Verklaring van Accommodatiehuur gemeente Oisterwijk

Status toegankelijkheid https://oisterwijk.accommodatiehuur.nl/

Gemeente Oisterwijk is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 28-11-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Oisterwijk streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Accommodatiehuur gemeente Oisterwijk.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Oisterwijk is beschikbaar via de link https://www.oisterwijk.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Oisterwijk gepubliceerde informatie blijkt dat de website Accommodatiehuur gemeente Oisterwijk gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Oisterwijk is gevorderd met de toegankelijkheid van Accommodatiehuur gemeente Oisterwijk en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 17-11-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Oisterwijk .
Functie: Wethouder.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 28-11-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via redactiewebsite@oisterwijk.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Gemeente Oisterwijk

Voor deze website is zowel een technische als een contentaudit gedaan. Bij elk criterium is benoemd uit welke audit de bevindingen komen.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-07-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Accommodatiehuur gemeente Oisterwijk : voldoet gedeeltelijk

De website Accommodatiehuur gemeente Oisterwijk is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Oisterwijk dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.oisterwijk.nl/fileadmin/files/oisterwijk/actueel/auditrapporten_toegankelijkheid/2022/20211015_Rapport_digitale_toegankelijkheid_Accommodatiehuur_algemeen_WCAG2.1AA_v2.0_DEF.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 15-10-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: de leverancier
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://toegankelijkheidsrapport.swink.nl/oisterwijk.accomodatiehuur.nl/
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 01-11-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Oisterwijk dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Contentaudit: Er is een aantal problemen met dit criterium, onder andere: er is een kaart waarin verschillende locaties van de gemeente Oisterwijk worden getoond. De informatie is bedoeld voor navigatiedoeleinden en moet op een toegankelijke manier worden getoond. Daarnaast staan op de pagina niet alle locaties die zijn aangegeven in de kaart in tekst. Op pagina oisterwijk.accommodatiehuur.nl/404 staat een afbeelding van een geometrische vorm. Deze vorm heeft als alt-tekst "404". Dit beschrijft de afbeelding niet. Omdat de afbeelding decoratief is, heeft deze geen tekstalternatief nodig. Er zijn meerdere problemen met de pdf. De beschrijving van het logo is niet goed en er is een decoratieve lijn niet aangemerkt als artefact. Bevindingen die mogelijk technisch van aard zijn: Er is een aantal knoppen en iconen waarvoor geen tekstalternatief beschikbaar is of waar de alternatieve tekst niet juist is. Deze elementen brengen wel visuele informatie over maar zijn niet te begrijpen door hulpsoftware.

  • Gevolg:

   Iconen en knoppen die visuele informatie overbrengen zijn niet te begrijpen voor bezoekers die het scherm niet (goed) kunnen zien.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier. De problemen met de pdf worden opgelost door de redactie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 2. SC 1.2.1 - Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor media met vooraf opgenomen louter-geluid en vooraf opgenomen louter-videobeeld is het volgende waar, behalve als de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld:

   • Vooraf opgenomen louter-geluid: Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media dat equivalente informatie geeft voor vooraf opgenomen louter-geluid content.

   • Vooraf opgenomen louter-videobeeld: Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of een geluidsspoor dat equivalente informatie geeft voor vooraf opgenomen louter-videobeeld content.

  • Oorzaak:

   Contentaudit: Wanneer bezoekers op pagina oisterwijk.accommodatiehuur.nl/bookings de knop 'Help' activeren verschijnt een venster in beeld. In dit venster staat een video waarin wordt getoond hoe je een reservering maakt. De informatie in de video is niet beschikbaar voor bezoeker die het scherm niet (goed) kunnen zien. Zorg er daarom voor dat er een alternatief is voor deze video, bijvoorbeeld door audio toe te voegen of tekst te gebruiken.

