Verklaring van Corporate Website NIOZ

Status toegankelijkheid https://nioz.nl/

NIOZ is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 24-08-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

NIOZ streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Corporate Website NIOZ.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van NIOZ is beschikbaar via de link https://www.nioz.nl/en/about/accessibility/

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door NIOZ gepubliceerde informatie blijkt dat de website Corporate Website NIOZ gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver NIOZ is gevorderd met de toegankelijkheid van Corporate Website NIOZ en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 19-08-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van NIOZ .
Functie: Webmaster.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 24-08-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via communication@nioz.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van NIOZ

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Corporate Website NIOZ : voldoet gedeeltelijk

De website Corporate Website NIOZ is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens NIOZ dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.nioz.nl/download_file/15520/0
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 29-07-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart NIOZ dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op alle pagina's worden de "A" letters in de "change font size" knoppen gebruikt als icoon in plaats van een letter. Echter dit icoon heeft geen goed tekst alternatief waardoor het doel van deze knoppen onduidelijk is. Een title attribuut is onvoldoende in dit geval en de waarde binnen het title attribuut helpt niet aangezien het niet duidelijk maakt of de font size groter of kleiner gemaakt wordt door deze specifieke knop. Dit komt op elke pagina voor zoals bijvoorbeeld: https://www.nioz.nl/en

   Hetzelfde geld ook voor de knop om de zoekbalk te openen en het "scroll to top" icoon onder aan de pagina. Dit komt op elke pagina voor zoals bijvoorbeeld: https://www.nioz.nl/en

   De iconen bij de "read more" links bij de "featured news" items op de volgende pagina hebben geen tekst alternatief waardoor het doel van deze links onduidelijk is: https://www.nioz.nl/en

   Het home icoon in het kruimelpad heeft geen tekst alternatief en hierdoor is het doel van deze link ook niet duidelijk. Dit komt voor op elke pagina met een kruimelpad zoals bijvoorbeeld: https://www.nioz.nl/en/contact

  • Gevolg:

   Gebruikers die geen toegang hebben tot niet-tekstuele content zijn niet in staat de navigatie en leeshulpen van de website te benutten.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Het NIOZ kijkt naar de mogelijkheden om de niet-tekstuele elementen allen van een alternatieve tekstvariant te voorzien.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 2. SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Op de volgende pagina komen videos voor zonder ondertitels of met alleen automatisch gegenereerde ondertitels. Automatisch gegenereerde ondertitels zijn nog niet van goed genoege kwaliteit dat ze worden goedgekeurd voor dit SC: https://www.nioz.nl/en/research/expertise/sea-level-centre/media/videos

  • Gevolg:

   Gebruikers die geen toegang hebben tot auditieve of visuele elementen zijn niet in staat alle media op de website te consumeren.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Bij een volledige update van de content van de website zal bij video's gekeken worden naar de mogelijkheid om adequate ondertitelingen toe te voegen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 3. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Op de volgende pagina's komt video voor met belangrijke informatie dat in beeld komt te staan. Bijvoorbeeld namen en functies van personen of logo's of tekst aan het begin of einde van de video. Dergelijke informatie moet ook gecommuniceerd worden met auditieve beschrijvingen: https://www.nioz.nl/en/research/expertise/sea-level-centre/media/videos https://www.nioz.nl/en/about/cos/movement-connectivity/shorebird-tracking/tracking-global-movements/a-call-for-cooperation-saving-the-places-migratory-birds-call-home

  • Gevolg:

   Gebruikers die geen toegang hebben tot auditieve of visuele elementen hebben geen toegang tot belangrijke informatie op de webpagina's.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Bij de volgende grote redactieslag zal aandacht worden gegeven aan het zorg dragen voor het in tekst vatten van de belangrijkste gegevens op de pagina.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 4. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   Op de volgende pagina's komt video voor met belangrijke informatie dat in beeld komt te staan. Bijvoorbeeld namen en functies van personen of logo's of tekst aan het begin of einde van de video. Dergelijke informatie moet ook gecommuniceerd worden met auditieve beschrijvingen: https://www.nioz.nl/en/research/expertise/sea-level-centre/media/videos https://www.nioz.nl/en/about/cos/movement-connectivity/shorebird-tracking/tracking-global-movements/a-call-for-cooperation-saving-the-places-migratory-birds-call-home

  • Gevolg:

