maar in het logo is ook de tekst: "Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving" zichtbaar. Deze tekst komt nu niet terug in de alternatieve tekst maar is wel belangrijke tekstuele informatie. Dit komt bijvoorbeeld ook voor op de webpagina https://nscr.nl/.

   Doordat de PDF https://nscr.nl/app/uploads/2022/05/Broken-homes-and-crime_Janique-Kroese.pdf niet is voorzien van tags is het voor het onderzoek ook niet mogelijk om de afbeeldingen te kunnen controleren op alternatieve teksten. We adviseren bij het maken van de tags de afbeeldingen gelijk te controleren op alternatieve teksten, om te voorkomen dat er informatieve afbeeldingen zijn zonder tekst alternatief. Ook moet er gekeken worden of alle decoratieve afbeeldingen goed als artifact in de PDF aangegeven zijn, om te voorkomen dat deze onnodig aangekondigd worden aan hulpsoftwaregebruikers.

  • Gevolg:

   Dit moeten we nog vaststellen.

  • Alternatief:

   We hebben op dit moment nog geen alternatief.

  • Maatregel:

   Daar wordt aan gewerkt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 2. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   De video op de webpagina https://nscr.nl/en/het-nscr-in-beeld/ biedt geen audiodescriptie of een alternatief voor de belangrijke teksten die in beeld komen. Voor gebruikers met een visuele beperking, zoals blindheid of slechtziendheid, is het van belang dat zij de informatie die in het beeld van een video verschijnt tot zich kunnen nemen. Een uitgeschreven tekst van de belangrijke informatie uit de video of audiodescriptie kan dit oplossen. Let op, een uitgeschreven tekst keuren we niet goed op succescriteria 1.2.5. Audiodescriptie is een betere oplossing.

  • Gevolg:

   Dat moeten wij nog vaststellen.

  • Alternatief:

   We hebben op dit moment nog geen alternatief.

  • Maatregel:

   Daar wordt ana gewerkt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 3. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   De video op de webpagina https://nscr.nl/en/het-nscr-in-beeld/ biedt geen audiodescriptie voor de belangrijke teksten die in beeld komen. Dit succescriterium is gerelateerd aan succescriterium 1.2.3.

  • Gevolg:

   Nog niet bekend.

  • Alternatief:

   Nog geen alternatief.

  • Maatregel:

   Wordt aan gewerkt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De PDF heeft geen tags en daardoor is er voor hulpsoftware (zoals voorleessoftware) geen informatie beschikbaar om de PDF te interpreteren. Omdat tags ontbreken kan de PDF niet verder onderzocht worden op documentstructuur. Let op; bij het oplossen van dit probleem kunnen nieuwe toegankelijkheidsproblemen ontstaan. Dit komt voor bij de PDF https://nscr.nl/app/uploads/2022/05/Broken-homes-and-crime_Janique-Kroese.pdf.

   Onder de kop "Sources of incomeIn 2018, 2019 and 2020" in PDF https://nscr.nl/app/uploads/2021/11/NSCR_Annual_2020.pdf is een tabel zichtbaar. De kolomkoppen van een tabel opgemaakt als kop maar dit is niet in de code aangegeven. Een kolomkop moet altijd het tabelkop element hebben: TH. Wanneer de koppen met een tabelkop element wordt opgemaakt, wordt de relatie tussen de koppen en datacellen ook overgedragen aan hulpsoftware.

   In de PDF https://nscr.nl/app/uploads/2021/11/NSCR_Annual_2020.pdf zijn teksten opgemaakt als kop maar dit is niet in de code aangegeven. Bijvoorbeeld: "Who commits crime and why?" en "How does society respond to crime?". Een kop moet altijd een heading-tag hebben, bijvoorbeeld H2. Wanneer deze kop met een heading-tag wordt opgemaakt wordt de structurele informatie die de tekst geeft ook overgedragen aan hulpsoftware. Dit komt bijvoorbeeld ook voor in de PDF https://nscr.nl/app/uploads/2022/05/NSCR-jaarverslag-2021_Infographic.pdf.

