Verklaring van Omgevingsdienst Achterhoek

Status toegankelijkheid https://www.odachterhoek.nl/

Omgevingsdienst Achterhoek is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 11-08-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Omgevingsdienst Achterhoek streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Omgevingsdienst Achterhoek.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Omgevingsdienst Achterhoek is beschikbaar via de link https://www.odachterhoek.nl/toegankelijkheid/

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Omgevingsdienst Achterhoek gepubliceerde informatie blijkt dat de website Omgevingsdienst Achterhoek gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Omgevingsdienst Achterhoek is gevorderd met de toegankelijkheid van Omgevingsdienst Achterhoek en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 01-09-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Omgevingsdienst Achterhoek .
Functie: bestuurssecretaris / programmamanager.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 11-08-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via communicatie@gelderseomgevingsdiensten.nl

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht m.b.t. toegankelijkheid is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Gelderse Omgevingsdiensten via info@ovij.nl.

Aanvullende informatie van Omgevingsdienst Achterhoek

Onze toegankelijkheidsverklaring is onderbouwd met 2 deelonderzoeken: 
1.    Techniek- & contentonderzoek (Omgevingsdienst Regio Arnhem). 
2.    Contentonderzoek (Omgevingsdienst Achterhoek)

Omdat wij samenwerken met de andere Gelderse Omgevingsdiensten hebben wij allemaal dezelfde websites die technisch hetzelfde in elkaar zitten. Alleen op het gebied van content zijn er verschillen. Er is daarom voor gekozen om 1 website volledig te onderzoeken op techniek en content, en daarnaast de andere websites alleen op content te onderzoeken.
 

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2025.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Omgevingsdienst Achterhoek : voldoet gedeeltelijk

De website Omgevingsdienst Achterhoek is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Omgevingsdienst Achterhoek dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.gelderseomgevingsdiensten.nl/wp-content/uploads/2022/06/Contentonderzoek-www.odachterhoek.nl-WCAG-2.1.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 06-05-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://www.gelderseomgevingsdiensten.nl/wp-content/uploads/2022/06/Onderzoek-www.odregioarnhem.nl-WCAG-2.1-AA-Hercheck.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 27-01-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Omgevingsdienst Achterhoek dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Doordat de PDF niet is voorzien van tags is het voor het onderzoek ook niet mogelijk om de afbeeldingen te kunnen controleren op alternatieve teksten. We adviseren bij het maken van de tags de afbeeldingen gelijk te controleren op alternatieve teksten, om te voorkomen dat er informatieve afbeeldingen zijn zonder tekst alternatief. Ook moet er gekeken worden of alle decoratieve afbeeldingen goed als artifact in de PDF aangegeven zijn, om te voorkomen dat deze onnodig aangekondigd worden aan hulpsoftwaregebruikers. Dit komt voor bij de PDF: https://www.odachterhoek.nl/wp-content/uploads/sites/3/2021/08/Wat-deed-ODA-in-2020-Infographic.pdf https://www.odachterhoek.nl/wp-content/uploads/sites/3/2021/12/ODA-Begroting-2022.pdf https://www.odachterhoek.nl/wp-content/uploads/sites/3/2021/12/ODA-Begroting-2022.pdf https://www.odachterhoek.nl/wp-content/uploads/sites/3/2021/08/Jaarverslag-2020-Omgevingsdienst-Achterhoek.pdf

   Onder de kop "Over ons" op pagina https://www.odachterhoek.nl/ is een afbeelding zichtbaar met een lege alt="" attribuut. Het is nu als decoratieve afbeelding gecodeerd, doordat er een leeg alt-attribuut aan gekoppeld is. De afbeelding draagt essentiële informatie over en die informatie moet door iedereen waargenomen kunnen worden: visueel en/of door middel van hulpsoftware, zoals screenreaders. Geef daarom een alternatieve tekst op zoals bijvoorbeeld: "Onder de Omgevingsdienst Achterhoek vallen de gemeentes Lochem, Zutphen, Doetinchem, en ...".