   Gebruikers die geen toegang hebben tot auditieve of visuele elementen hebben geen toegang tot belangrijke informatie op de webpagina's.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Bij de volgende grote redactieslag zal aandacht worden gegeven aan het zorg dragen voor het in tekst vatten van de belangrijkste gegevens op de pagina.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 5. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op de volgende pagina's komen PDF's voor zonder tags/codes. Hierdoor zijn deze PDF niet te gebruiken door hulpsoftware. Een groot gedeelte van de toegankelijkheid issues kan niet getest worden zonder tags/codes en dat betekent dat na het toevoegen van tags/codes er ook een groot aantal toegankelijkheid issues duidelijk worden: https://www.nioz.nl/en/education/marine-msc-courses-in-the-netherlands https://www.nioz.nl/download_file/4045/0

   De labels van de filter radio buttons binnen het zoekformulier zijn niet expliciet geassocieerd met de radio buttons zelf (slechts impliciet door de elementen in elkaar te plaatsen. Daarnaast is er ook geen associatie tussen de caption "Filters:" en de filters. Bijvoorbeeld met een fieldset en legend element. Dit komt op elke pagina voor zoals bijvoorbeeld: https://www.nioz.nl/en

   De kop "RESEARCH FROM DELTA TO DEEP SEA" op de volgende pagina is niet aangegeven als kop met een header element: https://www.nioz.nl/en

   De kop "BirdEyes; new research centre moved into former Friesland Bank building" op de volgende pagina is niet aangegeven als kop met een header element: https://www.nioz.nl/en

   De links onder de kop "Centres of Expertise" op de volgende pagina hebben geen aangegeven relatie met hun beschrijvingen er onder. Meestal wordt dit gedaan met een header element. Zie bijvoobeeld de tekst "Wadden & Delta Centre": https://www.nioz.nl/en

   Sommige koppen op de volgende pagina's zijn aangegeven met het strong element in plaats van of naast het gebruik van header elementen. Het strong element mag niet gebruikt worden voor de vormgeving van koppen aangezien het een specifieke semantische betekenis heeft: https://www.nioz.nl/en/contact (bijvoorbeeld "NIOZ Texel") https://www.nioz.nl/en/privacy (bijvoorbeeld "Personal information collection")

   Op de volgende pagina is het strong element gebruikt om de vormgeving van een volledige paragraaf (boven de video's) aan te passen. Het strong element mag niet gebruikt worden voor de vormgeving van tekst aangezien het een specifieke semantische betekenis heeft: https://www.nioz.nl/en/research/expertise/sea-level-centre/media/videos

   Op de volgende pagina is sommige tekst aangegeven met een i (italic) element. Dit element heeft een specifieke semantische betekenis die hier niet op de plaats is. Gebruik CSS om puur de vormgeving van teksten aan te passen in plaats van HTML elementen. Als dit bedoelt zijn als koppen, gebruik dan heading elementen: https://www.nioz.nl/en/contact

   Op de volgende pagina is gebruik gemaakt van een header element (zie bijvoorbeeld de tekst "Exploring steric sea-level change") zonder dat het hier gaat om headers van een pagina. Gebruik hier in plaats van kop elementen: https://www.nioz.nl/en/about/cos/movement-connectivity/shorebird-tracking/tracking-global-movements/a-call-for-cooperation-saving-the-places-migratory-birds-call-home

   De kop "NIOZ Repository " op de volgende pagina is niet aangegeven met een heading element: https://www.nioz.nl/en/research/publications

   De lijst onder de "terms of use" kop op de volgende pagina is niet aangegeven als een lijst met een lijst element: https://www.nioz.nl/en/research/publications

   Bovenstaande type problemen komen op meer pagina's voor.

  • Gevolg:

   Door niet op alle plekken (door software leesbare) tags en codes op een structurele manier toe te passen is de website niet volledig toegankelijk voor gebruikers die afhankelijk zijn van dit type software om toegang te krijgen tot de content.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Deels zal er door de redactie strenger worden toegezien op het correct gebruiken van web-elementen zoals titelvelden, etc. . Anderzijds zal er gekeken worden naar de technische mogelijkheden om onderliggende bestanden de juiste tags/codes mee te geven.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 6. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   De afbeeldingen op de volgende pagina staan niet alleen visueel maar ook in de DOM volgorde boven de koppen. Dit is niet de juiste betekenisvolle volgorde. Als de pagina van boven naar onderen voorgelezen zou worden dan zouden de afbeeldingen geassocieerd zijn met de koppen er boven (en dus de koppen van het vorige artikel): https://www.nioz.nl/en/research/dataportal

  • Gevolg:

   Door de afbeeldingen niet duidelijk te linken aan de juiste content kan er verwarring optreden omtrent welke afbeelding bij welk item hoort.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er wordt specifiek naar de pagina gekeken op de website waar deze afwijking is geconstateerd en naar een oplossing gezocht.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 7. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Op de volgende pagina's komen links voor binnen lopende tekst. Deze links moeten in zo een geval te herkennen zijn als link aan meer dan alleen kleur alleen. Geef deze links bijvoorbeeld een onderstreping: https://www.nioz.nl/en/research/expertise/sea-level-centre/media/videos