   In de PDF https://nscr.nl/app/uploads/2021/11/NSCR_Annual_2020.pdf komt een lijst voor die niet als lijst is gecodeerd. Wanneer de lijst met een lijstelement, zoals <L><Li> wordt opgemaakt, dan wordt de structurele informatie die de tekst geeft ook overgedragen aan hulpsoftware.

   De afsluitende alinea onder de kop "Heeft videoanalyse de toekomst?" op pagina https://nscr.nl/video-analyse-van-peer-relaties-veel-werk-rijke-data/ is volledig dik gedrukt gemaakt met behulp van het <strong> element, maar dit element is slechts bedoeld om nadruk te geven aan enkele woorden of zinsdelen.

   De koppen zoals bijvoorbeeld: "Hoe vaak werd de maatregel overtreden?" en "De studie laat drie belangrijke resultaten zien:" op pagina https://nscr.nl/anderhalve-meter-afstand-houden-blijkt-lastig/ zijn met <strong> en/of <em> elementen opgemaakt, maar deze elementen is slechts bedoeld om nadruk te geven aan enkele woorden of zinsdelen. Zo zijn er binnen de steekproef meerdere webpagina's gevonden waarbij koppen met <strong> elementen zijn opgemaakt.

   Op pagina https://nscr.nl/contact/nieuwsbrief/?email_id=24 is binnen het <iframe> element van de nieuwsbrief de layout opgemaakt met meerdere tabellen in een tabel. Hierdoor is de relatie van de tabelkoppen en datacellen niet op de juiste wijze overgedragen aan een hulpsoftware.

   Het invoerveld van "E-mailadres" op pagina https://nscr.nl/contact/nieuwsbrief/ is niet gekoppeld aan een <label> element. Hierdoor zullen bezoekers met visuele beperkingen mogelijk niet weten wat zij in de invoervelden in moeten vullen. Expliciet associëren kan door gebruik te maken van <label for=””> en <input id=””> attributen.

   Op pagina https://nscr.nl/over-nscr/vacatures/ is de volgende zin "Acquisitie naar aanleiding van onze advertenties wordt niet op prijs gesteld." met een <em> element opgemaakt in plaats van met CSS. Het <em> element is enkel bedoeld om een woord of een zinsdeel te benadrukken. Dit komt bijvoorbeeld ook voor in de inleiding en de tekst onder de kop "Systematisch onderzoek" van webpagina https://nscr.nl/stay-home-stay-safe/ en onder een afbeelding op webpagina https://nscr.nl/hoger-risico-op-crimineel-gedrag-bij-kinderen-die-opgroeien-in-eenoudergezin/.

   Op pagina https://nscr.nl/hoger-risico-op-crimineel-gedrag-bij-kinderen-die-opgroeien-in-eenoudergezin/ is de kop "Actuele berichten" als kop opgemaakt maar dit is niet in de code aangegeven. De teksten zijn schuin gedrukt gemaakt met behulp van CSS. Een kop moet altijd het kop-element hebben, bijvoorbeeld H2. Wanneer deze kop met een kop-element wordt opgemaakt, wordt de structurele informatie die de tekst geeft ook overgedragen aan hulpsoftware.

   Op pagina https://nscr.nl/hoger-risico-op-crimineel-gedrag-bij-kinderen-die-opgroeien-in-eenoudergezin/ zijn onder de kop "Actuele berichten" diverse hyperlinks naar artikelen zichtbaar. In 1 van de hyperlinks is bijvoorbeeld de tekst: "Veroni Eichelsheim benoemd tot bijzonder hoogleraar Intergenerationele continuïteit van deviant gedrag" met een <h3> element opgemaakt, terwijl er geen content eronder aanwezig is. Daarom mag de tekst: "Veroni Eichelsheim benoemd tot bijzonder hoogleraar Intergenerationele continuïteit van deviant gedrag" niet als kop worden opgemaakt. De mogelijke oplossing is om de tekst tussen de <a></a> tags te plaatsen. Dit komt op meerdere pagina's voor zoals bijvoorbeeld https://nscr.nl/.