  • Gevolg:

   De afbeeldingen zijn niet goed leesbaar in een PDF.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Wij werken aan een plan van aanpak om de digitoegankelijkheid van PDF’s te verbeteren.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Wij hebben momenteel niet de capaciteit om op korte termijn alle PDF's digitoegankelijk te maken.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2025
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De volgende PDF's hebben geen tags en daardoor is er voor hulpsoftware (zoals voorleessoftware) geen informatie beschikbaar om de PDF te interpreteren. Omdat tags ontbreken kan de PDF niet verder onderzocht worden op documentstructuur. Let op; bij het oplossen van dit probleem kunnen nieuwe toegankelijkheidsproblemen ontstaan. Dit komt voor bij PDF's: https://www.odachterhoek.nl/wp-content/uploads/sites/3/2021/08/Jaarverslag-2020-Omgevingsdienst-Achterhoek.pdf https://www.odachterhoek.nl/wp-content/uploads/sites/3/2021/12/ODA-Begroting-2021.pdf https://www.odachterhoek.nl/wp-content/uploads/sites/3/2021/12/ODA-Begroting-2022.pdf https://www.odachterhoek.nl/wp-content/uploads/sites/3/2021/08/Wat-deed-ODA-in-2020-Infographic.pdf

   Onder de kop "Milieuklachten" op pagina https://www.odachterhoek.nl/snel-regelen-informatie/milieuklachten/ is de tekst "Wat is een milieuklacht?" opgemaakt als kop maar dit is niet in de code aangegeven. De teksten zijn dik gedrukt gemaakt door middel van het <strong> element. Een kop moet altijd het kop-element hebben, bijvoorbeeld H3. Wanneer deze kop met een kop-element wordt opgemaakt, wordt de structurele informatie die de tekst geeft ook overgedragen aan hulpsoftware.

   Onder de kop "Milieuklachten" op pagina https://www.odachterhoek.nl/snel-regelen-informatie/milieuklachten/ is de tekst "Wat is een milieuklacht?" opgemaakt als kop maar dit is niet in de code aangegeven. De teksten zijn dik gedrukt gemaakt door middel van het <strong> element. Een kop moet altijd het kop-element hebben, bijvoorbeeld H3. Wanneer deze kop met een kop-element wordt opgemaakt, wordt de structurele informatie die de tekst geeft ook overgedragen aan hulpsoftware. Dit komt bijvoorbeeld ook voor op de pagina https://www.odachterhoek.nl/over-ons/ en op de webpagina https://www.werkenbijgo.nl/vacatures/open-sollicitatie/ onder de kop "Wat willen we van jou weten".

   Onder de afbeelding onder de kop "Inhoud van het magazine" op pagina https://www.odachterhoek.nl/nieuws/ondermijning-aanpakken-in-de-achterhoek-terugblik-op-inspirerende-bijeenkomst/ is een hyperlink zichtbaar met de tekst: "Klik hier om het magazine over ondermijning te bekijken.". De hyperlink is volledig met behulp van het <strong> element beschreven, maar dit element is slechts bedoeld om nadruk te geven aan enkele woorden of zinsdelen.

   De invoervelden "Voornaam" en "Achternaam" zijn op pagina https://www.odachterhoek.nl/contactformulier/ niet gegroepeerd met behulp van <fieldset> element. Plaats dit geheel in een <fieldset> element en zet daarbij de kop "Naam" in een <legend> element. Op deze manier is de relatie tussen de kop en de invoervelden op te maken uit de code. Dit is belangrijk voor gebruikers die gebruik maken van hulpsoftware.

   In dit onderzoek is gebleken dat er geen sprake is van logische koppenstructuur. We keuren de kopregel hiërarchie niet af, maar we adviseren om geen kopniveau ’s over te slaan. Zie bijvoorbeeld de webpagina's: https://www.odachterhoek.nl/snel-regelen-informatie/milieuklachten/ en https://www.odachterhoek.nl/kennisbank/.

  • Gevolg:

   De PDF is niet goed leesbaar door hulpsoftware / voor mensen met een visuele beperking.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Wij werken aan een plan van aanpak om de digitoegankelijkheid van PDF’s te verbeteren.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Wij hebben momenteel niet de capaciteit om op korte termijn alle PDF's digitoegankelijk te maken.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2025
 3. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   De volgende pagina’s bevat contentblokken waarvan een deel van de content boven de kop van het contentblok in de leesvolgorde voorkomt. Met content wordt bedoeld een afbeelding met een ingevuld alt-attribuut (alt=”een beschrijving van de afbeelding”), een tekst zoals een datum, een categorie en kernwoord en dergelijke die informatie geven horende onder de beschrijvende kop. Zie bijvoorbeeld onder de kop "Actueel" op pagina’s: https://www.gelderseomgevingsdiensten.nl/ waarvan de datum van het artikel boven de titel van het artikel staat. Dit komt bijvoorbeeld ook voor op pagina's: https://www.odachterhoek.nl/nieuws/ https://www.odachterhoek.nl/nieuws/ondermijning-aanpakken-in-de-achterhoek-terugblik-op-inspirerende-bijeenkomst/.