  • Gevolg:

   De video is niet te begrijpen door bezoekers die het scherm niet (goed) kunnen zien.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 3. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Technische audit: Er wordt nog geen gebruik gemaakt van zogenaamde area's. Hiermee is niet voldaan aan ARIA11 - "Using ARIA landmarks to identify regions of a page" en ARIA12 - "Using role=heading to identify headings". De applicatie geeft belangrijke zaken die gehighlight moeten worden aan met ≤strong> tags. Bovendien wordt CSS gebruikt om tekst te stylen. Contentaudit: Op meerdere pagina’s zijn koppen met het strong-element opgemaakt. Het strong-element mag alleen worden gebruikt op woorden of korte zinnen die je met nadruk zou voorlezen. De koppen moeten worden opgemaakt met een kop-element. Op meerdere pagina’s staat een genummerde opsomming. Deze opsomming is niet als lijst opgemaakt. Hierdoor wordt deze opsomming niet als een lijst gezien door hulpsoftware. Zorg ervoor dat de opsomming wordt opgemaakt als een geordende lijst (ol-element), hierbij moet elke lijstitem in een eigen li-element staan. Er zijn meerdere problemen met de opmaak van de pdf (koppen, lijsten). Bevindingen die mogelijk technisch van aard zijn: Het overzicht van wanneer een zaal beschikbaar is op pagina oisterwijk.accommodatiehuur.nl/bookings is verborgen voor hulpsoftware door het gebruik van aria-hidden. Hierdoor is deze informatie niet beschikbaar voor verschillende bezoekers, bijvoorbeeld mensen die een screenreader gebruiken. De links 'Inloggen' en 'Registreren' in de navigatiebalk van iedere pagina zijn opgemaakt met het strong-element. Het strong-element geeft nadruk of belang aan een woord of korte zin en mag daarom niet puur voor opmaak gebruikt worden. Hulpsoftware krijgt niet de juiste informatie over de tekst. Het beschikbaarheidsoverzicht is niet beschikbaar voor mensen met een screenreader.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware kan niet overbrengen wat visueel wel duidelijk is.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier. De redactie zorgt voor juiste koppen en een toegankelijke pdf.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 4. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Contentaudit: Deze bevinding is mogelijk technisch van aard:
Het beschikbaarheidsoverzicht op pagina oisterwijk.accommodatiehuur.nl/bookings is zo opgemaakt dat content niet in de juiste volgorde staat voor hulpsoftware. Zo staan in de code eerst alle data en zaalnamen, daarna komen pas de tijden en de beschikbaarheid van de zalen. Dit zorgt ervoor dat gebruikers van screenreaders niet de juiste informatie krijgen (het overzicht is overigens niet beschikbaar voor hulpsoftware, zie succescriterium 1.3.1). Zorg ervoor dat content in de juiste volgorde wordt aangeboden zodat screenreadergebruikers dezelfde informatie krijgen als bezoekers die het scherm wel kunnen zien.
Dit komt ook voor op andere pagina's.

  • Gevolg:

   Gebruikers van screenreaders krijgen niet de juiste informatie.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 5. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Contentaudit: In het overzicht op pagina oisterwijk.accommodatiehuur.nl/bookings wordt met alleen kleur aangegeven wanneer een zaal vrij, bezet of niet beschikbaar is. Zorg ervoor dat deze informatie wordt overgebracht op een manier die niet alleen afhankelijk is van kleur. Dit probleem komt voor op meerdere pagina's.

  • Gevolg:

   Voor bezoekers met een vorm van kleurenblindheid is moeilijk waar te nemen wat de status van de zaal is.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 6. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Contentaudit: Op meerdere pagina’s is het contrast van de tekst op de achtergrond te laag. Enkele voorbeelden: Op pagina oisterwijk.accommodatiehuur.nl/ staan witte teksten op een groene achtergrond (HEX#45AC34), bijvoorbeeld de tekst 'Bekijk zaal'. Het contrast van deze tekst op de achtergrond is te laag. De contrastverhouding is hier 2.9:1 waar dat minimaal 4.5:1 moet zijn. Op pagina oisterwijk.accommodatiehuur.nl/bookings/court/2 staat grijze tekst (HEX#757575) op een blauwe achtergrond (HEX#E7F3FF). Deze tekst heeft een te laag contrast. De contrastverhouding is hier 4:1, waar dat minimaal 4.5:1 moet zijn.

  • Gevolg:

   Een te laag contrast is problematisch voor mensen die slechtziend zijn.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 7. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Contentaudit: Bevindingen die mogelijk technisch van aard zijn: Op een aantal plekken heeft de focusrand een te laag contrast. Enkele voorbeelden: Bevindingen: Op pagina oisterwijk.accommodatiehuur.nl/ staan witte teksten op een groene achtergrond (HEX#45AC34), bijvoorbeeld de tekst 'Bekijk zaal'. Het contrast van deze tekst op de achtergrond is te laag. De contrastverhouding is hier 2.9:1 waar dat minimaal 4.5:1 moet zijn. Op pagina oisterwijk.accommodatiehuur.nl/bookings/court/2 staat grijze tekst (HEX#757575) op een blauwe achtergrond (HEX#E7F3FF). Deze tekst heeft een te laag contrast. De contrastverhouding is hier 4:1, waar dat minimaal 4.5:1 moet zijn.