   In dit onderzoek is gebleken dat er geen sprake is van logische koppenstructuur. We keuren de kopregel hiërarchie niet af, maar we adviseren om geen kopniveau ’s over te slaan. Zie bijvoorbeeld de webpagina's: https://nscr.nl/ https://nscr.nl/privacyverklaring/ https://nscr.nl/over-nscr/vacatures/

  • Gevolg:

   Nog niet bekend.

  • Alternatief:

   Nog geen alternatief.

  • Maatregel:

   Wordt aan gewerkt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 5. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   De volgende pagina’s bevat contentblokken waarvan een deel van de content boven de kop van het contentblok in de leesvolgorde voorkomt. Met content wordt bedoeld een afbeelding met een ingevuld alt-attribuut (alt=”een beschrijving van de afbeelding”), een tekst zoals een datum, een categorie en kernwoord en dergelijke die informatie geven horende onder de beschrijvende kop. Zie bijvoorbeeld de pagina’s: https://nscr.nl/medewerker/, waarbij de afbeelding van de medewerker boven de kop staat.

  • Gevolg:

   Nog niet bekend.

  • Alternatief:

   Nog geen alternatief.

  • Maatregel:

   Wordt aan gewerkt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 6. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   In het formulier van webpagina https://nscr.nl/contact/nieuwsbrief/ is het mogelijk om een autocomplete-functionaliteit toe te voegen op diverse velden. Dat is op dit moment niet gedaan. Zie https://www.w3.org/TR/WCAG21/#input-purposes voor een overzicht van velden waar een autocomplete aan gekoppeld dient te worden.

  • Gevolg:

   Nog niet bekend.

  • Alternatief:

   Nog geen alternatief.

  • Maatregel:

   Wordt aan gewerkt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 7. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Op de tweede pagina van de PDF https://nscr.nl/app/uploads/2022/05/NSCR-jaarverslag-2021_Infographic.pdf is onder het taartdiagram een legenda zichtbaar. De betekenissen van de legenda/grafiek zijn alleen met kleur kenbaar gemaakt. Geef naast kleur ook een tweede hint zodat de kleuren te onderscheiden zijn voor bijvoorbeeld mensen die kleurenblind zijn. Dit komt meerdere keren voor in deze PDF.

  • Gevolg:

   Nog niet bekend.

  • Alternatief:

   Nog geen alternatief.

  • Maatregel:

   Wordt aan gewerkt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 8. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Boven de kop "Onderzoeksgroepen" op pagina https://nscr.nl/ is een knop zichtbaar met de naam: "Meer actueel". De donkergrijze letters bevatten met de lichtgrijze achtergrond een contrastverhouding van 3.2:1 in plaats van minimaal 4.5:1.

   Boven de kop "Onderzoeksgroepen" op pagina https://nscr.nl/ is een tekst "Wat we doen" zichtbaar. De grijze letters "Wat we doen" bevatten met de witte achtergrond een contrastverhouding van 3.6:1 in plaats van minimaal 4.5:1.

   Op pagina https://nscr.nl/privacyverklaring/ bevat de lichtgrijze tekst: "Privacyverklaring" onder de hyperlink "Home" met de witte achtergrond een contrastverhouding van 3.6:1 in plaats van minimaal 4.5:1.

   Op pagina https://nscr.nl/medewerker/ zijn onder de kop "Medewerkers" diverse hyperlinks zichtbaar met de letters van het alfabet zoals bijvoorbeeld: "a", "b" en "c" en etc. De letters van de inactieve hyperlinks zijn lichtgrijs gemaakt om aan te geven dat het geen actieve hyperlink is. Maar de grijze letters bevatten met de witte achtergrond een contrastverhouding van 1.4:1 in plaats van minimaal 4.5:1.