  • Gevolg:

   De website is niet altijd goed leesbaar door hulpsoftware.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Wij laten dit indien mogelijk aanpassen door onze leverancier.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting:
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2025
 4. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   In de PDF https://www.odachterhoek.nl/wp-content/uploads/sites/3/2021/08/Jaarverslag-2020-Omgevingsdienst-Achterhoek.pdf is onder de kop "Programma 1 - Vergunningverlening" een legenda zichtbaar. De jaartallen van de legenda zijn alleen met kleur kenbaar gemaakt. Geef naast kleur ook een tweede hint zodat de kleuren te onderscheiden zijn voor bijvoorbeeld mensen die kleurenblind zijn.

  • Gevolg:

   De PDF is niet goed leesbaar door hulpsoftware / voor mensen met een visuele beperking.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Wij werken aan een plan van aanpak om de digitoegankelijkheid van PDF’s te verbeteren.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting:
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2025
 5. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   In de PDF https://www.odachterhoek.nl/wp-content/uploads/sites/3/2021/08/Wat-deed-ODA-in-2020-Infographic.pdf bevatten de witachtige letters van de tekst "Asbest" met de paarse achtergrond een contrastverhouding van 2.7:1 in plaats van minimaal 4.5:1. Dit komt bijvoorbeeld ook voor bij de witachtige letters van de tekst: "Zeer zorgwekkende stoffen", waarvan de contrast verhouding met de groene achtergrond 1.9:1 is in plaats van 4.5:1. Zo zijn er meerdere te lage contrastverhoudingen te vinden in deze PDF.

   Onder de kop "Inleiding" van de PDF https://www.odachterhoek.nl/wp-content/uploads/sites/3/2021/12/ODA-Begroting-2022.pdf bevatten de witte koppen in de tabel met de blauwe achtergrond een contrastverhouding van 3.4:1 in plaats van minimaal 4.5:1.

   Onder de kop "Inleiding" van de PDF https://www.odachterhoek.nl/wp-content/uploads/sites/3/2021/12/ODA-Begroting-2022.pdf bevatten de witte koppen in de tabel met de blauwe achtergrond een contrastverhouding van 3.4:1 in plaats van minimaal 4.5:1. Dit komt op meerdere plaatsen voor in dit PDF. Zie ook de tabellen in de PDF https://www.odachterhoek.nl/wp-content/uploads/sites/3/2021/12/ODA-Begroting-2021.pdf en https://www.odachterhoek.nl/wp-content/uploads/sites/3/2021/08/Jaarverslag-2020-Omgevingsdienst-Achterhoek.pdf.

  • Gevolg:

   De website is niet altijd goed leesbaar door mensen met een visuele beperking.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Wij laten dit indien mogelijk aanpassen door onze leverancier.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting:
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2025
 6. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

   • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
   • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Wanneer tekst in een afbeelding staat, kan deze niet worden aangepast aan de wens van bezoekers die een visuele beperking hebben. Plaats informatieve tekst daarom niet in een afbeelding. Zie bijvoorbeeld de afbeelding onder de kop "Toepassingsnormen landbodem " de webpagina https://www.odachterhoek.nl/kennisbank/landelijke-pfas-normen/ en de afbeelding op webpagina https://www.odachterhoek.nl/nieuws/ondermijning-aanpakken-in-de-achterhoek-terugblik-op-inspirerende-bijeenkomst/.

  • Gevolg:

   De PDF is niet goed leesbaar door hulpsoftware / voor mensen met een visuele beperking.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Wij werken aan een plan van aanpak om de digitoegankelijkheid van PDF’s te verbeteren.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Wij hebben momenteel niet de capaciteit om op korte termijn alle PDF's digitoegankelijk te maken.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2025
 7. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Als bijvoorbeeld de website https://www.odachterhoek.nl/ bekeken wordt in een schermresolutie van 1280 bij 1024 en de cookies nog niet zijn geaccepteerd of ingesteld, dan is de kop "Samenwerking in een wereld die verandert" niet meer volledig leesbaar.