  • Gevolg:

   Een te laag contrast is problematisch voor mensen die slechtziend zijn.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 8. SC 2.2.1 - Timing aanpasbaar [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: De gebruiker kan de tijdslimiet uitzetten voordat die wordt bereikt; of
   • Aanpassen: De gebruiker mag de tijdslimiet aanpassen voordat deze is verstreken over een bereik van ten minste tien keer de standaardinstelling; of
   • Verlengen: De gebruiker wordt gewaarschuwd voor de tijd afloopt en krijgt ten minste 20 seconden om de tijdslimiet met een eenvoudige handeling te verlengen (bijvoorbeeld, ""druk op de spatiebalk""), en de gebruiker mag de tijdslimiet ten minste tien keer verlengen; of
   • Real-time uitzondering: De tijdslimiet is onderdeel van een realtime gebeurtenis (een veiling bijvoorbeeld) en er is geen alternatief voor de tijdslimiet mogelijk; of
   • Essentiële uitzondering: De tijdslimiet is essentieel en verlenging zou de activiteit ongeldig maken; of
   • 20 uur uitzondering: De tijdslimiet is langer dan 20 uur.
  • Oorzaak:

   Technische audit: De sessie voor de gebruiker is standaard 12 uur geldig. Deze geldigheid wordt telkens aangepast als een gebruiker een actie uitvoert in de applicatie. De gebruiker heeft zelf geen andere invloed dan bovenstaand om de sessie duur aan te passen. (referentie: handmatige_analyse).

  • Gevolg:

   Gebruikers kunnen duur van sessie niet zelf bepalen.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 9. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   Technische audit: Er is op dit moment geen skip navigation link.

  • Gevolg:

   Gebruikers met hulpsoftware kunnen blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald niet omzeilen.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 10. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Contentaudit: De paginatitel van elke pagina op de website is 'Reserveringssysteem - Accommodatiehuur.nl'. Elke pagina heeft een unieke paginatitel nodig die het hoofdonderwerp omschrijft. Dit helpt verschillende bezoekers begrijpen wat het hoofdonderwerp op de pagina is en het terugvinden van de juiste pagina als meerdere tabs openstaan in een browser. Los dit op door alle pagina's een eigen paginatitel te geven. De PDF 'Algemene voorwaarden' (gedownload vanaf pagina oisterwijk.accommodatiehuur.nl/content/reserveringsvoorwaarden) heeft geen documenttitel.

  • Gevolg:

   Voor bezoekers is het verwarrend als pagina’s dezelfde naam hebben.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 11. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Contentaudit: Op pagina oisterwijk.accommodatiehuur.nl/ komen links voor die naar verschillende pagina's verwijzen maar dezelfde linktekst hebben, het gaat hier om de links 'Beschikbaarheid' en 'Bekijk zaal'. Er is wel geprobeerd om deze links een uitgebreide toegankelijke naam te geven met het title-attribuut. Echter, dit attribuut is niet geschikt om elementen een toegankelijke naam te geven omdat het niet (goed) wordt ondersteund door alle browsers en hulpsoftware. Dit probleem komt ook voor op andere pagina’s.

  • Gevolg:

   Bezoekers die het scherm niet kunnen zien kunnen niet weten dat deze links naar verschillende pagina's verwijzen.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 12. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Contentaudit: Deze bevinding is mogelijk technisch van aard:
Op pagina oisterwijk.accommodatiehuur.nl/ staat het logo van de Gemeente Oisterwijk. Dit logo dient ook als link en heeft een toegankelijke naam gekregen via de alternatieve tekst van de afbeelding. Doordat de alternatieve tekst van het logo niet klopt (zie ook succescriterium 1.1.1) komt de toegankelijke naam van de link ook niet overeen met de tekst in het logo.
Op pagina oisterwijk.accommodatiehuur.nl/auth/register staat een keuzelijst met het visuele label 'land*'. Deze toegankelijke naam van deze keuzelijst is 'COUNTRYPICKER'. Doordat de toegankelijke naam en het visuele label niet overeenkomen kan deze keuzelijst moeilijk te bedienen zijn voor bezoekers die gebruikmaken van spraakbediening.
Wanneer bezoekers zijn ingelogd staat een uitklapbare knop boven elke pagina, deze knop is gelabeld met de naam van de persoon die is ingelogd. De toegankelijke naam en het visuele label van deze knop komen niet overeen, de toegankelijke naam van deze knop is namelijk 'dropdownMenu'.