   De grijze koppen "FASE 1: Actueel wekelijks beeld, enkel participerende regio’s" en "FASE 2: Historisch beeld, landelijke dekking" op pagina https://nscr.nl/stay-home-stay-safe-methode-van-onderzoek/ bevat met de witte achtergrond een contrastverhouding van 3.9:1 in plaats van minimaal 4.5:1.

   Op pagina https://nscr.nl/contact/nieuwsbrief/?email_id=24 bevat grijze de tekst: "Het NSCR doet fundamenteel wetenschappelijk onderzoek naar criminaliteit en rechtshandhaving, op het snijvlak van theorie, beleid en praktijk." binnen het <iframe> element van de nieuwsbrief met de witte achtergrond een contrastverhouding van 3.5:1 in plaats van minimaal 4.5:1.

   Zo zijn er binnen de steekproef meer kleurencombinaties gevonden die een te laag contrast hebben.

  • Gevolg:

   Nog niet bekend.

  • Alternatief:

   Nog geen alternatief.

  • Maatregel:

   Wordt aan gewerkt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 9. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

   • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
   • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Wanneer tekst in een afbeelding staat, kan deze niet worden aangepast aan de wens van bezoekers die een visuele beperking hebben. Plaats informatieve tekst daarom niet in een afbeelding. Zie bijvoorbeeld de afbeelding onder de kop "Organisatie" op de webpagina https://nscr.nl/over-nscr/organisatie/.

  • Gevolg:

   Nog niet bekend.

  • Alternatief:

   Nog geen alternatief.

  • Maatregel:

   Wordt aan gewerkt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 10. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Als de website https://nscr.nl/over-nscr/organisatie/ bekeken wordt in een schermresolutie van 1280 bij 1024 en ingezoomd is op 400% dan moet er op twee manieren gescrold worden om alle content te kunnen zien. Dit is niet toegestaan, zorg ervoor dat er maar één manier nodig is om te scrollen.

  • Gevolg:

   Nog niet bekend.

  • Alternatief:

   Nog geen alternatief.

  • Maatregel:

   Wordt aan gewerkt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 11. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   In het menu van webpagina https://nscr.nl/ is een zoekveld aanwezig. Het lichtgrijze invoerveld van het zoekveld bevat met de witte achtergrond een contrastverhouding van 1.1.1 in plaats van minimaal 3.0:1.

   In het menu van pagina https://nscr.nl/ is een zoekveld zichtbaar. Zodra de focus in het zoekveld wordt geplaatst, verschijnt een lichtroze rand om het zoekveld heen. De lichtroze rand bevat met de witte achtergrond een contrastverhouding van 1.6:1 in plaats van minimaal 3.0:1.

   Als de website https://nscr.nl/over-nscr/vacatures/ bekeken wordt in een schermresolutie van 1024 bij 768 en ingezoomd is op 200% dan verschijnt rechtsboven een hamburger menu knop. Wanneer je het hamburger menu opent, zie je achter de menu items zoals bijvoorbeeld: "Medewerkers" een grijze pijl dat naar rechts wijst. De grijze pijl naar rechts bevat met de lichtgrijze achtergrond een contrastverhouding van 1.2:1 in plaats van minimaal 3.0:1. Maar ook de lichtgrijze achtergrond bevat met de witte achtergrond van het menu een contrastverhouding van 1.1:1 in plaats van minimaal 3.0:1.

   Op pagina https://nscr.nl/contact/nieuwsbrief/?email_id=24 bevat binnen het <iframe> element van de nieuwsbrief de lichtblauwe cirkel achter de Twitter icoon met de witte achtergrond een contrastverhouding van 1.8:1 in plaats van minimaal 3.0:1.

   Op de tweede pagina van de PDF https://nscr.nl/app/uploads/2022/05/NSCR-jaarverslag-2021_Infographic.pdf is onder het taartdiagram een legenda zichtbaar. Voor een legenda item met de naam "Research grants" is een euroteken zichtbaar in een roze cirkel. De roze cirkel bevat met de lichtroze achtergrond een contrastverhouding van 2.3:1 in plaats van minimaal 3.0:1. Hetzelfde geldt voor het euroteken, dat met de roze cirkel een contrastverhouding heeft van 1.7:1 in plaats van minimaal 3.0:1.

