Verklaring van Zwolle.nl

Status toegankelijkheid https://zwolle.nl

Gemeente Zwolle is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 11-07-2023

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Zwolle streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Zwolle.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Zwolle is beschikbaar via de link https://www.zwolle.nl/digitale-toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Zwolle gepubliceerde informatie blijkt dat de website Zwolle.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Zwolle is gevorderd met de toegankelijkheid van Zwolle.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 27-12-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Zwolle .
Functie: Afdelingshoofd Inwonerszaken.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 11-07-2023.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via online@zwolle.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is duidelijk hoe we met uw verzoek omgaan.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via Klachten | Gemeente Zwolle.

Aanvullende informatie van Gemeente Zwolle

De genoemde (sub)domeinen vallen binnen de scope van de uitgevoerde audit(s). Ze zijn er direct ondergebracht, zoals rbzzwolle.nl (komt uit op zwolle.nl/rbz-zwolle), erfgoed.zwolle.nl (komt uit op zwolle.nl/erfgoed), beelden.zwolle.nl (komt uit op zwolle.nl/beelden), toegankelijkestad.zwolle.nl (komt uit op zwolle.nl/toegankelijkestad), blik.zwolle.nl (komt uit op zwolle.nl/blik) etc. of er als subsite een directe weerslag van (swtzwolle).  Specifiek de afsprakenmodule is extra meegenomen binnen scope van het onderzoek. Zie omschrijving bij "Scope van de website".

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-01-2025.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Zwolle.nl : voldoet gedeeltelijk

De website Zwolle.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Zwolle dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://toegankelijkheidsrapport.swink.nl/zwolle.nl/audit/
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 10-11-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Zwolle dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   In de footer van elke pagina staan links naar sociale media met een icoon dat aan ziende bezoekers aangeeft dat de link naar een externe pagina verwijst. Deze informatie wordt niet doorgegeven aan screenreadergebruikers.

   Op de homepagina staan een SVG-afbeeldingen van een kabel met stekker en een Euro teken. Deze afbeelding heeft een role=img maar geen tekstueel alternatief. Voeg een title-element toe als child van het svg-element met een beschrijvende alternatieve tekst, of verberg het svg-element met aria-hidden als de afbeelding als puur decoratief beschouwd kan worden. Hetzelfde komt bij vrijwel alle iconen in de website voor, bijvoorbeeld bij de afbeelding van een lampje voor de titel op pagina zwolle.nl/innovatie-en-ondersteuning.

   Op pagina zwolle.nl/cijfers-over-zwolle staat een illustratie van iemand achter een computer omringd met grafieken met de tekst "Dashboard wijk- en datagericht werken". De alternatieve tekst "Wijkdata" beschrijft de afbeelding niet.

   Op pagina zwolle.nl/overzicht-toezichthouders-en-boas staat achter "leerplichtambtenaar" een * en onder de tabel staat " * buitengewoon opsporingsambtenaar". Een * (sterretje) is een speciaal teken dat niet door alle browser en hulpsoftware combinaties wordt voorgelezen.

  • Gevolg:

   Niet alle informatie is voor gebruikers van hulpsoftware toegankelijk.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Alternatieve teksten toegankelijk aanbieden en op enkele plekken afbeeldingen aanduiden als decoratief.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 2. SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   De video op pagina zwolle.nl/zero-emissie-busvervoer heeft alleen automatisch gegenereerde ondertiteling. In automatisch gegenereerde ondertiteling mist interpunctie.

  • Gevolg:

   Hierdoor zijn de teksten moeilijker leesbaar, zeker voor bezoekers voor wie Nederlands niet de eerste taal is. Veel dove mensen hebben namelijk Nederlandse Gebarentaal als moedertaal.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Voeg eigen ondertiteling met interpunctie toe om dit probleem op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 3. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Op pagina zwolle.nl/zero-emissie-busvervoer is er in de video op verschillende plaatsen tekst in beeld, bijvoorbeeld rond 0:09 en 1:11 de naam van de spreker. Er ontbreekt uitgeschreven tekst en er is ook geen voice-over die vertelt wat er op het scherm staat.