   Als bijvoorbeeld de website https://www.odachterhoek.nl/ bekeken wordt in een schermresolutie van 1280 bij 1024 met 400% zoom, en de cookies nog niet zijn geaccepteerd of ingesteld, dan is de introductie van de website niet volledig leesbaar doordat het menu overheen staat.

   Als bijvoorbeeld de website https://www.odachterhoek.nl/ bekeken wordt in een schermresolutie van 1280 bij 1024 met 400% zoom dan verschijnt linksboven in het menu een hamburger menu knop. Zodra een bezoeker het menu opent, de inhoud van het menu is niet volledig leesbaar doordat een deel buiten beeld valt.

   Als bijvoorbeeld de website https://www.odachterhoek.nl/ bekeken wordt in een schermresolutie van 1280 bij 1024 met 400% zoom dan is de knop "Privacy instellingen" in de footer niet meer zichtbaar, en ook nergens meer terug te vinden.

   Als bijvoorbeeld de website https://www.odachterhoek.nl/nieuws/ bekeken wordt in een schermresolutie van 1280 bij 1024 met 400% zoom dan zijn de teksten onder de koppen zoals bijvoorbeeld: "Meerdere waarschuwingen en bekeuringen tijdens controle buitengebied Aalten" of "Omgevingswet opnieuw uitgesteld" niet meer leesbaar.

  • Gevolg:

   De website is op bepaalde schermformaten niet goed leesbaar.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Wij laten dit indien mogelijk aanpassen door onze leverancier.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting:
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2025
 8. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   In de PDF https://www.odachterhoek.nl/wp-content/uploads/sites/3/2021/08/Wat-deed-ODA-in-2020-Infographic.pdf staat boven de tekst: "Geluid, Geur" een blauwe knop in beeld met de "<<" iconen erin. De witte iconen bevatten met de blauwe achtergrond een contrastverhouding van 2.2:1 in plaats van minimaal 3.0:1. Dit geldt ook voor de witte iconen in de blauwe knop met de tekst: "Bekijk hier wat er is gebeurd in 2020.".

   Onder de kop "Vaak bekeken" op pagina https://www.odachterhoek.nl/ bevat de blauwe achtergrond van de iconen met de lichtblauwe achtergrond een contrastverhouding van 2.7:1 in plaats van minimaal 3.0:1.

   Onder de kop "Vaak bekeken" op pagina https://www.odachterhoek.nl/ bevatten de witte iconen met de blauwe achtergrond een contrastverhouding van 2.7:1 in plaats van minimaal 3.0:1.

   In het menu op pagina https://www.odachterhoek.nl/ bevat de groene streep onder de actieve pagina met de witte achtergrond een contrastverhouding van 2.4:1 in plaats van minimaal 3.0:1.

   Onder de kop "Categorie" op pagina https://www.odachterhoek.nl/kennisbank/ bevat de grijze rand van de checkbox met de lichtblauwe achtergrond een contrastverhouding van 2.8:1 in plaats van minimaal 3.0:1.

   Zo zijn er binnen de steekproef meer kleurencombinaties gevonden die een te laag contrast hebben.

  • Gevolg:

   De website is niet altijd goed leesbaar door te lage contrastverhoudingen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Wij laten dit indien mogelijk aanpassen door onze leverancier.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting:
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2025
 9. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   In de meta-data van de PDF is de titel niet ingesteld. De titel dient een korte beschrijving van de inhoud van het bestand te zijn. Dit komt bijvoorbeeld voor bij de PDF op de pagina's: https://www.odachterhoek.nl/wp-content/uploads/sites/3/2021/08/Wat-deed-ODA-in-2020-Infographic.pdf https://www.odachterhoek.nl/wp-content/uploads/sites/3/2021/12/ODA-Begroting-2021.pdf

   In onderstaande PDF's zijn geen goede documenttitels ingevoerd. Hier wordt gebruik gemaakt van een bestandsnaam, namelijk "Microsoft Word - Jaarverslag 2020 AB versie 24-03-2020 Paraaf- DEF" en "Microsoft Word - Begroting 2022 DEF versie AB 30-06-2021". Deze biedt geen goede informatie aan de gebruiker over de inhoud van het document. https://www.odachterhoek.nl/wp-content/uploads/sites/3/2021/12/ODA-Begroting-2022.pdf https://www.odachterhoek.nl/wp-content/uploads/sites/3/2021/08/Jaarverslag-2020-Omgevingsdienst-Achterhoek.pdf