   Zo zijn er binnen de steekproef meer kleurencombinaties gevonden die een te laag contrast hebben.

  • Gevolg:

   Nog niet bekend.

  • Alternatief:

   Nog geen alternatief.

  • Maatregel:

   Wordt aan gewerkt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 12. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

   • Regelhoogte (regelafstand) naar ten minste 1,5 keer de lettergrootte;
   • Afstand tussen alinea's naar ten minste 2 keer de lettergrootte;
   • Letterafstand (spatiëren van letters) naar ten minste 0,12 keer de lettergrootte;
   • Spatiëren van woorden naar ten minste 0,16 keer de lettergrootte. Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze eigenschappen voor tekststijl in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.
  • Oorzaak:

   Binnen het <iframe> element van de nieuwsbrief op pagina https://nscr.nl/contact/nieuwsbrief/?email_id=24 is het niet mogelijk om de tekstafstand-waarden in te stellen zoals voorgesteld in dit succescriterium.

  • Gevolg:

   Nog niet bekend.

  • Alternatief:

   Nog geen alternatief.

  • Maatregel:

   Wordt aan gewerkt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 13. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

   • Sluiten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de aanwijzer hover of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt;
   • Aanwijsbaar: Wanneer een aanwijzer hover aanvullende content kan activeren, dan kan de aanwijzer over de aanvullende content worden bewogen zonder dat deze verdwijnt;
   • Aanhouden: De aanvullende content blijft zichtbaar totdat de oorzaak voor de hover of focus is verwijderd, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is. Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.
  • Oorzaak:

   Op de onderzochte pagina's is een menu aanwezig. Als er met de muis over een menuonderdeel heen wordt gegaan of de focus staat er op, klapt het menu onderdeel uit. Deze content die met hover of focus verschijnt moet volgens dit succescriterium aan drie voorwaarden voldoen. Er wordt nu aan twee voorwaarden voldaan, de content is 'hoverable' en 'persistent'. De content is echter niet 'dismissable'. Dit wil zeggen dat de content niet weggehaald kan worden zonder de muis of focus te verplaatsen. Een oplossing kan zijn om dit mogelijk te maken met de Escape toets.

  • Gevolg:

   Nog niet bekend.

  • Alternatief:

   Nog geen alternatief.

  • Maatregel:

   Wordt aan gewerkt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 14. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Als de website https://nscr.nl/over-nscr/vacatures/ bekeken wordt in een schermresolutie van 1024 bij 768 en ingezoomd is op 200% dan verschijnt rechtsboven een hamburger menu knop. Wanneer je het hamburger menu opent, zie je achter de menu items zoals bijvoorbeeld: "Medewerkers" een grijze pijl dat naar rechts wijst. Met een muisbediening kun je naar het bijbehorende submenu navigeren, maar met het toetsenbord is dat niet mogelijk. Met de toetsenbordbediening word een bezoeker naar de webpagina van "Medewerkers" geleid in plaats van het submenu met de menu item zoals: "Fellows".

  • Gevolg:

   Nog niet bekend.

  • Alternatief:

   Nog geen alternatief.

  • Maatregel:

   Wordt aan gewerkt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 15. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
   • Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);
   • Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.
  • Oorzaak:

   Op de pagina https://nscr.nl/en/het-nscr-in-beeld/ is gebruik gemaakt van de videospeler van YouTube. Deze videospeler voldoet niet aan dit succescriterium omdat deze gebruik maakt van bediening door sneltoetsen. Als de focus in dit iframe staat is de video te pauzeren door op de letter 'K' te drukken. Deze functie werkt ook als de focus op een ander onderdeel in het iframe staat. Dit is niet toegestaan. De oplossing is de embedcode van de YouTube-video aanpassen zodat de bediening met tekentoetsen uitstaat. De eigenschap die toegevoegd moet worden aan de embedcode is 'disablekb=1'.