  • Gevolg:

   Zo kunnen mensen die de video niet kunnen zien en afhankelijk zijn van een screenreader niet weten wat er wordt getoond in de video.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zet deze en andere informatie in een transcript. Of maak gebruik van een extra audiospoor om ook te voldoen aan SC 1.2.5.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 4. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   Op pagina zwolle.nl/zero-emissie-busvervoer is er in de video op verschillende plaatsen tekst in beeld, bijvoorbeeld rond 0:09 en 1:11 de naam van de spreker. Er ontbreekt uitgeschreven tekst en er is ook geen voice-over die vertelt wat er op het scherm staat.

  • Gevolg:

   Zo kunnen mensen die de video niet kunnen zien en afhankelijk zijn van een screenreader niet weten wat er wordt getoond in de video.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Voeg audiodescriptie toe aan deze video om dit probleem op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 5. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Als in het formulier op pagina afspraken.zwolle.nl/Internetafspraken/ een knop focus heeft, bijvoorbeeld de knop "Toon benodigdheden" dan is dat te zien aan de verandering van kleur van de rand van de knop en een schaduwrand met een te laag contrast met de achtergrond. (zie 1.4.11).

  • Gevolg:

   Niet alle gebruikers hebben toegang tot deze informatie, bijvoorbeeld als ze kleuren met onvoldoende contrast niet kunnen zien.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zorg ervoor dat informatie niet van kleur afhankelijk is om dit probleem op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2024
 6. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Het contrast van de blauwe tekst (HEX #476DB7) op de grijze achtergrond (HEX #EEEEEE) op pagina zwolle.nl/innovatie-en-ondersteuning is te laag. De contrastverhouding is hier 4,4:1, waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn. Deze kleurencombinatie komt vaker voor, bijvoorbeeld op de home pagina zwolle.nl/ de links "Meer nieuws" en op pagina zwolle.nl/innovatie-en-ondersteuning.

   Wanneer bezoekers met de muis over de menu-items in het navigatiemenu hoveren, kleuren de teksten lichtblauw/paars. De contrastratio tussen de tekstkleur (HEX #7F99D2) en de witte achtergrond is 2,8:1 waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.

   Op de homepage onder 'Algemeen nieuws' staat een contentblok met een afbeelding, met daarin witte tekst. De contrastratio van de witte tekst op de achtergrondafbeelding, in dit geval van het artikel 'Netwerken en ervaringen uitwisselen tijdens Stadsdialoog Zwolle Gezonde Stad', is niet overal hoog genoeg.

  • Gevolg:

   Dit maakt de tekst moeilijk leesbaar voor slechtzienden en kleurenblinden.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Hou rekening met de achtergrondkleur van de afbeelding, of voel een donkere achtergrond toe om de contrastratio tussen de achtergrond en de witte tekst te verhogen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2024
 7. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Wanneer bezoekers met schermgrootte 1280 bij 1024 inzoomen naar 400% is de placeholder 'Waar bent u naar op zoek?' in de zoekfunctie in de header van iedere pagina niet meer geheel leesbaar.

  • Gevolg:

   Niet alle gebruikers kunnen op alle devices voldoende inzoomen, zonder dat de website functies verliest.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zorg ervoor dat labels en instructies leesbaar blijven, ook bij een andere schermresolutie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2024
 8. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Als in het formulier op pagina afspraken.zwolle.nl/Internetafspraken/ een knop focus heeft, bijvoorbeeld de knop "Toon benodigdheden" dan is dat onder andere te zien aan een blauwe schaduwrand (Hex: C8DCF0) op de witte achtergrond. Deze heeft een te laag contrast met de achtergrond. De contrastverhouding is hier 1,4:1, waar dit minimaal 3:1 moet zijn.

  • Gevolg:

   Dit maakt de tekst moeilijk leesbaar voor slechtzienden en kleurenblinden.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zorg voor een duidelijk zichtbare focus rand.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2024
 9. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
   • Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);
   • Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.
  • Oorzaak:

   Op pagina zwolle.nl/zero-emissie-busvervoer staat een Youtube-videospeler. Als de website (of webapp) gebruik maakt van sneltoetsen, mogen die de werking van screenreaders niet in de weg zitten. Daarom moet je ze kunnen uitzetten, aanpassen, of moeten ze alleen actief zijn als je focust op het object waarop de sneltoetsen van toepassing zijn.