  • Gevolg:

   Door hyperlinks niet op de gangbare manier weer te geven vermindert de zichtbaarheid van deze links.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Bij de volgende grote redactieslag worden de teksten op de pagina gecontroleerd op hoe links zijn vormgegeven.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 8. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Sommige teksten op de website hebben een te laag contrast. Zoals bijvoorbeeld:

   De witte op oranje teksten bovenaan elke pagina en onderaan elke pagina op de submit knop (2.1:1).

   De grijs op donkerblauwe placeholder tekst in het zoekfomulier op elke pagina (1.7:1)

   De grijs op witte "email adress" placeholder tekst in het newsletters aanmeld formulier op elke pagina (1.7:1)

   De grijs op witte placeholders teksten in het formulier op de volgende pagina (1.6:1): https://www.nioz.nl/national-marine-facilities/research-vessels/rv-stern

   De oranje op grijze tekst van gekozen tabblad interface componenten op bijvoorbeeld de volgende pagina: https://www.nioz.nl/en/contact

  • Gevolg:

   Te weinig contrast tussen tekst en achtergrond kan elementen onleesbaar maken voor de gebruiker.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De genoemde elementen moeten met de designer van de website besproken worden en er moet naar alternatieven gezocht worden. Dit zal bij de volgende herziening van de website meegenomen worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 9. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
   • Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);
   • Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.
  • Oorzaak:

   Op de volgende pagina's is gebruik gemaakt van de videospeler van YouTube. Deze videospeler voldoet niet aan dit succescriterium omdat deze gebruik maakt van bediening door sneltoetsen. Als de focus in dit iframe staat is de video te pauzeren door op de letter 'K' te drukken. Deze functie werkt ook als de focus op een ander onderdeel in het iframe staat. Dit is niet toegestaan. De oplossing is de embedcode van de YouTube-video aanpassen zodat de bediening met tekentoetsen uit staat. De eigenschap die toegevoegd moet worden aan de embedcode is 'disablekb=1'.:

   https://www.nioz.nl/en/research/expertise/sea-level-centre/media/videos https://www.nioz.nl/en/about/cos/movement-connectivity/shorebird-tracking/tracking-global-movements/a-call-for-cooperation-saving-the-places-migratory-birds-call-home

   Zie de volgende pagina voor meer informatie: https://developers.google.com/youtube/player_parameters#disablekb

  • Gevolg:

   Door niet-uitzetbare sneltoetsen op pagina's te hebben kan de toegankelijkheid van de gebruiker gehinderd worden.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Bij de volgende grote redactieslag zal bij alle embedded YouTube video's in de code worden opgenomen dat de sneltoetsen uitgezet zijn.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 10. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   Er zijn geen skiplinks aanwezig op de website om herhalende content (zoals het hoofdmenu en het logo) over te slaan. Dit komt op elke pagina voor zoals bijvoorbeeld: https://www.nioz.nl/en

  • Gevolg:

   Voor gebruikers die afhankelijk zijn van skiplinks is de website van het NIOZ momenteel niet gebruiksvriendelijk door de (onnodig) herhalende content.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er wordt contact opgenomen met de bouwers van de website om dit issue te verhelpen tijdens de volgende grote verbeterslag van de website.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 11. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Op de volgende pagina komt een PDF voor zonder ingevulde title (er is gekeken naar de downloadbare PDF als alternatief voor de embeded PDF die sowieso ontoegankelijk is): https://www.nioz.nl/en/education/marine-msc-courses-in-the-netherlands

   Op de volgende pagina komt een PDF voor met een ingevulde title die een bestandsnaam is. Namelijk "Microsoft Word - Newsletter_Spoonbill_Migration_Research_2019.docx": https://www.nioz.nl/download_file/4045/0

  • Gevolg:

   Onduidelijke titels van aan pagina's gehangen bestanden zorgen mogelijk voor verwarring bij gebruikers die daar afhankelijk van zijn.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Bij de volgende grote redactieslag worden alle aan pagina's gehangen documenten gecontroleerd op heldere titels.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 12. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Binnen de tabblad interface op bijvoorbeeld de volgende pagina is de focus volgorde onlogisch. Als een tabblad geopend wordt dan moet het eerst volgende item wat focus ontvangt de content zijn waar zojuist voor gekozen is in plaats van de tabbladen die daar nog rechts van staan: https://www.nioz.nl/en/contact

  • Gevolg:

   Een onduidelijke volgorde van focusbare componenten kan verwarrend werken voor de gebruiker.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aan de hand van het voorbeeld dat uit het onderzoek is gekomen zullen we bij de volgende grote redactieslag de juiste mate van focus toepassen op de juiste plek.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 13. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   De toetsenbord focus is niet zichtbaar op de website.