  • Gevolg:

   Nog niet bekend.

  • Alternatief:

   Nog geen alternatief.

  • Maatregel:

   Wordt aan gewerkt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 16. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   De website heeft geen functionaliteit om herhaalde content (zoals de link naar home, zoekfunctie en het menu) van de webpagina over te slaan en direct naar de hoofdcontent te gaan. Denk aan het toevoegen van skiplinks. De eerste link van de pagina dient een skiplink te zijn naar de hoofdinhoud. Een skiplink hoeft alleen visueel zichtbaar te zijn wanneer deze de focus ontvangt.

  • Gevolg:

   Nog niet bekend.

  • Alternatief:

   Nog geen alternatief.

  • Maatregel:

   Wordt aan gewerkt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 17. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   In de meta-data van de PDF is de titel niet ingesteld. De titel dient een korte beschrijving van de inhoud van het bestand te zijn. Dit komt voor bij de PDF's: https://nscr.nl/app/uploads/2022/05/NSCR-jaarverslag-2021_Infographic.pdf https://nscr.nl/app/uploads/2021/11/NSCR_Annual_2020.pdf

   In de PDF is geen goede documenttitel ingevoerd. Hier wordt gebruik gemaakt van een bestandsnaam, namelijk "157598_Janique Kroese_BNW_V4.indd". Dit biedt geen goede informatie aan een gebruiker over de inhoud van het document. Dit komt voor bij de PDF https://nscr.nl/app/uploads/2022/05/Broken-homes-and-crime_Janique-Kroese.pdf

  • Gevolg:

   Nog niet bekend.

  • Alternatief:

   Nog geen alternatief.

  • Maatregel:

   Wordt aan gewerkt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 18. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Als de website https://nscr.nl/over-nscr/vacatures/ bekeken wordt in een schermresolutie van 1024 bij 768 en ingezoomd is op 200% dan verschijnt rechtsboven een hamburger menu knop. Wanneer je daar naartoe navigeert met het toetsenbord en deze opent is de eerstvolgende focus niet in dit menu maar ergens anders op de pagina.

   De leesvolgorde van de PDF https://nscr.nl/app/uploads/2022/05/NSCR-jaarverslag-2021_Infographic.pdf is niet in de logische volgorde geplaatst, waardoor het voor een bezoeker die afhankelijk is van hulpsoftware niet duidelijk is wat de boodschap van de PDF is.

  • Gevolg:

   Nog niet bekend.

  • Alternatief:

   Nog geen alternatief.

  • Maatregel:

   Wordt aan gewerkt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 19. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op de webpagina https://nscr.nl/contact/nieuwsbrief/?email_id=24 staan meerdere hyperlinks met dezelfde linktekst zoals bijvoorbeeld: "Lees meer". Zodra de bezoeker met voorleessoftware de webpagina bezoekt en scant op aanwezige links, treft de bezoeker meerdere hyperlinks aan die hetzelfde linkdoel bevatten. Een mogelijke oplossing is om het linkdoel een unieke omschrijving te geven. De extra unieke linktekst mag verborgen zijn, als deze maar wel onderdeel blijft van de toegankelijkheidsnaam. Zie bijvoorbeeld ook de hyperlinks "Links" en "BibTeX" op webpagina https://nscr.nl/medewerker/dr-victor-van-der-geest/#publicaties.

   Op pagina https://nscr.nl/medewerker/ zijn onder de kop "Medewerkers" diverse hyperlinks zichtbaar met de letters van het alfabet zoals bijvoorbeeld: "a", "b" en "c" en etc. Wanneer de bezoeker met voorleessoftware de webpagina bezoekt en scant op aanwezige hyperlinks, treft de bezoeker meerdere hyperlinks aan die geen duidelijke linkdoelen bevatten. Een linkdoel moet namelijk duidelijk aangeven waarvoor de hyperlink dient, zodat er geen verwarring ontstaat. Een mogelijke oplossing is om het linkdoel een unieke omschrijving te geven.