  • Gevolg:

   De PDF is niet goed leesbaar door hulpsoftware / voor mensen met een visuele beperking.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Wij werken aan een plan van aanpak om de digitoegankelijkheid van PDF’s te verbeteren.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Wij hebben momenteel niet de capaciteit om op korte termijn alle PDF's digitoegankelijk te maken.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2025
 10. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   De afbeelding onder de kop "Inhoud van het magazine" op pagina https://www.odachterhoek.nl/nieuws/ondermijning-aanpakken-in-de-achterhoek-terugblik-op-inspirerende-bijeenkomst/ is in een <a> element geplaatst. Doordat de afbeelding geen alternatieve tekst heeft, heeft de hyperlink geen linktekst en daardoor geen linkdoel. Met linktekst wordt de tekst tussen de anchor tags (<a>Linktekst</a>) bedoeld. Een linkdoel moet duidelijk aangeven waarvoor de link dient, zodat er geen verwarring ontstaat. Wanneer de link enkel een afbeelding bevat, kan de alternatieve tekst van de afbeelding als linkdoel dienen.

   Onder de zoekresultaten op webpagina https://www.odachterhoek.nl/kennisbank/ zijn er hyperlinks zichtbaar met de aantal gevonden pagina's van de zoekresultaten waar een bezoeker verder kan zoeken naar het desbetreffende artikel. De hyperlinks hebben alleen als linktest een getal of de teken: ">>", en daardoor geen linkdoel, want het beschrijft niet waar het getal of de teken ">>" voor staat.

   Onder de kop "Ik wil meer weten over…" op pagina https://www.odachterhoek.nl/ staan meerdere links met dezelfde linktekst zoals "Lees meer". Zodra de bezoeker met voorleessoftware de webpagina bezoekt en scant op aanwezige links, treft de bezoeker meerdere links aan die hetzelfde linkdoel bevatten. Een mogelijke oplossing is om het linkdoel een unieke omschrijving te geven. De extra unieke linktekst mag verborgen zijn, als deze maar wel onderdeel blijft van de toegankelijkheidsnaam.

  • Gevolg:

   Het linkdoel / kopdoel is niet altijd duidelijk voor hulpsoftware.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Wij laten dit indien mogelijk aanpassen door onze leverancier.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting:
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2025
 11. SC 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

  • Oorzaak:

   In de footer op pagina https://www.odachterhoek.nl/ wordt er gebruik gemaakt van koppen welke geen duidelijk doel beschrijven van de content die volgt. Teksten zoals bijvoorbeeld 'Snel naar', 'Direct naar', 'Ga naar' beschrijven niet het doel omdat alle links in principe snel naar een andere pagina gaan. Gebruikers met screenreaders gebruiken koppen om de structuur van de pagina te scannen en gemakkelijk content te vinden, daarbij is het belangrijk dat de koppen afdoende beschrijvend zijn, zodat ze weten welke content er volgt.

  • Gevolg:

   Het linkdoel / kopdoel is niet altijd duidelijk voor hulpsoftware.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Wij laten dit indien mogelijk aanpassen door onze leverancier.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting:
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2025
 12. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Onder de kop "Heeft u gevonden wat u zocht?" op bijvoorbeeld de pagina https://www.odachterhoek.nl/contactformulier/ zijn de radiobuttons zijn niet expliciet geassocieerd met een label. Hierdoor zullen bezoekers met spraaksoftware de focus niet in de radiobutton kunnen plaatsen en of een keuze kunnen doorgeven. Expliciet associëren kan door gebruik te maken van <label for=””> en <input id=””> attributen. Dit komt ook op andere pagina's voor.

   Het zoekveld op pagina https://www.odachterhoek.nl/zoeken/?q= is niet gekoppeld aan een label met behulp van for="" en id="" attributen. Hierdoor kunnen bezoekers die afhankelijk zijn van spraaksoftware niet de focus in het invoerveld plaatsen. Dit komt bijvoorbeeld ook voor op webpagina https://www.odachterhoek.nl/kennisbank/.