  • Gevolg:

   Bezoekers die een screenreader gebruiken, worden door dit element gehinderd.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   In Youtube kan je de sneltoetsen uitschakelen door in de URL van de ingebedde video de parameter disablekb=1 toe te voegen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2024
 10. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op pagina zwolle.nl/nieuwsoverzicht komt paginering voor. De linkteksten als 'Volgende' en 'Laatste' zijn niet beschrijvend genoeg.

  • Gevolg:

   Bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware kunnen aan de hand van een sneltoets of een linklijst over de pagina navigeren. De context valt voor hen daarom weg.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Voeg bijvoorbeeld 'pagina' met screenreader-only tekst aan het toegankelijke linkdoel toe om dit probleem op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2014
 11. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Op de homepage is een zoekfunctie aanwezig. Wanneer de knop met het vergrootglas-icoon focus heeft, is dat niet zichtbaar.

   Wanneer het vergrootglas naast het zoekveld bovenaan pagina afspraken.zwolle.nl/Internetafspraken/ focus heeft, is dat niet zichtbaar. Hetzelfde komt vaker voor op de website, bijvoorbeeld bij de knop "Wijzigen" die in het formulier op pagina afspraken.zwolle.nl/Internetafspraken/ te zien is als er een stap ingevuld is.

  • Gevolg:

   Zorg ervoor dat bezoekers die gebruik maken van het toetsenbord om over de pagina te navigeren, maar het scherm wél kunnen zien, weten waar zij zich op de pagina bevinden door een duidelijke focusrand toe te voegen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zorg ervoor dat bezoekers die gebruik maken van het toetsenbord om over de pagina te navigeren, maar het scherm wél kunnen zien, weten waar zij zich op de pagina bevinden door een duidelijke focusrand toe te voegen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2024
 12. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Op onder andere de homepage wordt gebruik gemaakt van een Readspeaker widget. De visuele naam van de knop om tekst voor te lezen is 'Lees voor'. Op deze knop is een aria-label gebruikt met als label 'Readspeaker webreader: Luister met webreader'. De tekst 'Lees voor' komt niet voor in dit label.

  • Gevolg:

   Hierdoor is deze knop niet of moeilijk bedienbaar voor bezoekers die gebruik maken van spraakgestuurde navigatie.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Voeg de tekst 'lees voor' toe aan het label.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 13. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   Pagina zwolle.nl/en/contact-municipality-of-zwolle is Engelstalig. Toch komt er op meerdere plekken, zoals in de footer van de pagina, Nederlandstalige tekst voor. Geef een taalwissel aan zodat hulpsoftware de tekst in de juiste taal voor kan lezen, of vertaal de Nederlandstalige teksten op de pagina naar het Engels.

   Op pagina zwolle.nl/zero-emissie-busvervoer staat een iframe met video. De taal van de bediening van de video is Engels terwijl de taal van de pagina Nederlands is. Hiervoor moet in de code een taalwisseling aangegeven worden. Dit kan door de iframe code een lang="en" toe te voegen.

  • Gevolg:

   Voor onder meer voorleessoftware is onduidelijk in welke taal informatie wordt aangeboden.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Geef de juiste taalinformatie, bijvoorbeeld door dit als label toe te voegen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 14. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   In de YouTube videoplayer op de pagina zwolle.nl/zero-emissie-busvervoer wordt een aria-label attribute gebruikt op een div zonder geldig role attribute. Zorg voor correct gebruik van WAI-ARIA code.

   Als een stap beschikbaar is in het formulier op pagina afspraken.zwolle.nl/Internetafspraken/ opent een blok met invoervelden. Het geopende blok (<div>) heeft een aria-expanded attribuut. Dat attribuut is niet toegestaan op een <div>.

  • Gevolg:

   Dit kan een probleem opleveren voor hulpsoftware.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zorg voor goede WAI-ARIA code.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2024

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Zwolle heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209