   Op pagina https://nscr.nl/medewerker/ zijn onder de kop "Medewerkers" diverse medewerkers zichtbaar. De afbeelding van de medewerker is een in <a> tag geplaatst, en het <a> tag bevat geen linktekst, waardoor het linkdoel niet beschreven wordt. Wanneer de link enkel een afbeelding bevat, kan de alternatieve tekst van de afbeelding als linkdoel dienen. Dit komt bijvoorbeeld ook voor op de webpagina https://nscr.nl/?s=.

   Op pagina https://nscr.nl/thema/cluster-cybercrime/ is onder de kop "Cybercrime" een afbeelding zichtbaar dat als hyperlink fungeert. De hyperlink heeft geen linktekst en daardoor geen linkdoel. Met linktekst wordt de tekst tussen de anchor tags (<a>Linktekst</a>) bedoeld. Een linkdoel moet duidelijk aangeven waarvoor de link dient, zodat er geen verwarring ontstaat. Wanneer de link enkel een afbeelding bevat, kan de alternatieve tekst van de afbeelding als linkdoel dienen.

   Onderaan de webpagina https://nscr.nl/?s= staan er diverse hyperlinks naar de zoekresultaten pagina's. Zodra de bezoeker met voorleessoftware de webpagina bezoekt en scant op aanwezige links, treft de bezoeker meerdere links aan die alleen een cijfer bevatten. Een mogelijke oplossing is om het linkdoel een unieke omschrijving te geven. De extra unieke linktekst mag verborgen zijn, als deze maar wel onderdeel blijft van de toegankelijkheidsnaam. Dit komt bijvoorbeeld ook voor op de webpagina https://nscr.nl/actueel/.

   Op pagina https://nscr.nl/medewerker/dr-victor-van-der-geest/ is achter de kop "Publicaties" een knop zichtbaar waarmee een bezoeker de onderliggende tekst zichtbaar kan maken. Zodra een bezoeker de onderliggende tekst zichtbaar maakt, zijn er bovenaan twee hyperlinks zichtbaar met de namen: "<<" en "<". De namen "<<" en "<" beschrijft niet het linkdoel van de twee hyperlinks.

  • Gevolg:

   Nog niet bekend.

  • Alternatief:

   Nog geen alternatief.

  • Maatregel:

   Wordt aan gewerkt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 20. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Op de website van NSCR is de focus bijna nergens zichtbaar. Dit is van belang voor mensen die het toetsenbord gebruiken om een webpagina te bedienen en die wel het scherm kunnen zien, bijvoorbeeld mensen met een motorische beperking. Zij moeten kunnen zien waar de focus zich op de pagina bevindt.

   In het menu van webpagina https://nscr.nl/ ontvangt de taalkeuzeknop "Nederlands" geen focus zichtbaarheid doordat de hyperlink het attribuut box-shadow="none" bevat.

  • Gevolg:

   Nog niet bekend.

  • Alternatief:

   Nog geen alternatief.

  • Maatregel:

   Wordt aan gewerkt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 21. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Het invoerveld van "E-mailadres" op pagina https://nscr.nl/contact/nieuwsbrief/ is niet gekoppeld aan een <label> element. Hierdoor zullen bezoekers met spraaksoftware de focus niet in het invoerveld kunnen plaatsen. Expliciet associëren kan door gebruik te maken van <label for=””> en <input id=””> attributen.

   Op pagina https://nscr.nl/ is in het navigatie menu een zoekveld aanwezig waarbij een bezoeker een zoekwoord kan invoeren. De label van het zoekveld heeft een Engelstalige benaming, namelijk: "Search for". Doordat het een Nederlandstalige webpagina is kunnen de bezoekers die afhankelijk zijn van spraaksoftware de focus niet in het invoerveld plaatsen.