  • Gevolg:

   De website is niet altijd goed leesbaar door hulpsoftware.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Wij laten dit indien mogelijk aanpassen door onze leverancier.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting:
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2025
 13. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   In de metadata van de PDF is de taal niet ingesteld. De taal hoort ingesteld te worden, zodat hulpsoftware de informatie uit het bestand in de correcte taal kan overdragen aan de bezoeker. Dit komt voor bij PDF's: https://www.odachterhoek.nl/wp-content/uploads/sites/3/2021/12/ODA-Begroting-2022.pdf https://www.odachterhoek.nl/wp-content/uploads/sites/3/2021/12/ODA-Begroting-2021.pdf https://www.odachterhoek.nl/wp-content/uploads/sites/3/2021/08/Jaarverslag-2020-Omgevingsdienst-Achterhoek.pdf

  • Gevolg:

   De PDF is niet goed leesbaar door hulpsoftware / voor mensen met een visuele beperking.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Wij werken aan een plan van aanpak om de digitoegankelijkheid van PDF’s te verbeteren.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Wij hebben momenteel niet de capaciteit om op korte termijn alle PDF's digitoegankelijk te maken.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2025
 14. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Als het formulier op pagina https://www.odachterhoek.nl/contactformulier/ leeg verstuurd wordt, krijg je geen goede foutmelding te zien, alleen een instructie/melding dat bepaalde velden ingevuld dienen te worden en/of verplicht zijn ("Vul dit veld in." / "Dit veld is verplicht"). Dat is niet afdoende, want er wordt niet beschreven dat er iets fout is gegaan. Een mogelijke oplossing is een foutmelding in de vorm van "Het verplichte veld Naam is niet ingevuld", deze melding beschrijft namelijk dat er iets fout is gegaan.

  • Gevolg:

   De website is niet altijd goed leesbaar door hulpsoftware.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Wij laten dit indien mogelijk aanpassen door onze leverancier.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting:
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2025
 15. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op de pagina https://www.odachterhoek.nl zijn de elementen "Accepteren" en "Cookie instellingen" een met Javascript gegenereerde knop. Zorg ervoor dat deze knop de juiste semantische rol heeft zodat deze als zodoende herkend kunnen worden door hulpsoftware. Op dit moment kan het element ook niet met het toetsenbord worden bediend. Let op dat deze knop eventueel ook een zichtbare focusrand nodig heeft wanneer deze problemen opgelost worden.

   De status van het menu knop "Snel regelen & informatie" (uitgeklapt of niet) wordt in het menu van pagina https://www.odachterhoek.nl/ niet duidelijk gemaakt voor gebruikers van hulpapparatuur. Dit wordt meestal opgelost door het toevoegen van een tekstuele uitleg (bijvoorbeeld "(ingeklapt)" en "(uitgeklapt)" die voor reguliere gebruikers onzichtbaar gemaakt is met CSS.). Een andere oplossing die gebruikt mag worden is het aria-expanded attribuut dat op de juiste wijze de status doorgeeft.

   In de cookie-instellingen, dat zichtbaar is boven het menu (als de cookies nog niet zijn geaccepteerd) op pagina https://www.odachterhoek.nl is in de pop-up een accordeon menu knop zichtbaar met de naam: "Noodzakelijke". De naam van de knop "Noodzakelijke" is ook een kop van de onderliggende tekst, maar niet in de code weergegeven met bijvoorbeeld een <h5> element. Dit komt bijvoorbeeld ook voor onder de kop "Veelgestelde vragen over omgevingsdiensten" op de webpagina https://www.odachterhoek.nl/over-ons/.

   In de cookie-instellingen, dat zichtbaar is boven het menu (als de cookies nog niet zijn geaccepteerd) op pagina https://www.odachterhoek.nl/ is in de pop-up een sluitknop zichtbaar. De sluitknop bevat geen naam doordat de tekst met behulp van display="none" attribuut verborgen wordt voor de hulpsoftware.

   Onder de kop "Meer informatie" op pagina https://www.odachterhoek.nl/privacy/ is een naamloze accordeon menu knop zichtbaar. Geef de knop een naam, of verwijder de knop indien het niet gebruikt wordt.

  • Gevolg:

   De website is niet altijd goed leesbaar door hulpsoftware.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Wij laten dit indien mogelijk aanpassen door onze leverancier.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting:
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2025

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

Omgevingsdienst Achterhoek geeft aan nog niet aan alle eisen uit het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid te voldoen, omdat de te verwachten voordelen van toepassing van een of meerdere eisen uit de standaard niet in verhouding staan tot de organisatorische of financiële moeite die dat kost. Onder het kopje afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard wordt dit door Omgevingsdienst Achterhoek nader toegelicht. Zoek op 'De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last'.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209