  • Gevolg:

   Gebruikers die afhankelijk zijn van toetsenbordfocus kunnen deze op de huidige versie van de website niet vinden.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er zal aan de bouwers van de website worden gevraagd deze feature toe te voegen bij de volgende grote update van de website.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 14. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Op de volgende pagina komt een PDF voor waarbij de taal niet is aangegeven als Engels. (er is gekeken naar de downloadbare PDF als alternatief voor de embeded PDF die sowieso ontoegankelijk is): https://www.nioz.nl/en/education/marine-msc-courses-in-the-netherlands

  • Gevolg:

   Door een document te hebben waar de taal niet door software vastgesteld kan worden is het niet mogelijk om deze automatisch te vertalen of op andere manieren te verwerken.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Bij de volgende grote redactieslag zullen de aan pagina's hangende documenten gecontroleerd worden op taalinstellingen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 15. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Als een formulier niet juist verstuurd wordt, terwijl de foutmelding alleen door de browser wordt overgebracht, doordat het required attribuut of type=”email” (of andere HTML5 waarde) is gebruikt, keuren we het af. De foutmelding wordt niet correct doorgegeven aan hulpsoftware. Minstens is er nog een gewone tekstuele foutmelding nodig om te borgen dat een blinde bezoekers in ieder geval weet waarom het formulier niet verstuurde. Gebruik daarbij goede tekstuele foutmeldingen zoals bijvoorbeeld ‘Het verplichte veld email adress is niet ingevuld’. Dan wordt er namelijk verwezen naar het veld waar het fout is gegaan en wat er fout is gegaan. Dit komt voor op alle pagina in de footer zoals bijvoorbeeld: https://www.nioz.nl/en

  • Gevolg:

   Door niet overal in tekst aan te geven wanneer een formulier wegens een invoerfout niet verstuurd kan worden is het voor sommige gebruikers niet mogelijk deze foutmelding te identificeren.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De bouwers van de website zullen bij de volgende grote update van de website gevraagd worden om bij de bestaande formulieren deze feature toe te voegen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 16. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Op de volgende pagina komt een eindtag voor een h1 element voor dat nooit correct geopend is: https://www.nioz.nl/en/about/ocs

  • Gevolg:

   Gebruikers die afhankelijk zijn van software om toegang te krijgen tot de content van een website is het niet correct gebruikers van tags een grote belemmering.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Bij de volgende grote redactieslag zullen de in het rapport genoemde punten gerepareerd worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 17. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Binnen het hoofdmenu komen uitklapbare menu's voor. De status van deze knoppen (ingeklapt of uitgeklapt) wordt echter niet gecommuniceerd aan hulpsoftware. Hierdoor is het niet duidelijk dat ze uitgeklapt kunnen worden, dat er überhaupt iets gebeurt als de gebruiker er mee interacteert en wat de huidige status is. Dit komt op elke pagina voor zoals bijvoorbeeld: https://www.nioz.nl/en

   Hetzelfde geld ook voor de knop om de zoekbalk te openen. Naast het feit dat er dus niet aangegeven is of deze is in of uitgeklapt heeft deze ook geen correcte naam omdat het icoon geen tekst alternatief heeft en geen correcte rol omdat het een span element heeft zonder role attribuut. Dit komt op elke pagina voor zoals bijvoorbeeld: https://www.nioz.nl/en

   Binnen de tabblad interface op bijvoorbeeld de volgende pagina is het niet duidelijk voor hulpsoftware welke van deze tabs op dit moment actief is: https://www.nioz.nl/en/contact

   Op de volgende pagina's komen iframes voor zonder title attribuut om deze iframe een naam te geven: https://www.nioz.nl/en/research/expertise/sea-level-centre/media/videos https://www.nioz.nl/en/about/cos/movement-connectivity/shorebird-tracking/tracking-global-movements/a-call-for-cooperation-saving-the-places-migratory-birds-call-home

  • Gevolg:

   Als hulpsoftware niet in staat is om uitklapbare menu's of zoekbalken als zodanig te herkennen is het voor gebruikers die hiervan afhankelijk zijn niet mogelijk de website te gebruiken zoals bedoeld is.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   In overleg met de bouwers van de website zal dit issue meegenomen worden in de volgende grote update van de website.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die NIOZ heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209