   Op pagina https://nscr.nl/medewerker/dr-victor-van-der-geest/ is achter de kop "Publicaties" een knop zichtbaar waarmee een bezoeker de onderliggende tekst zichtbaar kan maken. Zodra een bezoeker de onderliggende tekst zichtbaar maakt, zijn er bovenaan twee hyperlinks zichtbaar met de namen: "<<" en "<". Bezoekers die afhankelijk zijn van spraakhulpsoftware kunnen de twee hyperlinks niet bedienen.

  • Gevolg:

   Nog niet bekend.

  • Alternatief:

   Nog geen alternatief.

  • Maatregel:

   Wordt aan gewerkt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 22. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   De webpagina https://nscr.nl/cursus-systematic-video-observation-and-analysis-of-human-conflict/ heeft een Engelstalige tekst terwijl de hoofdtaal van de pagina Nederlands is. Zorg ervoor dat de anderstalige tekst een taalidentificatie krijgt door middel van een lang="" attribuut. Dit komt bijvoorbeeld ook voor bij de kop "Corona measures NSCR" van webpagina https://nscr.nl/corona-measures/ en bij meervoudige teksten van de webpagina's: https://nscr.nl/first-100-days-as-the-new-director-of-the-nscr/ https://nscr.nl/criminaliteitspatronen-van-hackers-bij-website-defacements/.

   Op pagina https://nscr.nl/ is in het navigatie menu een zoekveld aanwezig waarbij een bezoeker een zoekwoord kan invoeren. De label van het zoekveld heeft een Engelstalige benaming, namelijk: "Search for". Doordat het een Nederlandstalige webpagina is zal de hulpsoftware de Engelstalige instructie in het Nederlands oplezen, wat niet verstaanbaar is voor bezoekers die afhankelijk zijn van hulpsoftware. Omdat dit maar 2 woorden bevat wordt dit niet afgekeurd maar het advies is wel om dit aan te passen.

  • Gevolg:

   Nog niet bekend.

  • Alternatief:

   Nog geen alternatief.

  • Maatregel:

   Wordt aan gewerkt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 23. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Op onderstaande pagina komt in de HTML-code een dubbele ID voor met dezelfde waarde. De waarde van een ID-attribuut moet uniek zijn binnen een pagina. Zie de webpagina https://nscr.nl/corona-measures/

   Op bijvoorbeeld de onderstaande webpagina's komt in de HTML-code een onjuist afgesloten element(en) voor. Een HTML-element dient correct genest te worden. Zie de webpagina's: https://nscr.nl/privacyverklaring/ https://nscr.nl/over-nscr/vacatures/ https://nscr.nl/medewerker/.

  • Gevolg:

   Nog niet bekend.

  • Alternatief:

   Nog geen alternatief.

  • Maatregel:

   Wordt aan gewerkt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 24. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Het <iframe> element van de nieuwsbrief op pagina https://nscr.nl/contact/nieuwsbrief/?email_id=24 heeft geen naam. Zorg dat iframes een naam hebben middels een title="" attribuut.

   Op pagina https://nscr.nl/medewerker/dr-victor-van-der-geest/ is achter de kop "Publicaties" een knop zichtbaar waarmee een bezoeker de onderliggende tekst zichtbaar kan maken. De naam van de knop is "Toggle" wat niet beschrijft wat het doel van de knop is. Ook wordt de status van de knop (uitgeklapt of niet) niet duidelijk gemaakt voor gebruikers van hulpapparatuur. Dit wordt meestal opgelost door het toevoegen van een tekstuele uitleg (bijvoorbeeld "(ingeklapt)" en "(uitgeklapt)" die voor reguliere gebruikers onzichtbaar gemaakt is met CSS.). Een andere oplossing die gebruikt mag worden is het aria-expanded attribuut.

   Het <iframe> element van de YouTube video op de webpagina https://nscr.nl/en/het-nscr-in-beeld/ heeft geen naam. Zorg dat <iframe> elementen een naam hebben middels een title="" attribuut.

  • Gevolg:

   Nog niet bekend.

  • Alternatief:

   Nog geen alternatief.

  • Maatregel:

   Wordt aan gewerkt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die NSCR heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209