  • Gevolg:

   Bezoekers die gebruikmaken van spraakbediening kunnen een link niet (goed) bedienen als visuele teksten niet in de toegankelijke naam staan.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 13. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   Contentaudit: Op pagina oisterwijk.accommodatiehuur.nl/ staan twee knoppen met de toegankelijke namen 'location map button' en 'location list button'. Deze toegankelijke namen zijn in het Engels terwijl de content op de pagina in het Nederlands is. Ook is er geen taalwissel op deze knoppen aangegeven. Als bezoekers inzoomen op de pagina verdwijnt het navigatiemenu achter een knop. Deze knop heeft als toegankelijke naam ook een Engelse tekst. Elementen met een Engelse toegankelijke naam komen ook voor op andere pagina's, bijvoorbeeld op oisterwijk.accommodatiehuur.nl/auth/register.

  • Gevolg:

   Bezoekers die gebruikmaken van hulpsoftware kunnen moeite hebben met het bedienen van deze knoppen.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 14. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Contentaudit: Wanneer beide of één veld(en) op pagina oisterwijk.accommodatiehuur.nl/auth niet wordt ingevuld bij verzenden van het formulier verschijnt de foutmelding 'Je moet je e-mailadres en wachtwoord invullen om in te loggen.'. Dit is geen echte foutmelding, eerder een suggestie hoe bezoekers de fout kunnen oplossen.

  • Gevolg:

   De foutmelding is niet duidelijk, bijvoorbeeld voor bezoekers met bepaalde cognitieve beperkingen of die het scherm niet kunnen zien.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 15. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:

   Contentaudit: Op pagina oisterwijk.accommodatiehuur.nl/auth/register staat bij verplichte velden een * (asterisk). Nergens op de staat in tekst aangeven wat de * betekent. Zorg dat er op de pagina wordt aangeven wat een * bij een veld betekent. Ook moet het *-icoon een alternatieve tekst hebben voor bezoekers die het scherm niet (goed) kunnen zien, zie succescriterium 1.1.1. Deze bevinding is mogelijk technisch van aard:
Bij stap 3 van het reserveringsproces op pagina oisterwijk.accommodatiehuur.nl/book staan twee invoervelden. Deze invoervelden hebben alleen een placeholdertekst als label, die verdwijnt wanneer bezoekers iets typen in het veld. Voor bezoekers met bepaalde cognitieve beperkingen is het nodig dat invoervelden labels hebben die blijven staan, ook als zij iets in het veld typen. Geef deze invoervelden daarom visuele labels die bij het veld staan.

  • Gevolg:

   Aan bezoekers wordt niet uitgelegd wat de asterisk betekent. Ook kan het verwarring geven als labels bij invoervelden verdwijnen.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 16. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Technische audit: Er zijn 2 buttons met een parsing error.

  • Gevolg:

   Parsefouten kunnen problemen veroorzaken bij het gebruiken van hulpsoftware.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 17. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Technische audit: 2 buttons hebben geen naam, de andere elementen zijn juist geïmplementeerd. Contentaudit: Deze bevinding is mogelijk technisch van aard:
Op pagina oisterwijk.accommodatiehuur.nl/content/contact staat een iframe-element zonder toegankelijke naam. Gebruik het title-attribuut om deze iframe een goed beschrijvende toegankelijke naam te geven. Deze bevinding is mogelijk technisch van aard:
Op pagina oisterwijk.accommodatiehuur.nl/location/sporthal-stokeind staan twee knoppen waarmee bezoekers de weergave van het zalenoverzicht kunnen aanpassen. Deze knoppen hebben geen toegankelijke naam. Dit komt doordat de iconen waarmee de knoppen zijn gelabeld geen tekstalternatief hebben en verborgen zijn voor hulpsoftware met aria-hidden.

  • Gevolg:

   Onvoldoende informatie beschikbaar voor hulpsoftware.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Oisterwijk heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209